Newson Gale Sole-Mate

Sole-Mate jest prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania obuwia pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery.

System jest skalibrowany w taki sposób, by mierzyć oporność zgodnie z normą EN 20345 (dolny i górny zakres). Ponadto stacja wyposażona jest w diodową sygnalizację świetlną i dźwiękową, informującą o możliwości wejścia na obszar zagrożony wybuchem.

Ważne

Personel powinien być wyposażony w odpowiednie ubrania wykonane z materiałów przewodzących lub z materiałów o małej zdolności do elektryzacji. Niezwykle ważne jest, by pracownicy przestrzegali zakazów dotyczących zakładania i zdejmowania ubrań w strefach zagrożenia wybuchem oraz ich czyszczenia poprzez przecieranie czy omiatanie, nawet w przypadku, gdy odzież ta jest wykonana z tzw. materiałów antystatycznych.

Elementy składowe systemu

  • jednostka kontrolna montowana na ścianie,
  • widoczne wskaźniki i przenikliwy alarm dźwiękowy,
  • niezależne źródło zasilania (bateria w wyposażeniu),
  • wskaźnik rozładowania baterii.

Zasada działania

Po wejściu obiema stopami, na których założone jest obuwie antyelektrostatyczne (lub antystatyczne opaski na obuwie), na płytę pomiarową i przyciśnięciu guzika jednostka kontrolna zmierzy oporność obuwia. Jeśli diodowa sygnalizacja świetlna zapali się na zielono, oznacza to, że oporność obuwia jest poniżej górnej granicy normy i można je bezpiecznie nosić w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Jeżeli jednak dioda zaświeci się na czerwono, a po kilku sekundach rozlegnie się alarm dźwiękowy, oporność obuwia jest powyżej górnej granicy normy i nie wolno go nosić w obszarze, w którym występuje zagrożenie wybuchem.

Poza wspomnianymi środkami ochrony należy zapewnić odpowiednią konduktywność podłogi, ponieważ noszenie obuwia będzie nieskuteczne, jeśli pracownik będzie chodził po izolującej podłodze lub wykładzinie podłogowej.