Przesiewacz wibracyjny produktów średnio i gruboziarnistych DF

W przesiewaczu wibracyjnym DF drgania wprawiane są tylko pokłady przesiewające. Sama konstrukcja przesiewacza jest nieruchoma i nie przenosi obciążeń dynamicznych.

Zastosowane są w nim dwa silniki niewyważone o odmiennej charakterystyce drgań. Silnik zamontowany po stronie wlotu, wprawia górną część pokładu przesiewającego w drgania o wysokiej amplitudzie i niskiej częstotliwości. Powoduje to rozdrobnienie zbryleń oraz wstępną segregację produktu. Dolna część pokładu przesiewającego wprawiana jest w drgania przez drugi silnik, zamontowany po stronie wylotów. Drgania powodowane przez ten silnik mają małą amplitudę oraz wysoką częstotliwość. W tej części sita odbywa się dokładny przesiew produktu.

Przesiewacze te nadają się do produktów suchych w zakresie 0,65 – 55 mm.

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK
 • rozdrobnienie zbryleń w obszarze wlotowym części sita,
 • przesiew ziaren o wielkości krytycznej w obszarze wylotowym części sita,
 • okresowe samoczyszczenie się pokładów,
 • łatwy dostęp do pokładów – szybka wymiana,
 • napędy montowane na zewnątrz urządzeń,
 • przesiew produktów o temperaturze do 450oC,
 • duża przestrzeń między pokładami oraz boczne drzwiczki ułatwiają inspekcję i obsługę sit,
 • powierzchnia siania od 2 m2 do17 m2, od 1 do 6 pokładów siejących,
 • wysoka jakość przesiewania,
 • brak przenoszenia obciążeń dynamicznych na konstrukcje hali,
 • całkowita pyłoszczelność,
 • niezależna regulacja prędkości transportu produktu dla górnej i dolnej części pokładów.
 • Przesiewanie nawozów potasowych, azotowych i fosforowych
 • Przesiewanie rudy/żużlu, kamieni/ziemi, węgla, koksu, asfaltu
 • Przesiewanie grysu, stłuczki szklanej, soli potasowych, tynku, gipsu
 • Możliwość zabudowy wielu pokładów sit na jednym przesiewaczu
 • Dostawa kompletnego przesiewacza wraz z instalacją odpylającą
 • Wykonanie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem Ex
 • Możliwe wykonanie ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • Projekt i dobór odpowiedniego przesiewacza
 • Testy w laboratorium
 • Montaż, uruchomienie, serwis przesiewacza
 • Projekt pod klucz

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Grupa WOLFF

Skontaktuj się z naszym inżynierem


KRZYSZTOF WNĘK

lub wyślij do nas zapytanie

Temat wiadomości

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik

Urządzenia dla przemysłu