Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Eksperci należącej do GRUPY WOLFF spółki ATEX wykonali dla znanego producenta brykietów z węgla drzewnego Ocenę Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego na jej etapie projektowym.

Na podstawie udostępnionych założeń projektowych, analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano poszczególne etapy produkcyjne, m.in. transport miału węgla drzewnego, rozładunek, rozdrabnianie zboża, sporządzanie lepiszcza, mieszanie materiału z lepiszczem, brykietowanie, suszenie brykietów, czy pakowanie.

Podstawowym surowcem w produkcji brykietów jest miał węgla drzewnego, dlatego też w obszarze projektowanej instalacji zagrożenie wybuchem będzie wynikało głównie z obecności palnego pyłu węgla drzewnego, który po zmieszaniu z powietrzem może tworzyć atmosferę wybuchową. Oprócz pyłu węgla drzewnego, do powstania atmosfer wybuchowych mogą przyczyniać się również zmieszane z powietrzem pył zbożowy czy też pył peletu drzewnego.

Sporządzona Ocena Ryzyka Wybuchu pozwoliła ustalić, czy założenia koncepcyjne dla projektowanej instalacji spełniają wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. W opracowaniu oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto, eksperci realizujący zadanie udzielili konkretnych wskazówek w zakresie bezpiecznego użytkowania projektowanej instalacji pod względem zagrożenia wybuchem.

Ocena Ryzyka Wybuchu została opracowana m.in. w oparciu o:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2203).

SPRAWDŹ OFERTĘ

Opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu

Nasz zespół Inżynierów wykonuje profesjonalne oceny ryzyka instalacji na etapie projektowym oraz istniejących instalacji procesowych, których końcowym etapem jest sporządzenie dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Andrzej Wolff
dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
+48 60* *** ***   - pokaż numer
 a.wo***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik