System CO2

System gaszenia gazem CO2

Jako gaz obojętny i niepalny, powstający w przyrodzie naturalnie, w wyniku procesów utleniania węgla, dwutlenek węgla jest często stosowany do celów gaśniczych. Jego dodatkową zaletą jest duża odporność na wysoką temperaturę – rozkłada się w temperaturach powyżej 1000°C. Trwałość cząsteczek CO2 w atmosferze określa się na 50–200 lat – tzw. czas „życia”.

Do celów gaśniczych stosuje się go w stanie skroplonym, przechowywany jest najczęściej w butlach pod ciśnieniem 3,0–7,0 MPa. Temperatura krytyczna CO2 to 31°C, to znaczy, że powyżej tej temperatury nie daje się skroplić. Butle z dwutlenkiem węgla należy zatem chronić przed nagrzaniem do wyższej temperatury, gdyż w przeciwnym wypadku mogą się one rozładować, uruchamiając zawór bezpieczeństwa.

Dla celów gaśniczych nie produkuje się dodatkowych ilości CO2, lecz uzyskuje się go jako produkt uboczny z procesów technologicznych lub ze źródeł naturalnych. Urządzenia gaśnicze przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie powstawania CO2 i innych gazów szkodliwych dla środowiska podczas pożarów. Tym samym nie ma powodów do zabraniania stosowania CO2 jako środka gaśniczego ze względu na ochronę środowiska naturalnego, wręcz przeciwnie – zwalczanie pożarów przy pomocy CO2 służy ochronie środowiska.

Dwutlenek węgla gasi pożar poprzez zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do ilości, przy której tlen nie podtrzymuje procesu spalania, a także przez absorpcję ciepła ze środowiska pożaru (efekt chłodzący).

Elementy systemu gaszenia CO2:

  • dysze gaśnicze,
  • wysokociśnieniowe butle stalowe lub niskociśnieniowe zbiorniki,
  • zawory strefowe,
  • system detekcji pożaru,
  • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email