Uziemienie cystern samochodowych wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Uziemienie cysterny samochodowej z pompą

Problem:

  • ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej przez wyładowanie elektrostatyczne podczas rozładunku autocystern z mąką oraz cukrem, wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą
  • brak wyposażenia stanowisk rozładunku na zakładzie we własne pompy uniemożliwiający wykorzystanie funkcji systemu uziemiającego dotyczącej blokady transferu produktu w przypadku utraty uziemienia cysterny
  • zwarta zabudowa rurociągów transportowych i bliskie odległości od ściany utrudniające montaż przepustnic motylkowych

Rozwiązanie:

  • wyposażenie stanowisk rozładowczych w systemy kontroli uziemienia cystern samochodowych (dostawa i montaż systemów)
  • modernizacja kąta trasy rurociągu umożliwiająca montaż przepustnic motylkowych (demontaż starych kolan / łuków rurociągów załadowczych i montaż nowych, wraz z kołnierzami)
  • dostawa oraz podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiającej wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemienia cysterny samochodowej

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Zagrożenie elektrycznością statyczną podczas rozładunku cystern samochodowych

Cysterna samochodowa jest największym potencjalnie izolowanym elementem przewodzącym, który wjeżdża na teren zakładu, i jeśli nie będzie odpowiednio uziemiona będzie stwarzała poważne ryzyko zapłonu. Przy pojemności 5000 pF może ona spowodować wyładowanie elektrostatyczne nawet do 2250 mJ.

Zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi występuje np. podczas procesów rozładunku lub załadunku pojazdów. W związku z tym stanowiska, na które dostarczane są palne i wybuchowe substancje, powinny być wyposażone w systemy kontroli uziemienia. Dzięki odprowadzeniu z cysterny nagromadzonych ładunków elektrostatycznych, ograniczone zostaje ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej. Poza samym uziemieniem cystern systemy mogą w łatwy i bezpieczny sposób weryfikować czy zgromadzone ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli tak nie jest, kontrolery blokują proces.

Zabezpieczenie stanowisk rozładunku mąki i cukru u producenta żywności

W jednym z zakładów należących do koncernu spożywczego znajdują się dwa miejsca rozładunku cystern samochodowych do silosów. Pierwsze z nich to stacja rozładunku cukru do jednego silosu, drugie – rozładunku mąki do 10 silosów .

Ze względu na brak wyposażenia stanowisk w pompy do rozładunku, za każdym razem do zakładu przyjeżdżają pojazdy posiadające własne układy dystrybucyjne z pompami, za pomocą których materiał jest transportowany poprzez rurociągi do zbiorników.

Do uziemienia cystern samochodowych zaproponowano systemy, które poza uziemieniem pojazdów służą do monitorowania odpowiedniego odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi.

Z zasady w sytuacji utraty połączenia cysterny z ziemią poprzez np. poluzowanie się klamry, uszkodzenie przewodów itp. system powoduje, że proces opróżniania pojazdu zostaje zablokowany. W opisywanych przypadkach nie było jednak możliwości wykorzystania tej funkcji ze względu na brak wyposażenia stanowisk rozładunku we własne pompy.

Cysterna z układem dystrybucyjnym z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów i umożliwić wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu uziemiającego zdecydowano o zastosowaniu przepustnic motylkowych, które zostały zamontowane na stałe na rurociągach transportujących.

Ich montaż był jednak utrudniony ze względu na zwartą zabudowę rurociągów (brak możliwości montażu przed oraz za łukiem ze względu na brak miejsca, natomiast montaż na łuku skutkowałby wycieraniem zasuwy oraz dużym prawdopodobieństwem źle działającego układu).

Montaż przepustnic nie był więc możliwy bez zmiany kąta trasy rurociągu. Modernizacji dokonano tak, aby nie wpłynęła w żaden sposób na przebieg procesu transportu produktu, ale pozwoliła na zabudowę zasuw i połączenie ich z systemem kontroli uziemienia. Podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiło wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemiania cysterny samochodowej.

Oznacza to, że w przypadku, gdy system zweryfikuje, że cysterna jest poprawnie uziemiona i podpięta do konkretnego zasypu, dana przepustnica zostanie otwarta i produkt będzie transportowany do silosu, natomiast w przypadku odłączenia rury od pojazdu lub braku uziemienia – zasuwa zostanie zamknięta i proces rozładunku zostanie zatrzymany.

W efekcie wykonanych prac Klient otrzymał system, który będzie mógł w pełni spełniać swoje funkcje, dzięki czemu procesy rozładunku cystern będą miały bezpieczny, monitorowany przebieg.

Ogólne i szczegółowe wymagania w zakresie zasad organizacji i realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów, instalacji i urządzeń technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stref zagrożenia wybuchem, zawiera Polska Norma PN-E-05204:1994, ustanowiona w październiku 1994 r.

SPRAWDŹ OFERTĘ

Uziemienia elektrostatyczne

Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA - jestem do Twojej dyspozycji
+48 73* *** ***   - pokaż numer
 l.god***@***  - pokaż email

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

xxxxXXXXxxx