Przenośne oprawy świetlówkowe z fluorescencyjnym lub diodowym źródłem światła w wykonaniu przeciwwybuchowym, zostały zaprojektowane specjalne do prac inspekcyjnych i serwisowych w obszarach o potencjalnym zagrożeniu wybuchowym. Oprawy te spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i dopuszczone są do stosowania w strefach 1, 2 oraz 21, 22.

Połączenie niewielkich rozmiarów z dużą wydajnością świetlną sprawia, że oprawy te szczególnie dobrze sprawują się podczas użytkowania w zamkniętych przestrzeniach, wewnątrz maszyn, w silosach, a także w tych miejscach, w których konieczne jest użycie niezawodnego przenośnego oświetlenia. Podczas prac w przestrzeniach zamkniętych, zbiornikach i silosach gdzie występują materiały łatwopalne, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i ochronę pracujących tam osób.

Wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, we wnętrzach metalowych zbiorników, należy korzystać ze źródeł o niskim napięciu (24 V – 50 V) lub z transformatorów izolujących (wersja TR). Inną możliwością jest zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie różnicowym 10 mA. Dzięki niskiej temperaturze powierzchni, oprawy te można montować w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych.

  • Wersje na jedno lub dwa źródła światła o mocy od 6 W do 58 W
  • Napięcie znamionowe 24/230 V AC/DC
  • Elektroniczny statecznik
  • Solidna rura ochronna wykonana z poliwęglanu
  • Stopień ochrony IP68
  • HL/ML 43
  • HL/ML 50
  • HL/ML 60
  • HL/ML 70