W zakresie uziemień elektrostatycznych, nasz serwis oferuje:

 • dobór urządzenia (który może być realizowany w oparciu o testy w rzeczywistych warunkach),
 • dostawę,
 • montaż oraz uruchomienie systemów uziemiających we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • przeglądy i naprawy.

Cechuje nas bardzo wysoka jakość świadczonych usług pozwala nam to z sukcesem realizować skomplikowane prace serwisowe.

Serwis zawsze pod ręką

 • Serwis 24/7 – naszym Klientom zapewniamy szybki i wykwalifikowany serwis systemów i urządzeń
 • Telefon alarmowy – 508 484 508 – dostępny całą dobę i  7 dni w tygodniu
 • Doświadczenie w realizacji prac na obiektach należących do największych międzynarodowych koncernów
 • Znajomość standardów pracy w dużych zakładach produkcyjnych

Certyfikaty – uprawnienia

1.Uprawnienia energetyczne kwalifikacyjne:

 • SEP Gr 1 E, D,
 • SEP Gr 2 E, D,
 • SEP Gr 3 E, D.

2. Certyfikaty uprawniające do serwisowania systemów zabezpieczających przed skutkami wybuchów. Szkolenia IEP – Niemcy.

3. Certyfikaty uprawniające do serwisowania dozatorów celkowych w tym:

 • pracujacych w sterfach EX,
 • pracujących jako odsprzeganie wybuchu,
 • Szkolenia TBMA – Holandia.

4. Certyfikaty uprawniające do serwisowania systemów zabezpieczających przed skutkami wybuchów. Szkolenia Rembe Niemcy

5. Certyfikaty szkolenia w Thorwesten Vent – uprawniające do serwisowania systemów zabezpieczających przed skutkami wybuchów

6. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – certyfikat uprawniający do prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

7. Uprawnienia do obsługi podestów przejezdnych wolnobieżnych

8. Obsługa suwnic

9. Prace na wysokościach