Jednostka Sterująca Sigma Control L

Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaz

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis
  Jednostka Sterująca Sigma Control L

  Jednostka Sterująca Sigma Control L

  Jednostka Sterująca Sigma Control L obsługuje od 1 do 20 czujników (w zależności od typu) SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4. Jej zadaniem jest odczyt stanów czujników podłączonych do systemu, a informacje te prezentowane są na wyświetlaczu i na wbudowanym Systemowym Sygnalizatorze Optycznym

  Jednostka Sterująca Sigma Control L

  Unikalne cechy

   Natychmiastowa ocena systemu bezpieczeństwa “na pierwszy rzut oka” 

   Obsługuje od 1 do 20 czujników 

   Interfejs Modułu Rozszerzeń pozwala na łączność z systemami DCS, SCADA, Sterowniki PLC czy systemami p.poż. 

  Jednostka Sterująca Sigma Control L

  Jednostka sterująca Sigma Control L na podstawie mierzonego stężenia gazu oraz innych stanów specjalnych (np. awarii), steruje posiadanymi wyjściami do sterowania sygnalizatorów optycznych i akustycznych oraz wyjściami dwustanowymi.

  Jednostka Sterująca Sigma Control L odczytuje:

  • sygnały z czujników gazu do niej podłączonych (wartości pomiarowe, informacje diagnostyczne, itd.),
  • sygnał z wejścia dwustanowego,
  • polecenia operatora (klawiatura).

  Bazując na tych informacjach, Sigma Control L odpowiada za:

  • aktywację podłączonych sygnalizatorów (akustycznych i optycznych),
  • generowanie wskazań optycznych, akustycznych dla użytkowników,
  • aktywację sygnałów wyjściowych z systemu (np. do DCS lub systemu wentylacji).

  Wyjątkowo prosta ocena całego systemu “na pierwszy rzut oka”

  Systemowy Sygnalizator Optyczny zamontowany w Jednostce Sigma Control L, pozwala operatorowi, normalnie skupionemu na wykonywaniu innych czynności, na dokonywanie szybkich ocen stanu bezpieczeństwa gazowego na obiekcie – poprzez rzut oka na ten sygnalizator i stwierdzenie, iż pali się tylko kontrolka zielona. Systemowy Sygnalizator Optyczny odpowiada za prezentację czterech niezależnych informacji:
  Kontrolka “MONITORING” o zielonej barwie jest aktywna, jeżeli co najmniej jeden z podłączonych czujników przeprowadza pomiar stężenia gazu.
  Kontrolka “FAULT” o żółtej barwie jest aktywna, jeżeli przynajmniej jeden z elementów systemu objętych auto-diagnostyką jest uszkodzony.
  Kontrolka “SERVICE” o białej barwie jest aktywna, gdy co najmniej jeden z elementów systemu jest w stanie serwisowym (np. wygrzewanie, kalibracja, „inhibit”, test lub konfiguracja systemu).
  Kontrolka “ALARM” o czerwonej barwie jest największa i najważniejsza dla oceny stanu systemu. Jest ona aktywna, gdy co najmniej jeden czujnik gazu wykryje niebezpieczne stężenie.
  Jednostka Sterująca Sigma Control L

  Dlaczego warto wybrać Jednostkę Sterującą Sigma Control L?

  Obsługa od 1 do 20 czujników.

  Dwa wyjścia 24 V DC dedykowane do sterowania sygnalizatorem optycznym oraz akustycznym.

  Trzy konfigurowalne wyjścia dwustanowe, które mogą realizować niżej wymienione funkcje:

  • sygnał wyjściowy aktywowany po przekroczeniu progów ostrzeżeń i alarmu czujników
   (ostrzeżenie 1, ostrzeżenie 2 i alarm),
  •  sygnalizacja stanu systemu przy pomocy systemowego sygnalizatora optycznego,
  •  impulsowe sterowanie zaworem
  • możliwość zanegowania lub opóźnienia zadziałania wyjść,
  • dwustanowe wejście, które może pracować w różnych trybach: jako alarm zewnętrzny lub awaria zewnętrzna (dzięki czemu umożliwia łatwą integrację z innymi systemami, np. p. poż.).

  Nowoczesny, łatwy w obsłudze, intuicyjny i czytelny interfejs użytkownika.

  Kontrola Systemu Bezpieczeństwa Gazowego poprzez polecenia:

  • zdjęcie blokady czujników (funkcjonalność dostępna np. dla czujników z sensorem katalitycznym – dezaktywuje blokadę chroniącą sensor katalityczny przed przeciążeniem),
  • przełączanie czujników w tryb „inhibit” (pozwala na czasową dezaktywację wybranych czujników gazu); czujnik przełączony w tryb „inhibit” będzie ignorowany przez System)
  • zmiany parametrów czujnika, np. progów alarmowych, poziom bramki szumów, podzerowanie czujnika,
  • wykonanie testów sygnałów wyjściowych urządzenia, interfejsu użytkownika.

  Historia zdarzeń – rejestracja zdarzeń związanych z pracą systemu.

  Bezpieczeństwo – dwa poziomy dostępu do zmiany parametrów, zabezpieczone hasłami.

  Posiada gniazdo rozszerzeń, które umożliwia dodanie modułów rozbudowujących dostępne funkcjonalności, np.:

  • moduł wyjścia RS-485 do komunikacji z DCS lub SCADA,
  • moduł wizualizacji pracy systemu oparty o witrynę WWW – dostęp poprzez sieć Ethernet

  W Moduł Jednostki Sterującej Sigma Control L wbudowany jest wewnętrzny sygnalizator akustyczny, zwany buczkiem. Jego zadaniem jest generowanie sygnału akustycznego w przypadkach, w których konieczna może być interwencja operatora, takich jak zagrożenie gazowe czy awaria części systemu. Buczek uruchamiany jest w przypadku:

  • alarmów gazowych, czyli pojawienia się pierwszego i drugiego ostrzeżenia oraz alarmu raportowanego przez którykolwiek z podłączonych czujników,
  • awarii, czyli pojawienia się awarii krytycznej któregokolwiek z podłączonych czujników, zaniku komunikacji z nimi oraz w przypadku awarii krytycznej Modułu Jednostki Sterującej.

  Dostępne rozwiązania

  Detektor gazu SmArtGas 4

  Czujnik gazu SmArtGas 4

  Przeznaczony do stref Ex, Innowacyjna funkcjonalność R-G-OFF , Czterokolorowy wyświetlacz FLED, Głowica FL.M (opcjonalnie), która jako jedyna zapewnia stopień ochrony IP67 wśród czujników od polskich producentów.

  czujnik progas 4

  Detektor gazu ProGas 4

  Bez certyfikacji ATEX. Ma to swoje plusy, gdyż pozwala to zastosować w nim najszerszą możliwą gamę sensorów, które umożliwiają wykrywanie np. sześciofluorku siarki stosowanego w energetyce oraz gazów RX.

  Czujnik gazu ReAct 4

  Został stworzony do mierzenia stężenia gazów reaktywnych, gdy wymagane jest stosowanie urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych.

  czujnik aspiracyjny rapidgas e

  Czujnik aspiracyjny RapidGas E

  Wykorzystywany jest, gdy pomiar następuje w miejscach trudnodostępnych, niebezpiecznych da człowieka (np. generator w elektrowni, przyłącza generatora), lub gdy mierzony gaz ma wysoką temperaturę, wilgotność.

  Sygnalizatory Optyczno-Akustyczne LTT2 lub LTT4

  Zapewniają komfort i poczucie bezpieczeństwa dla pracowników realizujących zadania w przestrzeniach, w których obrębie funkcjonują detektory SmArtGas 4, ProGas 4 lub ReAct 4.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie Detektorów Gazów, a także Ogrzewania Ex. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF AGATA SŁABOSZEWSKA
  AGATA SŁABOSZEWSKA – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaz

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Detektory Gazów:
   • Jaki detektor gazu dobrać, kiedy potrzebuję urządzenia w wykonaniu Ex, z uwzględnieniem atmosfer agresywnych i korozyjnych?
   • W jaki sposób najlepiej sygnalizować wykryte przekroczenia norm stężenia gazów?
   • Poszukuję detektora acetylenu (przykład) – co możecie zaproponować?
   Ogrzewanie Ex:
   • Jak dobrać grzejnik Ex do mojego pomieszczenia?
   • Jakie grzałki mogę stosować do obudów i rozdzielnic w strefie Ex?
   • Jak dobrać termostaty do grzejników?

   Darmowa konsultacja