Dostawa systemów kontroli uziemienia cystern zmodyfikowanych o dodatkowe układy automatyki

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

W ostatnim czasie inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali dwie nietypowe realizacje z zakresu uziemień elektrostatycznych.

Pierwsze zlecenie dotyczyło dostawy i montażu dwóch systemów kontroli uziemienia cystern z uwzględnieniem blokady zaworu, która będzie możliwa tylko i wyłącznie przy konkretnym rozładunku materiału.

Stanowiska rozładunku autocystern, do których dostarczane są palne i wybuchowe substancje, wyposaża się w tzw. systemy kontroli uziemienia. Ich zadanie polega na odprowadzeniu z pojazdu nagromadzonych ładunków elektrostatycznych, co ogranicza ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej.

Dostarczony przez GRUPĘ WOLFF system nie tylko informuje operatora o stanie uziemienia w sposób wizualny, ale także posiada styki bezpotencjałowe, które służą do sterowania zaworem umożliwiającym rozładunek – system nie zezwala na otwarcie zaworu, dopóki nie wykryje, że cysterna jest uziemiona w sposób prawidłowy.

W zakładzie, dla którego zrealizowano dostawę, znajdują się dwa niezależne układy rozładunkowe cystern samochodowych. Rozładunki te prowadzone są za pomocą układów przygotowania powietrza.

Na każdym z projektowanych stanowisk rozładowywane będą zarówno substancje palne, dla których jest wymagana kontrola ciągłości uziemienia, jak również takie, które nie stwarzają zagrożenia wybuchowego. Klient poszukiwał rozwiązania, które w przypadku rozładunku cysterny z medium niewybuchowym umożliwi otwarcie blokowanego zaworu z pominięciem badania pojemności elektrycznej cysterny.

Inżynierowie GRUPY WOLFF wykonali więc dodatkowy układ automatyki, który pozwalał będzie na wyłączenie blokady poprzez specjalną stacyjkę zabezpieczoną kluczykiem. W ten sposób zminimalizowane zostało ryzyko wyłączenia blokady przez osoby nieupoważnione.

Drugie zlecenie dotyczyło dostawy i montażu systemu do odprowadzania ładunków elektrostatycznych z pojazdów wyładowujących pył drzewny.

Poza standardowymi funkcjami systemu uziemienia Earth Rite Plus, Klient wymagał, by był on wyposażony w sygnalizację dźwiękową, która w sposób wyraźny (tj. nie tylko za pośrednictwem diody LED) będzie wskazywała zerwanie uziemienia. W tym przypadku zdecydowano o zastosowaniu dodatkowego układu automatyki. Zlecenie wymagało indywidualnego projektu sterowania układem, który został zespolony z systemem kontroli uziemienia.

W efekcie wykonanych prac system uziemienia został skalibrowany z sygnalizacją dźwiękową, która w przypadku zerwania połączenia, np. odłączenia uziemienia, będzie wyzwalała ciągły sygnał dźwiękowy.

Dzięki temu rozwiązaniu obsługa będzie miała zwiększoną kontrolę nad stanem uziemienia cystern przy rozładunkach.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx