Pompy membranowe i tłokowe

GRUPA WOLFF jest dystrybutorem pomp membranowych oraz pomp tłokowych.

Części wewnętrzne napędu pompy membranowej nie mają kontaktu z produktem, ponieważ są oddzielone od niego membraną. Z tego względu pompy te znajdują szerokie zastosowanie przy transporcie szlamu, produktów zanieczyszczonych, wycierających czy korozyjnych.

Pompy tłokowe są wykorzystywane do transportu zagęszczonych, odwodnionych szlamów i past oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie.

Oferujemy dobór odpowiedniej pompy, pełen zakres prac montażowych, uruchomienie, jak również serwis zainstalowanych już urządzeń. W naszej ofercie znajdują się również oryginalne części zamienne pomp membranowych i tłokowych.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ANNA DRABIK

1. POMPY MEMBRANOWE

OPIS Z PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI

Części wewnętrzne napędu pompy nie mają kontaktu z produktem, ponieważ są oddzielone od niego membraną. Z tego względu pompy te znajdują szerokie zastosowanie przy transporcie szlamu, produktów zanieczyszczonych, wycierających czy korozyjnych. W zależności od typu i wykonania materiałowego maksymalna wydajność wynosi 800 m3/h, zaś maksymalne ciśnienie 25 MPa. Wszystkie pompy zasilane są energią elektryczną.

ZAKRES DOSTAW

 • Elektromechaniczna pompa membranowa EM
 • Pompa membranowa CM z podwójną membraną
 • Pompa membranowa HM z membraną formowaną o zwiększonej wytrzymałości

OPCJONALNE WYKONANIA

 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX)

ZASTOSOWANIE

 • Transport szlamu
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zasilanie pras filtracyjnych
 • Zasilanie suszarni rozpyłowych
 • Przemysł ceramiczny
 • Zakłady obróbki minerałów
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Górnictwo
 • Energetyka

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Dobór odpowiedniej pompy
 • Montaż, uruchomienie, serwis

2. POMPY TŁOKOWE

OPIS Z PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI

Pompy tłokowe są wykorzystywane do transportu zagęszczonych, odwodnionych szlamów i past oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie.

W zależności od zastosowania maksymalna wydajność pomp wynosi 103 m3/h, zaś maksymalne ciśnienie 25 MPa.

ZAKRES DOSTAW

 • Pompa wysokociśnieniowa HP
 • Pompa tłokowa SH

OPCJONALNE WYKONANIA

 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem EX

ZASTOSOWANIE

 • Przemysł spożywczy
 • Transport wysokociśnieniowy margaryny
 • Przemywanie pras filtracyjnych
 • Zatłaczanie wody złożowej
 • Transport popiołu lotnego
 • Transport odwodnionych szlamów
 • Przemysł kopalniany
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Energetyka
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Odsiarczanie spalin

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

 • Dobór odpowiedniej pompy
 • Montaż, uruchomienie, serwis

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


ANNA DRABIK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Urządzenia dla przemysłu

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)