Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

W ostatnim czasie do specjalistów ATEX zgłosił się producent urządzeń odpylających, z prośbą o wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu dla nowo projektowanego filtra, który przeznaczony będzie do użytku w zakładach zajmujących się produkcją mebli, płyt wiórowych itp.

Filtr będzie służył do odpylania pyłów powstałych podczas procesów szlifowania, cięcia lub frezowania w urządzeniach przeznaczonych do mechanicznej obróbki drewna. Występowanie zagrożenia wybuchem w obrębie analizowanej instalacji będzie wynikało z obecności mieszaniny pyłu i wiór drzewnych z powietrzem.

Zakres opracowania wykonanego przez specjalistów ATEX obejmował:

  • opracowanie opisu technologicznego projektu filtra wraz z opisem projektu zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
  • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz substancje,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych,
  • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu,
  • weryfikację urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem,
  • prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
  • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
  • opracowanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem filtr zostanie zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez jeden z systemów zabezpieczenia zaprojektowanych przez GRUPĘ WOLFF, tj. bezpłomieniowe odciążenie wybuchu lub aktywny system tłumienia wybuchu HRD. Jako odprzęganie wybuchu w kierunku kanału zapylonego powietrza zostanie zastosowana klapa zwrotna. Dobór rodzaju i konfiguracji systemu zabezpieczenia przed skutkami wybuchu zostanie przeprowadzony na podstawie danych na temat parametrów zapalności i wybuchowości pyłów stosowanych w docelowym miejscu instalacji filtra.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik