Instalacje tryskaczowe norma

Norma dotycząca instalacji tryskaczowych to PN-EN 12845:2015 “Systemy przeciwpożarowe. Instalacje tryskaczowe. Instalacje hydrauliczne, projektowanie, montaż i konserwacja”.

PN-EN 12845 jest polską wersją normy europejskiej EN 12845, która określa wymagania techniczne dla instalacji tryskaczowych. Norma ta zawiera wytyczne dotyczące projektowania, montażu, konserwacji, testowania i zarządzania systemami tryskaczowymi.

Główne zagadnienia poruszane w normie PN-EN 12845 obejmują:

  1. Kategorie zagrożeń pożarowych: norma definiuje różne kategorie zagrożeń pożarowych (light hazard, ordinary hazard, high hazard itp.), które służą do określania odpowiednich parametrów projektowych systemu tryskaczowego.
  2. Projektowanie: norma precyzuje wymagania dotyczące projektowania instalacji tryskaczowych, takie jak liczba i umiejscowienie tryskaczy, układ rur, zasilanie wodne, pompy, zbiorniki wodne itp. Norma uwzględnia również czynniki takie jak obciążenie cieplne, systemy alarmowe i zasilanie awaryjne.
  3. Montaż: norma określa zasady i wytyczne dotyczące montażu instalacji tryskaczowych, włączając w to właściwe rozmieszczenie tryskaczy, instalację rur, połączenia hydrauliczne oraz montaż pompy, zbiorników i innych komponentów systemu.
  4. Konserwacja i testowanie: norma zawiera wytyczne dotyczące konserwacji, przeglądów, testowania i konserwacji systemów tryskaczowych. Określa regularne kontrole, czynności konserwacyjne oraz procedury testowe mające na celu zapewnienie, że system tryskaczowy działa prawidłowo.

Warto zauważyć, że norma PN-EN 12845 jest zharmonizowana z europejskimi normami i jest uznawana za standard w Polsce w zakresie instalacji tryskaczowych. Przy projektowaniu i instalacji systemów tryskaczowych zawsze zaleca się stosowanie obowiązujących przepisów i norm oraz konsultację z odpowiednimi specjalistami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email