Ochrona przeciwpożarowa maszyn

GRUPA WOLFF projektuje, montuje oraz serwisuje systemy przeciwpożarowe dla maszyn stosowanych w procesach produkcyjnych. Wdrażamy zarówno lokalne systemy gaszenia przeznaczone dla małych i średniej wielkości kubatur, jak również rozbudowane systemy wykrywania i gaszenia instalacji przemysłowych. Co ważne jako jedna z nielicznych firm stosujemy różne technologie gaszenie – zarówno mokre jak i suche. Pozwala nam to dobrać system gwarantujący Twojej firmie optymalną ochronę przeciwpożarową maszyn.

Przykładowo w zależności od konstrukcji urządzenia zagrożonego pożarem oraz substancji, które mogą ulec zapłonowi stosujemy systemy gaszenia gazem CO2, wodą lub pianą. Dbamy przy tym o właściwy dobór czujników mających na celu natychmiastowe wykrycie zarzewia pożaru. Stosujemy tu m.in: przewody detekcyjne, lokalne czujniki temperatury, elementy termowrażliwe.

Przykładowo dla poniższych urządzeń stosujemy gaszenie gazem CO2:

  • urządzenia wyposażone w komory robocze, jak choćby obrabiarki CNC, ekstrudery,
  • urządzenia szlifujące czy polerujące zamknięte w komorach roboczych,
  • urządzenia wrażliwych na wodę jak choćby szafy sterownicze czy rozdzielcze.

W przypadku urządzeń otwartych jak np. przenośniki taśmowe, których osprzęt dodatkowo nie jest wrażliwi na działanie wody, stosujemy różnego rodzaju systemy przeciwpożarowe oparte o ten właśnie czynnik gaśniczy.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System detekcji i sygnalizacji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na czterech systemy działających w oparciu o różne układy detekcji. W zależności od potrzeb stosujemy jeden ze wspomnianych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech systemów. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod katem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe). Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email