Uziemienie cystern samochodowych wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

Grupa WOLFF
ŁUKASZ GODAWA- jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
Nie odbieram? Kliknij!
Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Uziemienie cysterny samochodowej z pompą

  Problem:

  • ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej przez wyładowanie elektrostatyczne podczas rozładunku autocystern z mąką oraz cukrem, wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą
  • brak wyposażenia stanowisk rozładunku na zakładzie we własne pompy uniemożliwiający wykorzystanie funkcji systemu uziemiającego dotyczącej blokady transferu produktu w przypadku utraty uziemienia cysterny
  • zwarta zabudowa rurociągów transportowych i bliskie odległości od ściany utrudniające montaż przepustnic motylkowych

  Rozwiązanie:

  • wyposażenie stanowisk rozładowczych w systemy kontroli uziemienia cystern samochodowych (dostawa i montaż systemów)
  • modernizacja kąta trasy rurociągu umożliwiająca montaż przepustnic motylkowych (demontaż starych kolan / łuków rurociągów załadowczych i montaż nowych, wraz z kołnierzami)
  • dostawa oraz podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiającej wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemienia cysterny samochodowej

  Wzrost bezpieczeństwa

  System kontroli poprawności uziemienia znacząco obniżają ryzyko zapłonu i wybuchu od iskry elektrostatycznej

  Blokada transferu

  Bezpotencjałowe styki systemu spięto z dostarczonymi przepustnicami motylkowymi – transfer jest możliwy po prawidłowym uziemieniu

  Projekt pod klucz

  Wykonaliśmy kompletny system uziemiający wraz z blokadą transferu.

  Zagrożenie elektrycznością statyczną podczas rozładunku cystern samochodowych

  Cysterna samochodowa jest największym potencjalnie izolowanym elementem przewodzącym, który wjeżdża na teren zakładu, i jeśli nie będzie odpowiednio uziemiona, będzie stwarzała poważne ryzyko zapłonu. Przy pojemności 5000 pF może ona spowodować wyładowanie elektrostatyczne nawet do 2250 mJ.

  Zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi występuje np. podczas procesów rozładunku lub załadunku pojazdów. W związku z tym stanowiska, na które dostarczane są palne i wybuchowe substancje, powinny być wyposażone w systemy kontroli uziemienia. Dzięki odprowadzeniu z cysterny nagromadzonych ładunków elektrostatycznych ograniczone zostaje ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej. Poza samym uziemieniem cystern systemy mogą w łatwy i bezpieczny sposób weryfikować czy zgromadzone ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli tak nie jest, kontrolery blokują proces.

  Zabezpieczenie stanowisk rozładunku mąki i cukru u producenta żywności

  W jednym z zakładów należących do koncernu spożywczego znajdują się dwa miejsca rozładunku cystern samochodowych do silosów. Pierwsze z nich to stacja rozładunku cukru do jednego silosu, drugie – rozładunku mąki do 10 silosów.

  Ze względu na brak wyposażenia stanowisk w pompy do rozładunku, za każdym razem do zakładu przyjeżdżają pojazdy posiadające własne układy dystrybucyjne z pompami, za pomocą których materiał jest transportowany poprzez rurociągi do zbiorników.

  Do uziemienia cystern samochodowych zaproponowano systemy, które poza uziemieniem pojazdów służą do monitorowania odpowiedniego odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi.

  Z zasady w sytuacji utraty połączenia cysterny z ziemią poprzez np. poluzowanie się klamry, uszkodzenie przewodów itp. system powoduje, że proces opróżniania pojazdu zostaje zablokowany. W opisywanych przypadkach nie było jednak możliwości wykorzystania tej funkcji ze względu na brak wyposażenia stanowisk rozładunku we własne pompy.

  ŁUKASZ GODAWA 1

  Cysterna z układem dystrybucyjnym z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

  Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów i umożliwić wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu uziemiającego zdecydowano o zastosowaniu przepustnic motylkowych, które zostały zamontowane na stałe na rurociągach transportujących.

  Ich montaż był jednak utrudniony ze względu na zwartą zabudowę rurociągów (brak możliwości montażu przed oraz za łukiem ze względu na brak miejsca, natomiast montaż na łuku skutkowałby wycieraniem zasuwy oraz dużym prawdopodobieństwem źle działającego układu).

  Montaż przepustnic nie był więc możliwy bez zmiany kąta trasy rurociągu. Modernizacji dokonano tak, aby nie wpłynęła w żaden sposób na przebieg procesu transportu produktu, ale pozwoliła na zabudowę zasuw i połączenie ich z systemem kontroli uziemienia. Podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiło wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemiania cysterny samochodowej.

  Oznacza to, że w przypadku, gdy system zweryfikuje, że cysterna jest poprawnie uziemiona i podpięta do konkretnego zasypu, dana przepustnica zostanie otwarta i produkt będzie transportowany do silosu, natomiast w przypadku odłączenia rury od pojazdu lub braku uziemienia – zasuwa zostanie zamknięta i proces rozładunku zostanie zatrzymany.

  W efekcie wykonanych prac Klient otrzymał system, który będzie mógł w pełni spełniać swoje funkcje, dzięki czemu procesy rozładunku cystern będą miały bezpieczny, monitorowany przebieg.

  Ogólne i szczegółowe wymagania w zakresie zasad organizacji i realizacji ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów, instalacji i urządzeń technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stref zagrożenia wybuchem, zawiera Polska Norma PN-E-05204:1994, ustanowiona w październiku 1994 r.

  Tego typu realizacja może być

  dofinansowana z ZUS na BHP 2021

  Dofinansowanie ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. Różnice są w możliwych maksymalnych kwotach dofinansowania i maksymalnym udziale procentowym środków pozyskanych z ZUS.

  Mikro firma

  zwrot 90% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  1 – 9 pracowników

  Mała firma

  zwrot 80% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  10 – 49 pracowników

  Średnia firma

  zwrot 60% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  50 – 249 pracowników

  Duża firma

  zwrot 20% kosztów inwestycji
  do
  0
  PLN

  Powyżej 250 pracowników

  SPRAWDŹ OFERTĘ

  Uziemienia elektrostatyczne

  Dostarczamy uziemienia elektrostatyczne (systemy kontrolery uziemienia, zaciski i przewody uziemiające, stacje kontroli obuwia i rękawic), które ograniczają ryzyko powstania wybuchu palnych substancji w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej.
  Kliknij poniżej i sprawdź naszą ofertę w tym zakresie.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Grupa WOLFF
  ŁUKASZ GODAWA- jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik