Oprawa przeciwwybuchowa

Oprawy przeciwwybuchowe dla 1, 2, 20 oraz 22 strefy zagrożenia wybuchem współpracujące różnymi źródłami światła:

  • oprawy EX z modułami LED
  • oprawy EX ze świetlówkami
  • oprawy EX z żarówkami żarowymi
  • oprawy EX z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi

W przypadku opraw przeciwwybuchowych nasze wsparcie nie kończy się na dostawie. Pomagamy dobrać optymalne rozwiązanie dla danych warunków pracy z uwzględnieniem aspektów technicznych oraz optymalnej ceny. Wykonujemy także obliczenia oraz wizualizację. Co więcej, dzięki własnym służbom serwisowym wykonujemy także montaż opraw przeciwwybuchowych na obiekcie zachowując przy tym adekwatny poziom bezpieczeństwa (częstą przyczyną wybuchów i pożarów są niewłaściwie prowadzone prace przez firmy zewnętrzne).

 

Liniowe oprawy oświetleniowe EX ATEX

Oferujemy oprawy oświetleniowe nadające się zarówno do oświetlenia podstawowego, jak i awaryjnego w strefach zagrożonych wybuchem, a wszystko to przy zachowaniu rozsądnych kosztów produkcji i późniejszego mkontażu dla inwestora.


Zobacz więcej