Sukcesywne dostawy systemów kontroli uziemienia dla największych koncernów zajmujących się produkcją opakowań foliowych

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis

  Produkcja opakowań foliowych związana jest z wykonywaniem pewnych procesów, w których niejednokrotnie uczestniczą ciecze łatwopalne (farby, rozpuszczalniki etc.). Podczas czynności takich jak napełnianie i opróżnianie zbiorników (procesy przelewania), mieszanie cieczy lub czyszczenie pojemników, mogą być generowane ładunki elektrostatyczne.

  Na stopień naelektryzowania mają wpływ przede wszystkim właściwości przewodzące cieczy, materiał z jakiego wykonany jest dany zbiornik/pojemnik oraz prędkość przepływu cieczy. W strefach zagrożenia wybuchem wyładowania elektrostatyczne mogą zainicjować zapłon. W tym przypadku ryzyko wybuchu mieszaniny par cieczy palnych z powietrzem związane jest z naelektryzowaniem lustra cieczy w wyniku prowadzonych procesów, wytwarzającymi się na powierzchniach urządzeń technologicznych ładunkami elektrostatycznymi, czy też naelektryzowaniem personelu znajdującego się w strefie niebezpiecznej.

  Normy i przepisy wskazują, iż zapobieganie wybuchom oraz zapewnienie ochrony przed ich skutkami znajdują się po stronie użytkowników urządzeń. Rozporządzenia podają również wytyczne w zakresie zwalczania zagrożeń wynikających z występowania ładunków elektrostatycznych. W związku z tym najwięksi producenci opakowań foliowych (głównie dla przemysłu spożywczego) zdecydowali się na zwiększenie bezpieczeństwa w swoich zakładach i zwrócili się do specjalistów z GRUPY WOLFF z prośbą o dostarczenie odpowiednich systemów kontroli uziemienia, które zapewnią bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.

  W zależności od preferencji inwestorów oraz warunków panujących w danym zakładzie, GRUPA WOLFF sukcesywnie dostarcza systemy kontroli uziemienia Bond-Rite, zaciski samotestujące z diodą ostrzegawczą lub proste certyfikowane zaciski uziemiające. Wszystkie te rozwiązania mają zastosowanie w uziemieniu przenośnych bądź ruchomych elementów instalacji znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem (m.in. w mieszalniach farb). We wspomnianych zakładach użyto ich do uziemiania mieszalników oraz metalowych beczek, w których znajdują się farby i rozpuszczalniki. Systemy Bond-Rite oraz zaciski samotestujące umożliwiają monitorowanie stanu uziemienia. Proste zaciski uziemiające nie posiadają takiej funkcji.

  Do zakładów dostarczono zarówno systemy Bond-Rite zasilane sieciowo jak również systemy zasilane bateryjnie. Te pierwsze umożliwiają pracę jednostek przez 24 godziny na dobę, natomiast drugie stosowane są w sytuacjach, gdy nie przewiduje się podłączenia zacisków samotestujących do elementów instalacji na czas powyżej 6 godzin. Klamry uziemiające posiadają ostre zęby wykonane z węglika wolframu, dzięki czemu bez problemu przebiją się przez warstwy farby, rdzy lub innych zanieczyszczeń, które zalegające przez długi okres czasu mogą stać się izolatorami. Ponadto zaciski połączone są przewodem spiralnym w osłonce hytrelowej odpornej na czynniki chemiczne i mechaniczne. Na jednostce monitorującej, która jest elementem składowym systemu, znajduje się dioda LED informująca o poprawności uziemienia.

  Innym wariantem jest zastosowanie przenośnego zestawu zacisków samotestujących, który składa się z dwóch klamer uziemiających. Zasada działania polega na podpięciu jednej klamry do uziemianego urządzenia (w opisywanych przypadkach są to głównie metalowe beczki lub mieszalniki), natomiast drugiej do elementu odprowadzającego ładunki do ziemi (np. bednarka, inne uziemione urządzenie lub konstrukcja stalowa). Na klamrach znajdują się diody LED, które w przypadku poprawnego uziemienia zaświecą się na zielono. Metoda ta jest kłopotliwa w przypadkach, gdy dioda zamontowana na zacisku może zostać przysłonięta przez odkładające się zanieczyszczenia.

  Ostatnim rozwiązaniem, jakie wybrali producenci opakowań, są proste, certyfikowane zaciski uziemiające, wykonane ze stali nierdzewnej, z dwoma zębami z węglika wolframu. Można je zastosować w dwóch konfiguracjach. Pierwsza możliwość to użycie kompletu dwóch prostych zacisków, połączonych ze sobą przewodem spiralnym (zaciski podpinane są do urządzeń jak te opisane wyżej). Drugą opcją jest podpięcie zacisku do uziemianego pojemnika, a końcówki oczkowej, która znajduje się na końcu przewodu – do listwy uziemiającej. Klamry dostępne są w dwóch rozmiarach (zacisk mały – 12 cm i duży – 24 cm) i ich dobór zależy od wielkości uziemianego pojemnika/urządzenia. Przewody dostępne są w różnych długościach (zazwyczaj 3, 5, 10 lub 15 m). Słabym punktem tych rozwiązań jest brak możliwości uzyskania informacji na temat bieżącego stanu uziemienia.

  Sprawdź dostępne rozwiązania

  Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

  Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

  Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

  Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

  Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

  Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

  Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

  Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

  System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia dla cystern

  System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

  System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
  Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaż

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
   • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
   • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
   • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
   Elektryczność statyczna:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
   • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
   • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

   Darmowa konsultacja