Ochrona przeciwpożarowa technologii

Realizujemy kompleksowe prace polegające na ochronie przeciwpożarowej technologii produkcyjnych oraz pojedynczych maszyn. Do realizowanych przez GRUPĘ WOLFF zadań należy zaliczyć przygotowanie projektu, montaż oraz serwis instalacji przeciwpożarowych przeznaczonych dla przemysłu.

Realizując zadania tego typu szczególną uwagę przykładamy do indywidualnego podejścia do klienta. Ponieważ jako jedna z nielicznych firm posiadamy doświadczenie we wdrażaniu różnych typów systemów przeciwpożarowych, w tym opartych o mokre oraz suche środki gaśnicze, nie próbujemy forsować zawsze tego samego rozwiązania. W zamian analizujemy konstrukcję urządzenia oraz jego charakterystykę i na tej bazie dobieramy system przeciwpożarowy gwarantujący optymalną ochronę przeciwpożarową technologii i maszyn produkcyjnych.

Realizujemy ochronę przeciwpożarową zarówno dla urządzeń zamkniętych w komorach roboczych (np. roboty szlifujące zamknięte w tzw. celach), urządzeń wyposażonych w komory robocze (np. obrabiarki CNC), urządzeń elektrotechnicznych (np. szafy sterownicze i rozdzielcze), jak również urządzeń wolnostojących (np. przenośniki taśmowe).

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe ppoż.

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest...


Zobacz więcej

system gaszenia pianą

System gaszenia pianą – system gaśniczy pianowy

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych...


Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej