Dnia 27 kwietnia br. w Hotelu Manor nad jeziorem Tyrsko w Olsztynie spotkali się przedstawiciele firm z sektora przemysłowego. Uczestniczyli oni w zorganizowanym przez nas szkoleniu otwartym ATEX, które tym razem skoncentrowane było na zagrożeniach jakie wynikają z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów.

Szkolenie ATEX oparte na obowiązujących przepisach prawa oraz praktycznych przykładach poprowadził Mariusz Balicki – specjalista ds. bezpieczeństwa wybuchowego w GRUPIE WOLFF. Wykłady poza merytoryczną treścią były wsparte filmami prezentującymi wybuchy pyłów, gazów i par cieczy w przemyśle.

Podczas spotkania jedno z wystąpień dotyczące ograniczeń stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych wzbogacone było pokazem wybuchów oraz skuteczności poszczególnych systemów przeciwwybuchowych. Uczestnicy mieli okazję przekonać się jak niebezpieczne mogą być produkty stosowane na co dzień w zakładach przemysłowych (tym razem był to cukier puder i pył węglowy). Chętni mogli z bliska obejrzeć pokazowy filtr panelowy.

Podczas pokazu zademonstrowano cztery analogiczne wybuchy cukru pudru (około 1000 gram) w filtrze panelowym. W każdym przypadku zastosowano odmienne zabezpieczenia przeciwwybuchowe:

  1. Filtr panelowy zabezpieczony bezpłomieniowym odpowietrzaniem wybuchu VQ bez odsprzęgania.
  2. Filtr panelowy zabezpieczony panelem dekompresyjnym + 150 g w rurze zabezpieczona panelem, brak odsprzęgania.
  3. Filtr panelowy zabezpieczony panelem dekompresyjnym + rura z klapą zwrotną.
  4. Filtr panelowy zabezpieczony HRD (MEX + IR), brak odsprzęgania.

Ponadto zaprezentowano wybuchy przestrzenne cukru pudru i pyłu węgla kamiennego.

Galeria zdjęć