System przeciwpożarowy dla serwerowni

Gaszenie gazami obojętnymi stanowi najczęściej stosowany system przeciwpożarowy dla serwerowni. W tym zakresie zapewniamy opracowanie koncepcji oraz projektu instalacji, a także jej fizyczny montaż w obrębie chronionego obiektu. Typowy system przeciwpożarowy serwerowni oparty o gaz obojętny składa się z układu detekcji, instalacji wykonawczej podającej gaz do pomieszczenia oraz centrali sterującej całością. Istnieje także możliwość wpięcia dostarczonego przez nas systemu w istniejącą już na obiekcie centralę.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej