Uziemienia elektrostatyczne

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis

  Uziemienia elektrostatyczne

  Uziemienia elektrostatyczne

  (kontrolery uziemienia, zabezpieczenia elektrostatyczne) ograniczają ryzyko powstania pożaru i/lub wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Zabezpieczenia elektrostatyczne stosuje się podczas transportu i obróbki palnych gazów, cieczy i proszków. Proste uziemienia składają się z przewodu i zacisku uziemiającego, bardziej zaawansowane posiadają system kontroli stanu uziemienia pozwalający na transport/dozowanie produktu tylko wtedy, gdy uziemienie zostało podpięte prawidłowo. Uziemienia najczęściej stosuje się do rozładunku/załadunku cystern drogowych, kolejowych, odprowadzenia ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.

  Realizowane funkcje

  Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu

  Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu dla wielu urządzeń

  Zaciski z kontrolą uziemienia

  Zaciski, przewody, szpule

  Odprowadzenie ładunków (uziemienie)

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Kontrola zerwania klamry uziemiającej

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Kontrola przebicia się przez farbę, rdzę i brud

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Kontrola uszkodzenia przewodu uziemiającego

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Kontrola czy ładunki są odprowadzane do ziemi

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Blokada procesu w przypadku braku uziemienia

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Weryfikacja czy klamra została podpięta do cysterny drogowej

  Tak*

  Nie

  Nie

  Nie

  Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu (cysterny, big-bagi)

  Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

  Uziemienie cysterny
  Uziemienie cysterny

  System kontroli uziemienia cystern samochodowych

  System Earth-Rite RTR (kontroler uziemienia cystern) przeznaczony jest do kontrolowania poprawności uziemienia cystern drogowych w czasie ich napełniania i opróżniania. Po zastosowaniu tzw. klucza trybu pracy może być on wykorzystywany również do cystern kolejowych, mieszalników, zbiorników itp.

  System kontroli uziemienia cystern kolejowych
  System kontroli uziemienia cystern kolejowych

  System kontroli uziemienia cystern kolejowych

  System kontroli uziemienia typu Earth-Rite Plus ma za zadanie eliminować ryzyko zapłonu palnej atmosfery w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. Rozwiązanie tej serii najczęściej stosowane jest w przypadku cystern kolejowych oraz różnego typu pojemników i zbiorników.

  System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej
  System Earth-Rite MGV na cysternie samochodowej

  System kontroli uziemienia do montażu na cysternach samochodowych

  MGV to mobilny system kontroli uziemienia przeznaczony do montażu bezpośrednio na cysternach samochodowych, które są stosowane do transportu substancji palnych i wybuchowych, tj.: paliw płynnych, w tym skroplonych gazów, rozpuszczalników, alkoholi, materiałów ulegających fermentacji z wydzielaniem metanu.

  System kontroli uziemienia worków big-bag
  System kontroli uziemienia worków big-bag

  System kontroli uziemienia worków big-bag typu C

  Statyczny system uziemienia Earth-Rite FIBC jest rewolucyjnym systemem typu hardware, zaprojektowanym w celu zapewnienia bezpiecznego napełniania i opróżniania big-bagów typu C (worki z wkładką przewodzącą), stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem.

  Uziemienie elektrostatyczne - OMEGA Earth Rite
  Uziemienie elektrostatyczne - OMEGA Earth Rite

  System kontroli uziemienia ruchomych i stałych elementów instalacji

  System OMEGA II pozwala na włączenie monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych. Uruchomienie instalacji jest możliwe wyłącznie przy rezystancji mniejszej niż 10 Ω, w innym przypadku system nie zezwoli na włączenie instalacji.

  Systemy kontroli uziemienia z blokadą procesu dla wielu urządzeń

  Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Earth-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia m.in. cystern samochodowych, kolejowych, big-bagów, a także elementów instalacji procesowych. Systemy Earth-Rite za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

  System kontroli uziemienia instalacji procesowych
  System kontroli uziemienia instalacji procesowych

  Kontroler uziemienia monitorujący do 8 urządzeń

  System MULTIPOINT II jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania stanu uziemienia jednocześnie nawet do 8 samodzielnie działających lub połączonych ze sobą elementów instalacji. Wedle wytycznych międzynarodowych standardów kontroli niepożądanych wyładowań statycznych poprawność uziemienia będzie potwierdzona przez system wyłącznie wtedy, gdy rezystancja węzła uziemiającego na każdym kanale będzie mniejsza niż 10 Ω. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system zablokuje proces technologiczny.

  Zaciski z kontrolą uziemienia (zbiorniki IBC, beczki, big-bagi)

  Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych rozwiązań technicznych serii Bond-Rite w zakresie monitorowania stanu uziemienia beczek, zbiorników, itp. Rozwiązania te, oprócz uziemiania urządzeń pracujących w pomieszczeniach produkcyjnych, za pośrednictwem jednostki monitorującej z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces.

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników, itp. zasilany bateryjnie
  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników, itp. zasilany bateryjnie

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników, itp. zasilany bateryjnie

  Bond-Rite REMOTE jest systemem zasilanym bateryjnie. Należy go stosować w sytuacjach, gdy nie przewiduje się podłączenia zacisków samotestujących do elementów instalacji na czas powyżej 6 godzin. System znajduje zastosowanie w uziemieniu przenośnych/ruchomych elementów instalacji (beczek, zbiorników, itp.)

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników itp. zasilany z sieci
  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników itp. zasilany z sieci

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników itp. zasilany z sieci

  Bond-Rite REMOTE EP jest systemem zasilanym (rozdzielenie zasilania możliwe do maksymalnie 10 jednostek Bond-Rite). Stosowanie tego systemu zaleca się w sytuacjach, gdy wymagany jest ciągły monitoring uziemienia, np. w przypadku magazynu beczek, gdzie produkt jest regularnie z nich pobierany.

  Zaciski samotestujące do beczek, zbiorników
  Zaciski samotestujące do beczek, zbiorników

  Zaciski samotestujące do beczek, zbiorników

  Bond-Rite CLAMP to system kontroli uziemienia montowany na ścianie lub innej powierzchni. Składa się on z samotestującego zacisku z przewodem spiralnym o długości od 3 do 15 m oraz skrzynki przyłączeniowej z bolcem, służącym do odwieszania zacisku.

  Przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą
  Przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą

  Bond-Rite EZ jest to łatwy w użyciu, przenośny zestaw zacisków z klamrą samotestującą, która w szybki i bezpieczny sposób weryfikuje połączenia wyrównawcze i uziemiające, np. podczas transferu łatwopalnych produktów.

  Zaciski, przewody, szpule

  Zaciski uziemiające mogą być stosowane w dwóch konfiguracjach – jako komplet dwóch prostych zacisków połączonych ze sobą przewodem spiralnym lub jako podpięcie zacisku do uziemianego pojemnika, a końcówki oczkowej, która znajduje się na końcu przewodu, do listwy uziemiającej.

  Klamra uziemiająca
  Klamra uziemiająca

  Zaciski uziemiające

  Zaciski uziemiające Cen-Stat wykonane są ze stali nierdzewnej, z ostrymi zębami z węglika wolframu, zdolnymi przebić się przez warstwę farby, laminatu, zanieczyszczeń itp.

  magnetyczny zacisk uziemiający
  magnetyczny zacisk uziemiający

  2-biegunowy magnetyczny zacisk uziemiający

  VESX50-IP to nowa konstrukcja zacisku, która wykorzystuje siłę oddziaływania magnetycznego w celu zapewnienia silnego, niskooporowego połączenia z dowolną powierzchnią z żelaza, bez konieczności stosowania widocznych punktów mocowania, takich jak kołek, pręt, wypustka itp.

  Przewody uziemiające na szpuli ATEX EX
  Przewody uziemiające na szpuli ATEX EX

  Przewody uziemiające na szpuli ATEX EX

  Alternatywną metodą dla przewodów spiralnych lub prostych są szpule do odprowadzania ładunku elektrostatycznego. Jest to bardzo popularna metoda zapewniająca niezawodne połączenie między szyną uziemiającą a pojemnikiem.

  Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX
  Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX

  Przewody uziemiające proste i spiralne ATEX EX

  Przewody uziemiające charakteryzują się bardzo wysoką odpornością mechaniczną. Posiadają osłonę hytrelową odporną na czynniki chemiczne i mechaniczne, co umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach, jakie występują w wielu gałęziach przemysłu.

  Stacje kontroli obuwia Ex ATEX – Sole-Mate

  Oprócz uziemienia elementów instalacji niezwykle ważna jest również skuteczna ochrona antyelektrostatyczna personelu produkcyjnego. Naelektryzowane ciało człowieka jest bowiem jednym z poważniejszych źródeł stwarzających w warunkach przemysłowych zagrożenie pożarem lub wybuchem. Przykładem rozwiązania sprawdzającego obuwie pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery, jest system kontroli obuwia Sole-Mate.

  Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX
  Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX

  Stacja kontroli uziemienia obuwia ATEX EX

  Sole-Mate jest prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania obuwia pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery.

  Sprawdź dostępne rozwiązania

  Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

  Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

  Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

  Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

  Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

  Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

  Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

  Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

  System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia dla cystern

  System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

  System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
  Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaż

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
   • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
   • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
   • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
   Elektryczność statyczna:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
   • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
   • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

   Darmowa konsultacja