CIECH zwiększa moce produkcyjne – GRUPA WOLFF pomogła w rozwoju instalacji do produkcji sody kalcynowanej

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Inwestycje w Inowrocławiu zwiększyły wydajność tamtejszej instalacji sody kalcynowanej o 200 tys. t/rok. Sukces wdrożonych rozwiązań sprawił, że podobna inwestycja została zrealizowana w zakładzie w Janikowie. Jednym z kluczowych urządzeń obu instalacji są dostarczone przez GRUPĘ WOLFF przesiewacze typu ES 750×2240 do pracy na mokro. Poznaj szczegóły obu inwestycji.

CIECH Soda Polska obecnie jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Firma zatrudnia ponad 1 tys. osób, a początki produkcji sody w tym rejonie sięgają 1882 roku. Warto podkreślić, że aktualnie Grupa CIECH to jedyny w Polsce, a drugi w Europie (razem z zakładami w Rumunii i Niemczech), producent sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Oprócz tego produkuje się sól warzoną mokrą i suchą. Na rodzimym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej – Soli Kujawskiej. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.

W ramach inwestycji o nazwie „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 t/rok w Soda Ciech w Inowrocławiu” założono zastąpienie dwóch sit łukowych nowymi wibrositami, co GRUPA WOLFF wykonała we wrześniu 2014 r. Z kolei w drugim etapie inwestycji w Wapniarni instalację produkcji mleka wapiennego rozbudowano o nowy, trzeci lasownik wapna, wibrosito i przenośnik zgrzebłowy niedopału. Dostawę trzeciego wibrosita GRUPA WOLFF zrealizowała w 2015 r. Rok później analogiczna dostawa została zrealizowana w zakładzie w Janikowie.

Janikowo – założenia i korzyści

Dla inwestora na etapie wyboru odpowiedniego przesiewacza dla zakładu w Janikowie ważne było zmniejszenie ilości osadu zbierającego się w poszczególnych elementach instalacji technologicznych, do których podawane jest mleko wapienne. Niezbędne było przy tym zachowanie odpowiedniej wydajności wibrosit i parametrów mleka wapiennego po odseparowaniu frakcji przepału. Ponadto oczekiwano bezawaryjnego napędu, który nie będzie wymagał częstej konserwacji. Ważna była również możliwość szybkiej wymiany pokładów.

Sita wibracyjne, które były wcześniej eksploatowane w ZP w Janikowie, miały ruszt o szerokości szczeliny 2,0 mm. Maksymalna dobowa ilość oddzielonej przez jedno sito frakcji nadsitowej o średnicy ziarna powyżej 2,0 mm wynosiła 100 t/dobę. Inwestor sugerował, aby dla zmniejszenia ilości osadu zbierającego się w poszczególnych elementach instalacji technologicznej, do których podawane jest mleko wapienne, rozważyć możliwość zastosowania rusztu wibracyjnego o mniejszej szczelinie w stosunku do wcześniej eksploatowanych rusztów. Jednak należało przy tym zachować wymaganą wydajność wibrosit i parametrów mleka wapiennego do odseparowania przepału.

Przesiewacze używane wcześniej w ZP w Janikowie bazowały na rozwiązaniu wykorzystującym statyczny silnik umieszczony z boku na oddzielnej konstrukcji. Napęd za pomocą wału Kardana przenoszony był na masy niewyważone zamontowane na przesiewaczu, które wprawiały sito w drgania. W urządzeniach tego typu często wyrabiały się tulejki i wał, co w dużej mierze było efektem pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Konieczna była częsta wymiana wałów i łożysk. Jak podkreśla Krzysztof Wnęk, inżynier sprzedaży w GRUPIE WOLFF „[…] w urządzeniach serii ES zastosowano silniki z masą niewyważoną zamontowane bezpośrednio do konstrukcji przesiewacza. Takie rozwiązanie zapewnia skrócenie do minimum czynności związanych z konserwacją, sprowadza się ona bowiem jedynie do nasmarowania elementów silników, co wykonuje się co pół roku. Pokład można szybko wymienić, odkręcając śruby boczne, a następnie wyciągając go przez górne pokrywy. Pierwszy pokład przesiewający zawsze zużywa się szybciej, dlatego konstrukcja urządzenia przewiduje zamianę obu sit miejscami. Nowe przesiewacze, w porównaniu z wcześniej używanymi urządzeniami, są mniejsze i mają bardziej zwartą, kompaktową obudowę”.

Garść technikaliów

Inwestor podobne przesiewacze postanowił wdrożyć w ZP Janikosoda w Janikowie. W 2016 r. GRUPA WOLFF przygotowała ofertę na dostawę urządzenia o wydajności 130–170 m3/h. Również i w tym przypadku przesiewane medium to mleko wapienne mające postać zawiesiny. Mleko wapienne jest ścieralne. Urządzenie miało być zamontowane w miejscu istniejącego sita wibracyjnego.

W ofercie zaproponowano wysokowydajny przesiewacz na mokro typu ES 750 x 2240/1 o ruchu liniowym wymuszanym przez dwa silniki niewyważone. Urządzenie ma konstrukcję spawaną, otwartą z jednopokładowym sitem szczelinowym oraz 2 rzędy dysz płuczących. Sito zostało zamontowane pod kątem wznoszącym 3°.

Wymiary przesiewacza to 750 x 2240 mm, przy czym powierzchnia odseparowania mleka wapiennego wynosi 1680 mm2, natomiast powierzchnia odbioru wody płuczącej przepał to 560 mm2. Sito szczelinowe wykonano z materiału 1.4301 z oczkiem szczeliny 1,5 mm. Jest to wersja skręcana na ścianach bocznych przesiewacza.

Napęd urządzenia wykorzystuje dwa silniki niewyważone, zasilane napięciem 400 VAC (50 Hz), osiągające moc 7,2 kW przy maks. poborze prądu 12 A. Napęd ma stopień ochrony IP 68 i klasę izolacji F.

Oprócz tego przesiewacz wyposażono w hamulec elektroniczny typu MBr5/40/20, zapewniający szybkie zatrzymanie silników niewyważonych, co zapobiega nadmiernemu kołysaniu przesiewacza podczas zatrzymania. Trwałość urządzenia zapewnia powłoka malarska wykonana ściśle według określonej technologii.

Wyposażenie dodatkowe

Przesiewacz ma wyposażenie dodatkowe w postaci pokrywy górnej z kołnierzem przeznaczonym do odprowadzania oparów, leja zasypowego z kaskadą wyhamowującą spadające na przesiewacz mleko wapienne wraz z zanieczyszczeniami, a także górnego leja zasypowego nadziarna (przepału) z rewizją. Wspomniana kaskada wyhamowująca nadawę jest szczególnie narażana na wycieranie się, dlatego została wykonana ze stali hardrox 400.

Oprócz tego akcesoriami do przesiewacza są 2 rzędy dysz płuczących, dolny lej zbiorczy ze stali o grubości 4 mm (ST 355) oraz konstrukcja wsporcza przesiewacza. GRUPA WOLFF wykonała również przyłącze elektryczne pomiędzy szafą a przesiewaczem i elastyczne połączenia pomiędzy drgającym agregatem przesiewacza a statycznymi lejami zasypowymi i zbiorczymi.

Zakres prac

GRUPA WOLFF na etapie montażu urządzenia wykonała szereg dodatkowych prac obejmujących chociażby demontaż pracującego wcześniej wibrosita mleka wapiennego i przystosowanie fundamentów do posadowienia nowego przesiewacza. Na tak przygotowane podłoże zamontowano dostarczone urządzenie. Ponadto ważne było podłączenie układów rurociągów załadowczych i wyładowczych przesiewacza oraz wykonanie i podłączenie kompletnej instalacji elektrycznej urządzenia od rozdzielni do przesiewacza wraz z miejscową skrzynką sterowniczą.

Po tych czynnościach przesiewacz został uruchomiony i wykonano ruch próbny pod obciążeniem trwający 72 godziny.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Dostarczamy zarówno instalacje przesiewające, jak również samodzielne przesiewacze dla sypkich i wilgotnych produktów drobno- i średnioziarnistych o uziarnieniu od kilku mikronów do 30 mm. W zależności od potrzeb dostarczamy urządzenia przesiewające jak również projektujemy kompletne linie przesiewania produktów sypkich. Jeśli jest to konieczne instalację zabezpieczamy przed wybuchem pyłu. Zapewniamy montaż i uruchomienie przesiewacza oraz późniejszy serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik