Przesiewacze wibracyjne

Dostarczamy przesiewacze wibracyjne, rynny przesiewająco-transportujące, separatory powietrzne oraz urządzenia do pomiaru granulacji on-line. Nasze prace obejmują zarówno dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy z rzeczywistym produktem), jak również jego montaż, uruchomienie oraz serwis.

Oferowane urządzenia pracują w dziesiątkach zakładów produkcyjnych, a do grona naszych klientów należą firmy z branży spożywczej, zakłady chemiczne, producenci chemii budowlanej i kruszyw.

Skontaktuj się z naszym inżynierem

1. PRZESIEWACZE WIBRACYJNE DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH Z BEZPOŚREDNIO WZBUDZANYMI SITAMI

W przesiewaczach z bezpośrednio wzbudzanymi sitami w drgania wprawiane są tylko pokłady sit. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych na konstrukcję hali. Sita wzbudzane są poprzez bijaki napędzane elektromagnesami lub silniczkami niewyważonymi montowanymi na zewnątrz przesiewacza. Przesiewacze te nadają się do produktów suchych i wilgotnych z tendencją do zalepiania sit w zakresie 0,05 – 15 mm.

Przesiewacz WA

 • Sita wzbudzane poprzez wibratory elektromagnetyczne

Przesiewacz WAU

 • Sita wzbudzane poprzez silniczki niewyważone
 • Możliwość zabudowy wielu pokładów sit na jednym przesiewaczu
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z instalacją odpylającą
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie nawozów
 • Przemysł spożywczy: przesiewanie cukru, soli
 • Przesiewanie minerałów, m.in. mączki wapiennej, gipsu, piasku kwarcowego,
 • Przesiewanie pigmentów, farb proszkowych
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

2. WIELOPOKŁADOWY PRZESIEWACZ WIBRACYJNY DROBNOZIARNISTYCH PRODUKTÓW SYPKICH

Wielopokładowy przesiewacz do bardzo dokładnego wysiewu wielu frakcji (nawet do 24). W przesiewaczu kolejne pokłady sit są ułożone jeden na drugim. Napęd przesiewacza stanowią dwa silniki niewyważone zamontowane na zewnątrz przesiewacza.

Pojedynczy pokład przesiewający składa się z ramy z dwoma siatkami. Górna siatka to sito właściwe. Dolna stanowi podporę dla gumowych kulek czyszczących sito.

Pokłady są niezależnymi konstrukcjami, przez co przesiewacz może być w łatwy sposób przebudowywany (możliwość dołożenia lub ujęcia pokładów).

Przesiewacz MDS

 • Wielopokładowy przesiewacz z możliwością zamontowania do 24 pokładów przesiewających, do przesiewu produktów suchych w zakresie 0,03 – 10 mm
 • Możliwość zabudowy kilku urządzeń w jednym
 • Hydrauliczny układ docisku i podnoszenia sit przy wymianie pokładów
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z instalacją odpylającą
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex,
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie nawozów
 • Przemysł spożywczy: przesiewanie cukru, soli,
 • Przesiewanie minerałów, m.in. sody, mączki wapiennej, piasku kwarcowego, ścierniw, soli potasowych
 • Przesiewanie pigmentów, farb proszkowych
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

3. PRZESIEWACZE WIBRACYJNE PRODUKTÓW ŚREDNIO I GRUBOZIARNISTYCH

W przesiewaczu zastosowano dwa silniki niewyważone o odmiennej charakterystyce drgań. Silnik zamontowany po stronie wlotu, wprawia górną część pokładu przesiewającego w drgania o wysokiej amplitudzie i niskiej częstotliwości. Powoduje to rozdrobnienie zbryleń oraz wstępną segregację produktu. Dolna część pokładu przesiewającego wprawiana jest w drgania przez drugi silnik, zamontowany po stronie wylotów. Drgania powodowane przez ten silnik mają małą amplitudę oraz wysoką częstotliwość. W tej części sita odbywa się dokładny przesiew produktu.

Przesiewacze te nadają się do produktów suchych w zakresie 0,65 – 55 mm.

Przesiewacz DF

 • W drgania wprawiane są tylko pokłady przesiewające. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych.

Przesiewacz DFM

 • W drgania wprawiany jest cały przesiewacz. Kompaktowa budowa.
 • Możliwość zabudowy wielu pokładów sit na jednym przesiewaczu
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z instalacją odpylającą
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex,
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie nawozów potasowych, azotowych i fosforowych
 • Przesiewanie rudy/żużlu, kamieni/ziemi, węgla, koksu, asfaltu
 • Przesiewanie grysu, stłuczki szklanej, soli potasowych, tynku, gipsu
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

4. RYNNY PRZESIEWAJĄCO – TRANSPORTUJĄCE

Przesiewacz z jednoczesną segregacją produktu oraz możliwością dozowania produktu na zasadzie przenośnika wibracyjnego. Przesiewacz napędzany jest silnikiem niewyważonym montowanym na zewnątrz urządzenia. Rozwiązanie to często wykorzystywane jest również jako przesiewacz odwadniający. Przesiewacz charakteryzuje się prostą, kompaktową budową przez co jest wyjątkowo łatwy w obsłudze.

Przesiewacze te nadają się do produktów suchych w zakresie 12 – 115 mm.

Przesiewacz RIUS

 • Jednoczesny transport i przesiewanie z możliwością odwadniania produktów mokrych.
 • Dostawa kompletnego przesiewacza
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie sody, soli potasowych
 • Przemysł spożywczy: cukier, kakao, mąka, kawa, herbata
 • Przesiewanie rudy/żużlu, węgla, koksu, kamieni
 • Przesiewanie grysu, stłuczki szklanej, gipsu
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

5. PRZESIEWACZE WIBRACYJNE DO SIANIA NA MOKRO I ODWADNIAJĄCE

W przesiewaczach do siania na mokro produkt podawany jest na sito wraz z cieczą (najczęstszej wodą). Na wlotowej części sita następuje płukanie materiału, z kolei na wylotowej jego odwadnianie. Przesiewacze mogą być wyposażone w dodatkowe rynny płuczące, zapewniające dokładniejsze płukanie i nawadnianie materiału na całej długości przesiewacza.

Przesiewacz DNF

 • Sianie ma mokro produktów w zakresie 0,03- 65 mm. Napęd poprzez dwa silniki niewyważone jak w przesiewaczu DF.

Przesiewacz UG

 • Sianie ma mokro i odwadnianie produktów w zakresie 0,03- 65 mm. Napęd poprzez dwie niewyważone masy napędzane silnikiem z wałem kardana.

Przesiewacz odwadniający ES

 • Odwadnianie produktów gruboziarnistych . Napęd poprzez dwa silniki niewyważone. Prosta, kompaktowa budowa.
 • Przesiewacz z dodatkowymi rynnami nawadniającymi
 • Dostawa kompletnego przesiewacza
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie piasku kwarcowego, materiałów ściernych
 • Przesiewanie kamienia wapiennego, rudy/żużlu, węgla, koksu
 • Proszków metali, materiałów z recyklingu
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

6. SEPARATORY POWIETRZNE

Separatory powietrzne służą do dokładnego rozdziału bardzo drobnych materiałów sypkich. Zasada działania tego typu urządzeń jest podobna do działania cyklonów. We wnętrzu separatora powietrznego znajduje się jednak dodatkowy mechanizm, który umożliwia proces rozdziału produktu na dwie frakcje. Jego głównym elementem jest specjalny wirujący bęben z łopatkami, które tworzą szczeliny o odpowiedniej wielkości. Większe cząstki w wyniku siły odśrodkowej oraz grawitacji są wyrzucane na zewnątrz, a następnie opadają w kierunku wysypu z urządzenia. Z kolei mniejsze są zasysane przez szczeliny do wnętrza bębna skąd są transportowane w strumieniu powietrza do układu cyklonów (rozdział fazy stałej od gazowej).

Przesiewacze te nadają się do produktów sypkich, których uziarnienie na wlocie do urządzenia jest w zakresie do 4mm, a punkt rozdziału w zakresie od 2 do 200 µm.

Separator powietrzny AWR

 • Separator powietrzny z kołem klasyfikacyjnym

Separator powietrzny ABX

 • Separator powietrzny z kołem klasyfikacyjnym o specjalnej budowie ograniczającej wycieranie się ścianek separatora
 • Dostawa kompletnego separatora wraz z instalacją odbierającą pył
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie cementu, popiołu, piasku kwarcowego, skalenia
 • Przesiewanie mączki wapiennej, gipsu, pyłu węglowego
 • Przesiewanie bardzo drobnych proszków
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

7. POMIAR GRANULACJI ON-LINE

Urządzenie przeznaczone jest do analizy i kontroli jakości produktów sypkich pod względem rozmiaru i kształtu ziaren (np. po procesie granulacji lub suszenia). Analiza jest realizowana w czasie rzeczywistym, a jej wyniki mogą zostać zastosowane do optymalizacji parametrów prowadzonego procesu (np. granulacji, przesiewy lub suszenia).

Podajnik wibracyjny podaje do urządzenia pojedynczą warstwę produktu. Swobodnie spadające cząstki są rejestrowane przez wysokiej klasy kamery liniowe, a następnie analizowane pod kątem kształtu i wielkości. Otrzymane w ten sposób dane są automatycznie zapisywane do bazy danych.

Urządzenie SizeChecker

 • Badanie granulacji produktów w zakresie wielkości ziaren 0.5 – 20mm.
 • Możliwość zabudowy na linii produkcyjnej i ciągłego pomiaru
 • Dostawa kompletnego urządzenia wraz z oprogramowaniem
 • Badanie granulacji wszelkiego rodzaju suchych proszków i granulatów
 • Optymalizacja procesu produkcji granulatów / proszków
 • Kontrola jakości produktu (analiza rozmiaru i kształtu ziaren produktu)
 • Projekt i dobór miejsca zamontowania urządzenia
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis urządzenia
 • Projekt pod klucz

8. SEPARATORY OPTYCZNE

Separator optyczny segreguje produkty sypkie na podstawie koloru materiału. Kamera liniowa analizuje kolor każdej spadającej z podajnika wibracyjnego cząsteczki i porównuje go z danymi wzorcowymi. Jeżeli kolor materiału odbiega od zadanego, cząsteczka materiału zostaje za pomocą sprężonego powietrza wyrzucona poza główny strumień materiału.

Separator optyczny DataSort

 • Sortowanie produktów w zakresie wielkości ziaren 3 – 200 mm
 • Możliwość sortowania materiału również na podstawie wielkości i kształtu
 • Dostawa kompletnego urządzenia wraz z oprogramowaniem
 • Segregacja m. in. zużytego szkła, soli, ryżu, słonecznika, fasoli, PET, bakalii, płatków owsianych, mrożonek, wapienia, srebra, wolframu, itp.
 • Usuwanie zanieczyszczeń z produktu
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis urządzenia
 • Projekt pod klucz

9. LABORATORYJNY PRZESIEWACZ POWIETRZNY

Laboratoryjny przesiewacz powietrzny do analizy granulometrycznej drobnych materiałów.

W urządzeniu przesiew wymuszony jest strumieniem powietrza podawanym przez obracającą się dyszę znajdującą się pod sitem. Przesiewacze te nadają się do produktów sypkich o uziarnieniu w zakresie od 0,02 do 2 mm.

Przesiewacz LPS200K

 • Przesiewacz powietrzny o średnicy sita 200 mm

Przesiewacz LPS200MC

 • Przesiewacz powietrzny o średnicy sita 200 mm i elektronicznym sterownikiem procesu przesiewania

Przesiewacz LPS400K

 • Przesiewacz powietrzny o średnicy sita 400 mm
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z akcesoriami (odkurzacz, cyklon)
 • Przystawka do przesiewacza umożliwiająca wykonywanie jednocześnie 4 analiz na sitach 76 mm
 • Automatyczny dozator produktu
 •  Laboratoryjna analiza granulometrii materiałów sypkich
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis urządzenia
 • Projekt pod klucz

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Skontaktuj się z naszym inżynierem

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik