Przesiewacz wibracyjny drobnoziarnistych produktów sypkich typu WA

W przesiewaczach z bezpośrednio wzbudzanymi sitami w drgania wprawiane są tylko pokłady sit. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych na konstrukcję hali. Sita wzbudzane są poprzez bijaki napędzane elektromagnesami. Przesiewacze te stosuje się do produktów suchych i wilgotnych o uziarnieniu między 0,05-15 mm z tendencją do zalepiania sit.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
 • Typ wibratorów: wibratory elektromagnetyczne
 • Funkcja automatycznego czyszczenia pokładów
 • Brak obciążeń dynamicznych przenoszonych na konstrukcję hali (w drgania wprawiane są jedynie pokłady Przesiewające – obudowa przesiewacza pozostaje statyczna)
 • Bardzo wysoka dokładność przesiewu produktu
 • Możliwość bardzo szybkiej wymiany tkaniny sita
 • Delikatne traktowanie produktu (brak ucierania)
 • Niskie zużycie energii
 • Całkowita pyłoszczelność
 • Swobodna regulacja charakterystyki pracy przesiewacza bez potrzeby wyłączania aparatu z linii produkcyjnej
 • Regulacja amplitudy drgań w zakresie 0-100%
 • Możliwość zabudowy jednego jak i wielu pokładów
 • Możliwość regulacji kąta nachylenia sit
 • Możliwość zabudowy wielu pokładów sit na jednym przesiewaczu
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z instalacją odpylającą
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Przesiewanie nawozów
 • Przemysł spożywczy: przesiewanie cukru, soli
 • Przesiewanie minerałów typu mączka wapienna, gips, piasek kwarcowy
 • Przesiewanie pigmentów, farb proszkowych
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Urządzenia dla przemysłu