Szereg dostaw zaworów do poboru próbek cieczy dla wiodącego producenta węglowodorów aromatycznych.

Grupa WOLFF KRZYSZTOF WNĘK
KRZYSZTOF WNĘK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis

  GRUPA WOLFF w ciągu 2 lat zrealizowała szereg dostaw próbobierni – zaworów do poboru próbek cieczy dla wiodącego producenta węglowodorów aromatycznych. Kolejne zamówienia były związane z intensywnym rozwojem zakładu produkcyjnego inwestora.

  Wymóg pobierania i badania próbek – Dobra Praktyka Laboratoryjna oraz rozporządzenie REACH

  Przemysł chemiczny należy do branż podwyższonego ryzyka. Z uwagi na potencjalne skażenie środowiska i spowodowanie tym samym zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zakłady przemysłowe wykorzystujące substancje chemiczne podlegają pod wiele ustaw, oraz rozporządzeń ministerialnych, rozporządzeń unijnych, a także innych ustaleń o zasięgu międzynarodowym. Wszystkie te akty prawne mają na celu wprowadzenie zasad funkcjonowania tych przedsiębiorstw w taki sposób, aby maksymalizowały poziom bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska.

  Jednym z takich działań jest regularne, unormowane pobieranie próbek stosowanych lub produkowanych chemikaliów do badań laboratoryjnych. W tym celu Rada OECD skonstruowała zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a Parlament Europejski opublikował Rozporządzenie REACH.

  W serwisie rządowym www.gov.pl możemy przeczytać: “Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) to system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji i mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska.” System ten, choć wywodzi się z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), posiada już zasięg globalny.

  Zasady DPL zostały opracowane z uwagi na kwestie środowiskowe, ale i po to, aby zapewnić wysoki poziom jakości i wiarygodności badań w celu uniknięcia ich powtarzania w różnych państwach. Brak zasad DPL znacznie podwyższał koszty handlu substancjami chemicznymi na rynku międzynarodowym, gdyż badania były realizowane zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego.

  W serwisie www.gov.pl możemy dalej przeczytać, że “oprócz stosowania zasad DPL i monitorowania ich spełniania istotnym elementem umożliwiającym wzajemną akceptację wyników badań są wiarygodne, ujednolicone metody badań. W Unii Europejskiej i w Polsce metody badań określone są w wielokrotnie nowelizowanym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).”

  Zatem, aby przedsiębiorstwo produkujące lub używające chemikaliów zapewniło odpowiedni poziom wiarygodności i jakości uzyskiwanych wyników badań, powinno stosować się do zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz metod badań opisanych w rozporządzeniu REACH.

  Intensywny rozwój zakładu

  Zakład przemysłowy inwestora w ostatnich latach przechodzi proces intensywnego rozwoju. Powstają nowe linie do produkcji kolejnych węglowodorów aromatycznych, a także np. kwasu siarkowego. W związku z tym, nawiązując do wymagań DPL oraz rozporządzenia REACH, wszelkie nowe linie musiały zostać zaopatrzone w odpowiednie zawory do pobierania próbek cieczy, dostosowane do specyfiki produkowanych substancji.

  Doradztwo i terminowość dostaw

  Choć wydawałoby się, że tego typu zamówienia charakteryzują się prostym procesem sprzedaży, gdyż inwestor zna wszelkie parametry swojej instalacji oraz potrzeby względem zamawianych produktów (w przeciwieństwie do wielu znanych nam przykładów z sektora bezpieczeństwa wybuchowego), to wielokrotnie zdarzało się w ciągu wspomnianych dwóch lat, że dzięki odpowiedniemu doradztwu inżyniera GRUPY WOLFF, inwestor decydował się na inny zawór, często lepszy, ale z drugiej strony nienadwerężający budżetu.
  Jednocześnie kluczową wartością dla inwestora było przestrzeganie terminowości dostaw. Aby nie utrzymywać niepotrzebnych stanów magazynowych, inwestor wymagał, żeby dostawy planować w taki sposób, aby zakupione zawory przyjeżdżały na teren zakładu produkcyjnego dokładnie wtedy, kiedy miały być montowane. Udało się spełnić to wymaganie nawet mimo zawirowań z “Brexitem”, który mógł negatywnie wpłynąć na termin dostaw.

  Budowa oraz użytkowanie dostarczonych zaworów

  Dostarczone zawory zostały opracowane w celu zapewnienia prostego, bezpiecznego sposobu pobierania próbek minimalizując ryzyko zanieczyszczenia próbek. Zasadniczo zawory te są zaworami iglicowymi do pobierania próbek z rurociągów w kontrolowanych warunkach przepływu. Zawory pozbawione są przestrzeni, w których mógłby gromadzić się osad lub zanieczyszczenie.
  Zawór wyposażony jest w górnej części w rączkę do ostrożnego otwierania zaworu, a w dolnej części w króciec do mocowania butelki na próbkę. Aby pobrać próbkę, operator instalacji mocuje czystą butelkę, a następnie ostrożnie otwiera zawór za pomocą górnej rączki, aby uzyskać delikatny, kontrolowany przepływ do butelki.

  Główne cechy dostarczonych zaworów:

  • NISKA KONTAMINACJA – konstrukcja zaworu zapewnia minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia próbki. Pierwsze otwarcie zaworu daje reprezentatywną próbkę bez konieczności wstępnego odmierzania ilości na straty.
  • BEZPIECZNE USZCZELNIENIE DŁAWICY – dużo uwagi poświęcono wielokrotnemu uszczelnieniu wejścia zaworu do korpusu, aby zapewnić zerowy przeciek w dławnicy.
  • HIGIENICZNE WYKONANIE – wszystkie części stykające się z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej klasy 316 obrabianej maszynowo z litego materiału bez odlewów. Daje to wysoce higieniczne wykończenie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej zaworu, co minimalizuje zanieczyszczenie w środowiskach, w których wymagana jest czystość pracy.
  • USZCZELNIENIA – wszystkie uszczelnienia zaworu mające kontakt z procesem wykonane są z czystego PTFE, dzięki czemu zawór może być stosowany w temperaturach do 200oC.
  • KIERUNEK MONTAŻU – zawór może być używany do czystego pobierania próbek z rur poziomych, a także przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów z rur pionowych, lub rur pod dowolnym kątem.

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Pobieranie próbek materiałów sypkich z linii transportu pneumatycznego na przykładzie instalacji odsiarczania spalin

  Realizujemy dostawy zarówno pojedynczych urządzeń, jak również w oparciu o własne biuro projektowe i dział montażowy wykonujemy kompletne instalacje stosowane przy produkcji proszków, granulatów, cieczy i past.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Grupa WOLFF
  KRZYSZTOF WNĘK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik