Stacje kontroli obuwia Ex ATEX – Sole-Mate

Oprócz uziemienia elementów instalacji niezwykle ważna jest również skuteczna ochrona antyelektrostatyczna personelu produkcyjnego. Naelektryzowane ciało człowieka jest bowiem jednym z poważniejszych źródeł stwarzających w warunkach przemysłowych zagrożenie pożarem lub wybuchem. Przykładem rozwiązania sprawdzającego obuwie pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery, jest system kontroli obuwia Sole-Mate.

Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX
Stacja kontroli obuwia oraz rękawic Sole-Mate EX ATEX

Stacja kontroli uziemienia obuwia ATEX EX

Sole-Mate jest prostym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do sprawdzania obuwia pod względem zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych przed wejściem pracownika na obszar, w którym występują palne atmosfery.