Na zlecenie zakładu wytwarzającego farby i lakiery GRUPA WOLFF dostarczyła w ostatnim czasie szereg uziemień elektrostatycznych oraz systemów monitorujących stan uziemienia.

W przedmiotowym zakładzie produkcyjnym wykorzystuje się dużą ilość substancji łatwopalnych (głównie rozpuszczalników organicznych), charakteryzujących się bardzo niską Minimalną Energią Zapłonu. Dostarczone systemy uziemiające mają za zadanie eliminować wyładowania elektrostatyczne, które są jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i wybuchów w przemyśle. Dostawę urządzeń poprzedził audyt aktualnego stanu instalacji produkcyjnej w zakresie zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną. Takie podejście pozwoliło zoptymalizować dostawę zarówno pod kątem technicznym, jak również kosztowym.

Zakład zajmuje się produkcją chemicznych środków ochrony drewna i powłok malarskich chroniących przed korozją mikrobiologiczną. Do ich produkcji stosuje się łatwopalne benzyny oraz żywice ftalowe, których opary tworzą mieszaniny wybuchowe. Główne procesy, do których zastosowano systemy uziemiające to przede wszystkim:

  • dozowanie cieczy łatwopalnych z rurociągów do mieszadeł,
  • mieszanie,
  • dodawanie pigmentów i środków pomocniczych do głównej bazy wyrobu,
  • załadunek/rozładunek cystern drogowych stosowanych do transportu cieczy łatwopalnych.

Do kontroli uziemień elektrostatycznych w wymienionych procesach zastosowano zaciski samotestujące Bond-Rite CLAMP i Bond-Rite EZ.

Do uziemiania beczek oraz kontenerów IBC, z których pracownicy za pomocą ręcznych pomp pobierają określone ilości surowców, zastosowano zaciski VESX45 oraz VESX90. W przypadku, kiedy konfekcjonowane są mniejsze partie towaru, zaciski wykorzystywane są do uziemienia przenośnych pomp.

Personel został wyposażony w zaciski uziemiające z opaską na rękę, które pracownicy stosują podczas procesu dodawania surowców w postaci proszków do półproduktów łatwopalnych.

Ponadto w ciągu ostatnich dwóch lat GRUPA WOLFF dostarczyła dla zakładu dwa systemy kontroli uziemienia cystern samochodowych Earth-Rite RTR, umożliwiające sprawdzenie poprawności uziemienia w czasie opróżniania cystern drogowych z benzyną oraz z żywicą.