Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych

Ochrona przeciwpożarowa kabin lakierniczych polega na monitoringu całej instalacji wraz z kanałami, filtrami czy cyklonami oraz sprawnej detekcji źródła ognia. W drugiej fazie następuje uwolnienie gazu obojętnego – najczęściej CO2 – który eliminuje z atmosfery niezbędne do procesu spalania tlen. GRUPA WOLFF projektuje, dostarcza komponenty, montuje oraz uruchamia instalacje gaszenia gazem, a w przypadku niecieniejących obiektów integruje je także innymi systemami bezpieczeństwa.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej