System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego jednego z producentów drzwi

MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  System sygnalizacji pożaru dla hal produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego

  Problem:

  • jak dostosować hale produkcyjne do wymogów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • jak zabezpieczyć składowiska odpadów przed pożarem
  • jak zabezpieczyć maszyny do obróbki drewna przed pożarem
  • jak zaprojektować system sygnalizacji pożarowej dla hal magazynowych, który będzie optymalny technicznie i kosztowo

  Rozwiązanie:

  • opracowanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
  • zastosowanie różnych typów czujek pożaru optymalnych pod kątem warunków pracy

  Zsynchronizowany system pod klucz

  Systemy czujek zostały dopasowane indywidualnie do warunków każdego chronionego pomieszczenia.

  Zabezpieczenie w przypadku braku zasilania

  Rezerwowy zasilacz i komplet akumulatorów zabezpieczają funkcjonalność systemu w przypadku braku prądu.

  Dbałość o optymalizację kosztową projektu

  Dostosowanie czujek do poszczególnych pomieszczeń pozwoliło zoptymalizować kosztowo projekt dla inwestora.

  Rozwiązanie:

  • opracowanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
  • zastosowanie różnych typów czujek pożaru optymalnych pod kątem warunków pracy

  Sprawdź szczegóły nt. urządzeń i usług z zakresu instalacji ppoż.:

  Zadanie polegało na opracowaniu projektu systemu sygnalizacji pożaru w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach technicznych, socjalnych i magazynowych w zakładzie produkującym drzwi drewniane. Do realizacji zadania przyjęliśmy ochronę całkowitą wszystkich pomieszczeń. W przypadku pożaru system sygnalizacji ma za zadanie:

  • uruchomić dźwiękową i optyczną sygnalizację pożaru w strefie ewakuacji,
  • uruchomić dźwiękową sygnalizacją pożaru w pomieszczeniu ochrony (24 godzinny dozór),
  • przekazać alarm II stopnia do otwarcia drzwi zabezpieczonych systemem kontroli dostępu,
  • przekazać alarm II stopnia do otwarcia bram pożarowych,
  • przekazać alarm II stopnia oraz informację o prawidłowym otwarciu się bram pożarowych do stacji monitorowania alarmów i PSP.

  Jakie czujki pożaru zastosować – optymalizacja techniczna i kosztowa

  Ze względu na specyfikę chronionych hal oraz zaplecza socjalnego, ale także na optymalizację kosztową inwestycji, w projekcie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zastosowaliśmy cztery typy czujek:

  • inteligentną, adresowalną czujkę liniową ,
  • czujkę fototermiczną,
  • czujkę termiczną,
  • optyczną czujkę dymu.

  Dobór wyżej wymienionych czujników uwzględniał warunki pracy w poszczególnych pomieszczeniach, dzięki czemu system gwarantuje pewne sygnały, co eliminuje ryzyko fałszywych alarmów pożarowych. We wszystkich strefach zaprojektowano przyciski ROP do natychmiastowego wyzwolenia alarmu II stopnia.

  Rozmieszczenie czujek pożaru

  Do ochrony hal produkcyjnych zaprojektowano czujki liniowe dymu oparte o kabel sensoryczny z adresowalnymi detektorami. Rozwiązanie to nie tylko pozwala na szybkie wykrycie pożaru, ale także jego dokładną lokalizację. Do ochrony małych pomieszczeń technicznych, socjalnych i magazynowych zastosowano optyczne czujki dymu. Z kolei do monitoringu mniejszych pomieszczeń warsztatowych oraz składowiska odpadów wykorzystano odpowiednio czujki termiczne oraz fototermiczne.

  Ochrona pożarowa składowisk resztek poprodukcyjnych

  Do ochrony składowisk resztek poprodukcyjnych, głównie pochodzenia drewnianego, wykorzystano czujki fototermiczne. Ich podstawową zaletą w tym przypadku była wielofunkcyjność, która pozwala wykrywać zarówno pożary szybkie, jak również tlący się ogień. Rozwiązanie to spełniało jeszcze jeden ważny wymóg – zastosowane czujki fototermiczne można było zaprogramować w taki sposób, aby o pewnych porach dnia działały jak czujki termiczne.

  Ochrona pożarowa maszyn produkcyjnych

  Do ochrony maszyn produkcyjnych zaproponowano czujki płomienia IR w obudowie iskrobezpiecznej. Maszyny produkcyjne szczególnie pracujące w środowisku obróbki drewna tworzą duże zagrożenie zaprószenia ognia. Czujnik reaguje na niskie częstotliwości (od 1 do 15 Hz) migotania promieniowania podczerwonego emitowanego z płomieni w czasie spalania. Migotanie płomienia w podczerwieni umożliwia wykorzystanie czujnika do detekcji przez warstwę oleju, kurzu, wody i pary lub lodu.

  Większość czujników płomienia IR odpowiada na światło 4,3 μm emitowane przy pożarach węglowodorowych. Zaproponowana czujka płomienia odpowiadając na emisję świetlną od 1,0 do 2,7 μm mogła wykrywać nie tylko pożary płomieniowe, ale również te niewidoczne gołym okiem.

  Rozwój pożaru oraz specyfika chronionych hal – założenia projektowe

  W projekcie przewidziano powolny rozwój pożaru materiałów drewnopochodnych oraz materiałów izolacyjnych. Zjawiskom tym towarzyszyło będzie wytwarzanie znacznej ilości dymu ze słabym słupem konwekcyjnym.

  Ponadto zabezpieczane hale posiadają pokrycie dachowe z płyt warstwowych, które wpływa na warunki w strefie podstropowej. Powoduje to tworzenie się w tym obszarze poduszki powietrznej, która ogranicza przepływ dymu do stropu. Zjawisko to wymagało zaprojektowania czujek liniowych w pewnej odległości od stropu polepszając tym samym warunki detekcji.

  System sygnalizacji pożarowej został wyposażony w zasilacz rezerwowy wraz z kompletem akumulatorów. Rozwiązanie to zapewni poprawne działanie SSP, także w przypadku braku stałego zasilania.

  Poszczególne elementy systemu sygnalizacji pożarowej zostały wpięte w centralę sygnalizacji pożarowej.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Instalacje przeciwpożarowe - PPOŻ

  Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych oraz doborze odpowiednich rozwiązań do każdej aplikacji, z uwzględnieniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa oraz obowiązujących norm prawnych. Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA - jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik