Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacz- Rhewum WAU
Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

Oferowane urządzenia pracują w dziesiątkach zakładów produkcyjnych, a do grona naszych klientów należą firmy z branży spożywczej, zakłady chemiczne, producenci chemii budowlanej i kruszyw.

Przesiewacz wibracyjny drobnoziarnistych produktów sypkich typu WA

W przesiewaczach z bezpośrednio wzbudzanymi sitami w drgania wprawiane są tylko pokłady sit. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych na konstrukcję hali. Przesiewacze te nadają się do produktów suchych i wilgotnych z tendencją do zalepiania sit w zakresie 0,05 – 15 mm.

Zobacz więcej

Przesiewacz wibracyjny drobnoziarnistych produktów sypkich typu WAU

W przesiewaczach z bezpośrednio wzbudzanymi sitami w drgania wprawiane są tylko pokłady sit. Sita wzbudzane są silniczkami niewyważonymi montowanymi na zewnątrz przesiewacza. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych na konstrukcję hali. Przesiewacze te nadają się do produktów suchych i wilgotnych z tendencją do zalepiania sit w zakresie 0,05 – 15 mm.

Zobacz więcej

Przesiewacz wibracyjny DNF

Przesiewacz wibracyjny DNF pozwala na sianie ma mokro produktów w zakresie 0,03- 65 mm. Posiada napęd poprzez dwa silniki niewyważone - takie jak w przesiewaczu DF.

Zobacz więcej

Przesiewacz odwadniający ES

Przesiewacz odwadniający ES pozwala na odwadnianie produktów średnio- i gruboziarnistych. Posiada napęd poprzez dwa silniki niewyważone. Charakteryzuje go prosta, kompaktowa budowa.

Zobacz więcej

SizeChecker

Urządzenie przeznaczone jest do analizy i kontroli jakości produktów sypkich pod względem rozmiaru i kształtu ziaren (np. po procesie granulacji lub suszenia). Analiza jest realizowana w czasie rzeczywistym, a jej wyniki mogą zostać zastosowane do optymalizacji parametrów prowadzonego procesu (np. granulacji, przesiewy lub suszenia).

Zobacz więcej

Separator optyczny DataSort S

Separator optyczny segreguje produkty sypkie na podstawie koloru materiału. Kamera liniowa analizuje kolor każdej spadającej z podajnika wibracyjnego cząsteczki i porównuje go z danymi wzorcowymi. Jeżeli kolor materiału odbiega od zadanego, cząsteczka materiału zostaje za pomocą sprężonego powietrza wyrzucona poza główny strumień materiału.

Zobacz więcej

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Załącz plik

Odbierz rabat -10%
Na szkolenia i konferencję nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (zniknę za 10 sek.)