Uziemienia elektrostatyczne

Uziemienia elektrostatyczne

(kontrolery uziemienia, zabezpieczenia elektrostatyczne) ograniczają ryzyko powstania pożaru i/lub wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Zabezpieczenia elektrostatyczne stosuje się podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko wtedy, gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się do rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, odprowadzenia ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.

Realizowane funkcje

Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu

Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu dla wielu urządzeń

Zaciski z kontrolą uziemienia

Zaciski, przewody, szpule

Odprowadzenie ładunków (uziemienie)

Tak

Tak

Tak

Tak

Kontrola zerwania klamry uziemiającej

Tak

Tak

Tak

Nie

Kontrola przebicia się przez farbę, rdzę i brud

Tak

Tak

Tak

Nie

Kontrola uszkodzenia przewodu uziemiającego

Tak

Tak

Tak

Nie

Kontrola czy ładunki są odprowadzane do ziemi

Tak

Tak

Nie

Nie

Blokada procesu w przypadku braku uziemienia

Tak

Tak

Nie

Nie

Weryfikacja czy klamra została podpięta do cysterny drogowej

Tak*

Nie

Nie

Nie

Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu (cysterny, big-bagi)

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

Uziemienie cysterny
Uziemienie cysterny

System kontroli uziemienia cystern samochodowych

System Earth-Rite RTR (kontroler uziemienia cystern) przeznaczony jest do kontrolowania poprawności uziemienia cystern drogowych w czasie ich napełniania i opróżniania. Po zastosowaniu tzw. klucza trybu pracy może być on wykorzystywany również do cystern kolejowych, mieszalników, zbiorników itp.

System kontroli uziemienia cystern kolejowych
System kontroli uziemienia cystern kolejowych

System uziemienia Earth-Rite Plus od Newson Gale dla cystern kolejowych

System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej
System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej

Mobilne urządzenie do kontroli uziemienia montowane na cysternie drogowej

MGV to mobilny system kontroli uziemienia przeznaczony do montażu bezpośrednio na cysternach samochodowych, które są stosowane do transportu substancji palnych i wybuchowych, tj.: paliw płynnych, w tym skroplonych gazów, rozpuszczalników, alkoholi, materiałów ulegających fermentacji z wydzielaniem metanu.

worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu
worki big bag uziemienie worków big bag jako elieminacja źródeł zapłonu

Kontroler ciągłości uziemienia worków BIG BAG typu C FIBC

Statyczny system uziemienia Earth-Rite FIBC jest rewolucyjnym systemem typu hardware, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego napełniania i opróżniania big-bagów typu C (worki z wkładką przewodzącą), stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem.

układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu
układ uziemienia zastosowanie do kontroli instalacji dla przemysłu

Przekaźnik kontroli uziemienia, układ kontroli uziemienia maszyn

Przekaźnik kontroli Earth-Rite OMEGA II został zaprojektowany specjalnie do monitorowania i oceny uziemienia urządzeń procesowych. Przekaźnik posiada 4 zakresy badania rezystancji w zależności od instalacji i charakterystyki pracy aplikacji. Można go również zainstalować w celu monitorowania rezystancji pętli uziemienia.

Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu dla wielu urządzeń

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

System kontroli uziemienia instalacji procesowych
System kontroli uziemienia instalacji procesowych

System kontroli uziemienia monitorujący do 8 instalacji procesowych

System MULTIPOINT II jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia jednocześnie nawet do 8 samodzielnie działających lub połączonych ze sobą elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system zablokuje proces technologiczny.

Zaciski z kontrolą uziemienia (zbiorniki IBC, beczki, big-bagi)

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Bond-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia beczek, zbiorników, itp. Rozwiązania te, oprócz uziemiania urządzeń pracujących w pomieszczeniach produkcyjnych, za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

Kontroler uziemienia elektrostatycznego
Kontroler uziemienia elektrostatycznego

Monitor / kontroler uziemienia Ex ATEX

Kontroler uziemienia elektrostatycznego Bond-Rite REMOTE. Po podłączeniu w sposób ciągły monitoruje stan uziemienia w czasie napełniania i opróżniania beczek, zbiorników IBC, czy innych metalowych pojemników używanych w przemyśle. Urządzenie w czasie rzeczywistym dokonuje pomiaru wartości rezystancji uziemienia. Potwierdzeniem bezpieczeństwa procesu dla operatora jest migająca na jasnozielono dioda LED.

żabka szczypce zaciskowe do systemów uziemienia atex
żabka szczypce zaciskowe do systemów uziemienia atex

Samotestująca żabka uziemiająca (szczypce, cęgi do uziemienia)

Bond-Rite CLAMP to system kontroli uziemienia montowany na ścianie lub innej powierzchni. Składa się on z samotestującego zacisku z przewodem spiralnym o długości od 3 do 15 m oraz skrzynki przyłączeniowej z bolcem, służącym do odwieszania zacisku.

klamra uziemiająca klema uziemiająca ex atex zestaw przenośny
klamra uziemiająca klema uziemiająca ex atex zestaw przenośny

Klamra uziemiająca – przenośny zestaw ATEX

Bond-Rite EZ jest to łatwy w użyciu, przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą, która w szybki i bezpieczny sposób weryfikuje połączenia wyrównawcze i uziemiające, np. podczas transferu łatwopalnych produktów.

Zaciski, przewody, szpule

Zaciski uziemiające mogą być stosowane w dwóch konfiguracjach – jako komplet dwóch prostych zacisków połączonych ze sobą przewodem spiralnym lub jako podpięcie zacisku do uziemianego pojemnika, a końcówki oczkowej, która znajduje się na końcu przewodu, do listwy uziemiającej.

Klamra uziemiająca
Klamra uziemiająca

Zaciski uziemiające

Zaciski uziemiające Cen-Stat wykonane są ze stali nierdzewnej, z ostrymi zębami z węglika wolframu, zdolnymi przebić się przez warstwę farby, laminatu, zanieczyszczeń itp.

magnetyczny zacisk do uziemienia grupa wolff
magnetyczny zacisk do uziemienia grupa wolff

Zacisk do uziemienia magnetyczny 2-biegunowy

VESX50-IP to nowa konstrukcja zacisku, która wykorzystuje siłę oddziaływania magnetycznego w celu zapewnienia silnego, niskooporowego połączenia z dowolną powierzchnią z żelaza, bez konieczności stosowania widocznych punktów mocowania, takich jak kołek, pręt, wypustka itp.

kable do uziemienia na szpuli zwijającej kable uziemiające
kable do uziemienia na szpuli zwijającej kable uziemiające

Kable uziemiające na szpuli zwijającej ATEX EX

Alternatywną metodą dla przewodów spiralnych lub prostych są szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego. Jest to bardzo popularna metoda zapewniająca niezawodne połączenie między szyną uziemiającą a pojemnikiem.

Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX
Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX

Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX

Przewody uziemiające charakteryzują się bardzo wysoką odpornością mechaniczną. Posiadają osłonę hytrelową odporną na czynniki chemiczne i mechaniczne, co umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach, jakie występują w wielu gałęziach przemysłu.

Stacje kontroli obuwia Ex ATEX – Sole-Mate

Oprócz uziemienia elementów instalacji niezwykle ważna jest również skuteczna ochrona antyelektrostatyczna personelu produkcyjnego. Naelektryzowane ciało człowieka jest bowiem jednym z poważniejszych źródeł stwarzających w warunkach przemysłowych zagrożenie pożarem lub wybuchem. Przykładem rozwiązania sprawdzającego obuwie pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery, jest system kontroli obuwia Sole-Mate.

Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX
Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX

Stacja kontroli uziemienia obuwia ATEX EX

Sole-Mate jest prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania obuwia pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery.