Dostawa młyna przemysłowego do mielenia pasty wypełniającej

Grupa WOLFF
PIOTR MARKIEWICZ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 50* *** ***   - pokaż numer
 p.mar***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Dostawa młyna do mielenia past

Problem:

 • producent materiałów do renowacji pojazdów podjął decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego produktu
 • nowy produkt wymagał zmielenia proszku o uziarnieniu 120–150 μm do poziomu poniżej 30 μm
 • proces mielenia ma być prowadzony w fazie ciekłej o wysokiej lepkości oraz dużej zawartości cząstek stałych
 • młyn stanowiący jeden z najważniejszych elementów procesu produkcyjnego musiał zapewnić ciągłość produkcji
 • młyn powinien umożliwić zwiększenie produkcji w przypadku wprowadzania kolejnych produktów

Rozwiązanie:

 • umożliwienie przeprowadzenia testów mielenia w warunkach produkcyjnych poprzez wynajem urządzenia
 • wskazanie na konieczność wyboru maszyny o dwukrotnie wyższej wydajności niż wcześniej zakładano
 • zapewnienie realizacji projektu od doboru urządzenia po dostawę, montaż i późniejszy serwis
 • umożliwienie klientowi opracowania kolejnych receptur i zwiększenia produkcji

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Jak dobrać urządzenie do mielenia pasty wypełniającej

Wprowadzenie na rynek przez producenta podkładów i gładzi nowego produktu, jakim są pasty wypełniające dla przemysłu automotive, wiązało się z koniecznością uzyskania założonych parametrów jakościowych produktu, na co z kolei wpływ mają realizowane procesy mielenia (ucierania). Producent stanął więc przed wyborem odpowiedniego urządzenia mielącego.

Nasz Klient, którego celem było nie tylko wprowadzenie nowego produktu, ale także zapewnienie dalszego rozwoju zakładu poprzez opracowywanie kolejnych receptur, zwrócił się do nas z prośbą o dobór takiego rozwiązania, które nie tylko spełni założenie nowego procesu, ale pozwoli zwiększyć produkcję w przyszłości. Jak jednak dobrać młyn przemysłowy, który sprosta wszystkim tym wymaganiom?

Paleta młynów przemysłowych jest dość szeroka, dlatego na początku szczegółowo zapoznaliśmy się z warunkami procesu, a następnie pozyskaliśmy od Klienta dane niezbędne do doboru maszyny. Nie bez znaczenia było również określenie typu produkcji – ustalono, że będzie to produkcja ciągła.

Testy mielenia w warunkach produkcyjnych

Dobór młyna był uwarunkowany potrzebą jednorazowego, bardzo dokładnego przemielenia produktu o wysokiej lepkości, bez potrzeby cyrkulacji. Uziarnienie produktu na wejściu do młyna wynosiło 120–150 μm, natomiast na wyjściu miało nie przekraczać 30 μm. Celem było dobranie najskuteczniejszego systemu do mielenia nowego produktu, ale jednocześnie na tyle elastycznego, by pozwolił na mielenie kolejnych materiałów o podobnych parametrach, nad którymi aktualnie pracuje producent.

Ze względu na to, że sytuacja dotyczyła wdrożenia nowego produktu, najlepszą drogą do doboru właściwego typu i odpowiedniej wielkości młyna oraz do oceny skuteczności mielenia w skali przemysłowej było przeprowadzenie testów w warunkach produkcyjnych. Było to możliwe dzięki wypożyczeniu maszyny testowej o komorze 30 litrów, pozwalającej na przemielenie (3-krotne zmniejszenie cząsteczki) 700 kg materiału w ciągu 1 godziny. Efekty, jakie w wyniku testów otrzymał Klient, były zadowalające.

Okazało się, że idealnym rozwiązaniem będzie wybór maszyny o dwukrotnie większej wydajności, niż wcześniej zakładał Klient. Pozwoli to na dokładniejsze, płynne regulowanie obecnego procesu, a w przyszłości zwielokrotnienie produkcji. Mniejsze urządzenie dawałoby zapas jedynie o kilkadziesiąt kg/h większy niż ten, którego oczekiwał Klient w związku z wprowadzeniem nowej pasty wypełniającej.

Zalety zastosowanego młyna poziomego z platformą modułową

Jeśli chodzi o wybór urządzenia do mielenia produktów przemysłowych, jedną z najważniejszych kwestii jest właściwy dobór typu komory mielenia. Ponieważ zakład produkcyjny naszego klienta będzie się rozwijał, wybraliśmy młyn poziomy z platformą modułową, dzięki której możliwa będzie zamiana komory mielenia, a tym samym zastosowanie nawet trzech różnych systemów mielących (co może być przydatne w przypadku wprowadzenia do produkcji nowego produktu o nieco odmiennej charakterystyce). Na chwilę obecną w zakładzie będzie pracował młyn poziomy z zastosowaniem systemu mielącego Discus z dyskami na wale, który jest wysoko wydajny przy dużych lepkościach i dużej zawartości cząsteczek stałych w materiale.

Do zalet dostarczonego młyna poziomego możemy zaliczyć:

 • wspomnianą możliwość rozbudowy o inne systemy komory mielenia, co czyni młyn bardzo uniwersalnym pod kątem mielenia różnego typu materiałów (oprócz systemu Discus z dyskami na wale możliwe jest zastosowanie systemu Zeta z pinami, a także systemu Macro – czyli wydłużonego systemu Zeta),
 • bardzo wydajny system separacji mediów mielących,
 • najwyższą moc urządzenia przy niskim poziomie wymaganej energii,
 • możliwość zmiany gęstości mocy w komorze mielącej, pozwalającą na dostosowanie do wymagań produktu,
 • najwyższą wydajność chłodzenia dzięki zastosowaniu nowych materiałów i optymalnemu wykorzystaniu powierzchni chłodzącej/optymalnemu przepływowi wody chłodzącej,
 • poziomą konstrukcję eliminującą problemy z nierównomiernym nagrzewaniem się produktu,
 • stabilność procesu produkcji nawet przy zmianach warunków procesu (wahania temperatury, zmiany składu, zmiany lepkości itp.),
 • możliwość przechowania swoich receptur w systemie sterowania, co pozwala na uzyskiwanie powtarzalnej jakości.

Jakie parametry produktów przemysłowych wpływają na dobór młyna

Z młynów perełkowych korzystają zakłady produkcyjne z branży farb i lakierów (np. do rozdrabniania pigmentów), spożywczej (do produkcji czekolady), agrochemicznej (do rozdrabniania substancji czynnych), a także kosmetycznej i farmaceutycznej (np. rozdrabnianie do skali nano).

Właściwy dobór urządzenia jest możliwy dzięki poznaniu charakterystyki mielonego materiału i wymagań co do parametrów produktu po procesie mielenia. Konkretyzując, właściwości materiału, jakie należy brać pod uwagę, to:

 • rodzaj cieczy nośnej,
 • wielkość oraz rodzaj mielonego materiału,
 • zawartość cząsteczek stałych w cieczy nośnej,
 • gęstość i lepkość zawiesiny,
 • wymagane rozdrobnienie po mieleniu.

Ponadto istotny jest typ produkcji, jaki ma miejsce w przedsiębiorstwie Klienta:

 • szarżowa, w której stosujemy mielenie cyrkulacyjne partii materiału (materiał jest kilkukrotnie zawracany do komory mielenia),
 • ciągła, w której stosujemy mielenie poprzez jedno przejście przez młyn i uzyskujemy produkt w sposób ciągły.

W przypadku nowych instalacji i produktów bardzo ważne jest przeprowadzenie testów mielenia, podobnych do tych, które zrealizowano w opisywanym projekcie.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uniwersalny młyn udarowy CONDUX typu CUM

Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
PIOTR MARKIEWICZ - jestem do Twojej dyspozycji
+48 50* *** ***   - pokaż numer
 p.mar***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx