Zabezpieczenie przeciwpożarowe obrabiarek CNC

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obrabiarek CNC najczęściej realizujemy z wykorzystaniem gazów obojętnych, jak CO2. Rozwiązanie to świetnie się sprawdza z kilku przyczyn. Gazy, w przeciwieństwie do wody, piany czy proszków, nie wpływają negatywnie na urządzenie. Dodatkowo idealnie penetrują komorę obrabiarki szczelnie wypełniając jej całą kubaturę. Pozwala to ugasić pożar skutecznie i możliwe szybko.

W naszych rozwiązaniach stosujemy szeroką gamę detektorów, które pozwalają nam dostosować system przeciwpożarowy do specyficznej konstrukcji danej obrabiarki.

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem...


Zobacz więcej