Zabezpieczenie przeciwpożarowe maszyn

Zabezpieczenie przeciwpożarowe maszyn to niezwykle trudne zadanie wymagające sporego doświadczenia. W dużej mierze wynika to z faktu, że każde urządzenie różni się pod względem konstrukcji, potencjalnych źródeł zapłonu, czy też substancji, która może ulec zapaleniu. Z tego względu GRUPA WOLFF realizuje tego typu zadania w sposób kompleksowy. W ten sposób mamy kontrolę nad całym procesem, począwszy od analizy problemu, przez wdrożenie zabezpieczenia pożarowego maszyny, po jego uruchomienie i serwis.

Do ochrony maszyn i urządzeń przed pożarem stosujemy szeroką gamę czynników gaśniczych (woda, gaz, proszki, piany) oraz detektorów (miejscowe czujniki, kable sensoryczne, kamery termowizyjne, elementy wrażliwe na temperaturę). Pozwala nam to dostarczać zabezpieczenia szyte na miarę. W praktyce oznacza to skuteczność działania, ale także ograniczenie kosztów zakupu i eksploatacji.

W naszych systemach przeciwpożarowych maszyn stawiamy na:

  • skuteczny system detekcji i sygnalizacji dostosowany do specyfiki urządzenia,
  • dostosowanie czynnika gaszącego (gaz, woda, piana, proszek) do charakterystyki substancji, która może ulec zapłonowi oraz chronionego urządzenia.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Bezzwłocznie rozpoczynają proces gaszenia oraz alarmują właściwy punkt straży pożarnej.

Zobacz więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru, otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

Zobacz więcej

Instalacje pianowe

Pianowe systemy gaszenia pożarów stosujemy w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, w śród których wymienić możemy: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; magazyny produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe; instalacje procesowe branży chemicznej.

Zobacz więcej

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.

Zobacz więcej

System detekcji i sygnalizacji pożaru

Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. Bazujemy przy tym na czterech systemy działających w oparciu o różne układy detekcji. W zależności od potrzeb stosujemy jeden ze wspomnianych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech systemów. Takie podejście pozwala nam wdrażać rozwiązania optymalne pod katem technicznym oraz kosztowym. W naszych systemach wykorzystujemy urządzenia przeznaczone dla obiektów przemysłowych oraz kubaturowych (hale, magazyny, centra handlowe, kościoły, obiekty zabytkowe). Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Zobacz więcej

System wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania oraz gaszenia iskier zapobiega wybuchom oraz pożarom pyłów, wykrywając obecność iskier i automatycznie je gasząc. Do tego celu wykorzystuje około pięciu litrów wody gaśniczej. Tak mała ilość nie uszkodzi filtrów oraz innych maszyn produkcyjnych.

Zobacz więcej

Kontakt


Zainteresował Cię ten produkt?
Potrzebujesz dodatkowych informacji lub ofertę? Napisz do nas lub zadzwoń.


+48 12 2*** *** - pokaż numer
in***@****** - pokaż email