Dostawa i montaż nietypowych przesiewaczy odwadniających

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Od jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego, GRUPA WOLFF otrzymała zamówienie na dostawę w wersji „pod klucz” trzech przesiewaczy.

Urządzenia, które pracować będą z mleczkiem wapiennym, czyli koloidalną zawiesiną wodorotlenku wapnia w wodzie, charakteryzują się nietypową konstrukcją. Każdy z dostarczonych przesiewaczy został podzielony na dwie sekcje – w pierwszej z nich produkt jest przesiewany i odwadniany, natomiast w drugiej pozostałość na sicie jest domywana z wykorzystaniem zestawu dysz natryskowych. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą jakość produktu finalnego. Wydajność każdego z dostarczonych przesiewaczy to 170 m3/h.

Zakres prac obejmuje dostawę przesiewaczy, wykonanie zamknięcia i króćców wysypowych, pełny montaż oraz uruchomienie przesiewaczy.

SPRAWDŹ OFERTĘ

PRZESIEWACZE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK - jestem do Twojej dyspozycji
+48 51* *** ***   - pokaż numer
 k.wn***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij! x
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem!

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik