SUG dla kabin lakierniczych

Jako SUG dla kabin lakierniczych najczęściej stosuje się systemy gaszenia gazem obojętnym – najczęściej CO2. GRUPA WOLFF w zakresie instalacji tego typu zapewnia projekt, dostawę komponentów oraz montaż kompletnego systemu. W zakres naszych działań wchodzi także integracja systemu gaszenia gazem z innymi systemami bezpieczeństwa pracującymi na obiekcie.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej