Newson Gale Earth-Rite OMEGA II

System OMEGA II pozwala na włączenie monitoringu stanu uziemienia elektrostatycznego jako elementu większych systemów sterowania i kontroli instalacji procesowych. Uruchomienie instalacji jest możliwe wyłącznie przy rezystancji mniejszej niż 10 Ω, w innym przypadku system nie zezwoli na włączenie instalacji. System może być zaprogramowany w zakresie 2–600 Ω.

System OMEGA II jest przeznaczony do montowania na szynie (35 mm, standard DIN) w panelach sterujących. System daje możliwość weryfikowania oporności pomiędzy dwoma punktami, a ponadto oferuje na wyjściu funkcję przełączania przekaźnikowego przy ustalonej przez użytkownika wartości zadanej.

Zastosowanie systemu

  1. Monitorowanie tymczasowego stanu uziemienia wszystkich ruchomych przewodzących elementów instalacji procesowej.
  2. Ciągłe monitorowanie stałych elementów instalacji w strefach 0, 1, 2, 20, 21, 22.
  3. Kontrola prostych urządzeń takich jak wyłączniki pływakowe w obszarach niebezpiecznych.

Ważne

Zapewnienie prawidłowego uziemienia wirującego zbiornika lub wirnika może być trudne, ponieważ ze względu na konstrukcję łożysk itd. nie zawsze można polegać na połączeniu pomiędzy wałem a korpusem maszyny. Popularną metodą zapewnienia ciągłości obwodu uziemienia jest zastosowanie modułu monitoringu uziemienia do badania połączenia uziemienia zbiornika lub wirnika za pomocą pary szczotek węglowych lub pierścienia ślizgowego na wale. Moduły takie mogą być też używane do badania połączenia z ziemią głównych elementów stałych instalacji, takich jak duże zbiorniki cieczy łatwopalnych.