Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych (projekty systemów ppoż.)

Jednym z kluczowych etapów naszych prac w zakresie ochrony ppoż. jest projektowanie systemów przeciwpożarowych zgodnie z zapisami prawa oraz wymaganiami wytycznych, standardów i norm takich jak: VdS, FM Global, NFPA, PN-EN. Co istotne, projekty ppoż. przygotowywane dla czynnych zakładów przemysłowych muszą uwzględniać nie tylko zapisy wybranych standardów, ale również specyfikę obiektu, w którym będzie prowadzony montaż, wraz z całą infrastrukturą wewnętrzną (park maszynowy, zbiorniki, silosy, regały magazynowe itp.). Posiadamy w tym względzie szerokie doświadczenie praktyczne, które pozwala nam zaprojektować instalacje przeciwpożarowe dla każdego rodzaju obiektu przemysłowego.

Projektowanie systemów ppoż. zgodne z VdS, FM Global, NFPA, PN-EN

Jeśli jesteś po audycie ubezpieczyciela, najczęściej w raporcie z takiego audytu otrzymasz konkretne wskazania dotyczące standardu, w którym powinniśmy zaprojektować instalacje przeciwpożarowe. Z drugiej strony możesz po prostu zgodnie z przepisami polskiego prawa chcieć poszerzyć strefę pożarową – wtedy standard nie jest Ci narzucany, a wyboru możemy dokonać wspólnie, kiedy najpierw omówimy z Tobą wszystkie różnice pomiędzy normami, wytycznymi i standardami.

A gdzie kryją się te różnice? Przykładowo w każdym dokumencie, który zawiera precyzyjne wskazania dotyczące projektowania systemów przeciwpożarowych, znajdziesz informacje o takich parametrach jak:

  • powierzchnię zraszania
  • intensywność zraszania
  • powierzchnię chronioną przez jeden tryskacz / zraszacz
  • czas działania instalacji

I owszem definicje są te same, jednak każdy ze standardów może narzucać inne wartości tych parametrów.

Jakie projekty ppoż. wykonujemy

Poniżej znajdziesz listę składającą się zarówno z rodzajów stałych urządzeń gaśniczych, dla których wykonujemy projekty ppoż. jak i listę najczęstszych branż / zakresów naszej działalności. Nie znalazłeś na tej liście interesującej Cię kwestii? Zadzwoń do nas, a chętnie Ci pomożemy – zajmujemy się ochroną przeciwpożarową wszystkich rodzajów zakładów przemysłowymi.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System detekcji i sygnalizacji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na czterech systemy działających w oparciu o różne układy detekcji. W zależności od potrzeb stosujemy jeden ze wspomnianych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech systemów. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod katem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe). Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

System gaszenia iskier

Systemy gaszenia iskier są skutecznym i efektywnym sposobem automatycznego wykrywania i gaszenia iskier w różnego typu instalacjach przemysłowych. Dzięki szybkiej detekcji umożliwia szybkie gaszenie zarzewi pożaru.

Zobacz więcej

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe / systemy przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych obszarów naszej działalności. Zadania w tym obszarze realizujemy często pod klucz tj. od momentu wykonania projektu, przez dostawę, po montaż komponentów. Możliwa jest jednak współpraca także w węższym zakresie zadań. Do najważniejszych instalacji jakie wykonujemy należą: Systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, systemy wentylacji i oddymiania, instalacje detekcji gazów i płomieni, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email