Projektowanie instalacji ppoż.

Projektowanie instalacji ppoż. – skupiamy się na instalacjach dla przemysłu. W zależności od Twoich potrzeb nasze prace mogą obejmować jedynie projektowanie lub także dostawę i montaż. Co więcej projektowanie instalacji ppoż. może obejmować następujące instalacje:

  • detekcja i sygnalizacja pożaru
  • projektowanie i obliczenia instalacji tryskaczowych
  • projektowanie i obliczenia instalacji zraszaczowych
  • projektowanie i obliczenia instalacji gaszenia gazem
  • projektowanie i obliczenia instalacji pianowych
  • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • systemy gaszenia iskier

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat projektowanych przez nas instalacji ppoż. sprawdź poniższe strony.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier są skutecznym i efektywnym sposobem automatycznego wykrywania i gaszenia iskier w różnego typu instalacjach przemysłowych. Dzięki szybkiej detekcji umożliwia szybkie gaszenie zarzewi pożaru.

Zobacz więcej

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dostarczamy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego stanowiące element systemu przeciwpożarowego. W tym obszarze wykonujemy także niezbędne projekty i obliczenia, a także fizyczny montaż. W ofercie posiadamy oprawy przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz w wykonaniu zwykłym. Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

Sygnalizacja optyczno-akustyczna w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dostarczamy pojedyncze urządzenia lub projektujemy i dostarczamy kompletne układy sygnalizacji optycznej i akustycznej, które stanowią element systemu przeciwpożarowego. W ramach kompleksowej dostawy układ ten może zostać dostarczony wraz z układem detekcji pożaru. Co ważne, nasze systemy wpinamy także w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email