Stałe urządzenia gaśnicze

Co dla Ciebie zrobimy:

wykonamy obliczenia, tak aby wdrożony system w pomieszczeniu lub instalacji procesowej miał najlepszą wydajność  wykonamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnimy dostawy części zamiennych

Dlaczego my:

W zależności od Twoich potrzeb możemy dostarczyć jedynie urządzenia gaśnicze lub też wykonać dla Ciebie komplet prac związany z doborem systemu dla danego pomieszczenia lub obliczeniami dla wydajności, tak aby zapewnić wymaganą ochronę. Dodatkowo wykonamy montaż mechaniczny i elektryczny w sposób bezpieczny, co jest szczególnie istotne, gdy urządzenia mają pracować w strefach zagrożenia pożarem.

Gazowe systemy gaśnicze

Projektujemy i wdrażamy gazowe systemy gaśnicze oraz kompletne systemy pożarowe, które swoim zakresem obejmują: system detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożarów, wentylację i oddymianie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, telewizję dozorową oraz kontrolę dostępu i rejestracji czasu pracy.

Projektujemy oraz wdrażamy instalacje tryskaczowe, a także kompletne systemy przeciwpożarowe (detekcja, sygnalizacja i gaszenie pożaru, system wentylacji i oddymiania, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy).

Instalacje zraszaczowe

Jako jedna z nielicznych firm skupiamy się na realizacji trudnych zadań głównie w branży przemysłowej, gdzie występują trudne warunki pracy (wysokie zapylenie, wilgoć, zmienna temperatura, strefy zagrożenia wybuchem).

System wykrywania i gaszenia iskier

Projektujemy i wdrażamy systemy gaszenia iskier przeznaczone do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia, w którym występuje atmosfera wybuchowa.

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów