Koszt oprawy oświetleniowej dla stref zagrożenia wybuchem