Technologie kriogeniczne

Wykonujemy kompletne linie mielenia oraz linie rozdziału produktów z wykorzystaniem technologii kriogenicznej. Mielenie kriogeniczne wykorzystywane jest dla produktów łatwo topliwych, elastycznych, ciągliwych oraz włóknistych, dla których wymaga się bardzo dużego rozdrobnienia d99 = 100 µm (tradycyjne metody w przypadku tych produktów nie pozwalają osiągnąć rozdrobnienia poniżej 300-500 µm). Mielenie kriogeniczne w sposób bezpieczny może być stosowane dla produktów stwarzających ryzyko wybuchu.

Rozdział produktów kompozytowych z wykorzystanie technologii kriogenicznych stosuje się m.in. dla opon, materiałów dachowych, metalizowanych części plastikowych, wykładzin, ram okien z PCV itp., w przypadku których produkt finalny składa się z dwóch lub większej ilości składników o różnych właściwościach. Obniżona temperatura zwiększa ich kruchość oraz – w wyniku różnych współczynników rozszerzalności termicznej – powoduje ich rozdział na poszczególne komponenty.

Projekty z zastosowaniem technologii kriogenicznej realizujemy we współpracy z firmą MESSER Polska. Co ważne wdrożenie technologii kriomielenia poprzedzamy testami laboratoryjnymi.

Grupa WOLFF
KRZYSZTOF WNĘK- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Mielenie kriogeniczne

  Wykonujemy kompletne linie mielenia kriogenicznego, które umożliwiają wydajną produkcję drobniejszych cząstek poprzez zastosowanie schłodzenia mielonego / rozcieranego materiału za pomocą ciekłego azotu lub suchego lodu (CO2 w postaci stałej). Zależnie od własności produktów, takich jak wytrzymałość, twardość, elastyczność / plastyczność i żądanych wymiarów cząsteczek, stosowane są następujące zasady rozdrabniania i proszkowania: tłuczenie, kruszenie, rozkrawanie, ścieranie, uderzanie.

  Zobacz więcej

  Separacja materiałów złożonych – krioproszkowanie

  Metoda krioproszkowania (inaczej krioseparacja) ma na celu zwiększenie kruchości produktu za pomocą ciekłego azotu. Ma zastosowanie przy rozdrabnianiu materiałów kompozytowych, takich jak zużyte opony, metalizowane części plastikowe, samochodowe deski rozdzielcze, złom elektroniczny i zużyte zbiorniki lakierów. Różnice pomiędzy współczynnikami termicznego rozszerzania składników powodują rozerwanie wiązań pomiędzy materiałami, co następnie pozwala oddzielić je mechanicznie. Realizujemy kompleksowo projekty w zakresie instalacji przemysłowych do kriogenicznego przerabiania produktów takich jak: zużyte opony, materiały dachowe, wykładziny podłogowe i ramy okienne z PCV.

  Zobacz więcej

  Najważniejsze korzyści technologii kriogenicznych w przemyśle

  • wyższa wydajność procesu produkcji
  • możliwość uzyskania drobniejszych cząsteczek proszków i pudrów
  • brak uszkodzeń produktów podczas procesu mielenia
  • brak niebezpieczeństwa pożarowego czy eksplozji pyłu
  • niskie inwestycje kapitałowe
  • niezawodna i bezpieczna praca
  • odzysk wartościowych surowców

  Przykładowy schemat technologiczny

  Schemat technologiczny kriomielenia

  Zrealizowane projekty dla materiałów sypkich

  Projektowanie instalacji dla proszków

  W zależności od potrzeb inwestora jesteśmy wstanie dostarczyć pojedyncze urządzenie, jak również zaprojektować a następnie zbudować kompletną instalację przetwarzającą materiały sypkie. Dodatkowo, projektujemy i wykonujemy instalacje odpylania i centralnego odkurzania (w tym także w wykonaniu dla pyłów wybuchowych).

  Bezpieczeństwo wybuchowe

  Ze względu na ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, w przypadku gdy dana instalacja będzie przetwarzała pyły palne/wybuchowe, jesteśmy w stanie wykonać odpowiednie systemy zabezpieczające przed skutkami wybuchu oraz wymagane prawem opracowania (w tym ocenę ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem, dokument zabezpieczenia przed wybuchem).

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  KRZYSZTOF WNĘK- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik