Uziemienie cystern samochodowych wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis
  Uziemienie cysterny samochodowej z pompą

  Problem:

  • ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej przez wyładowanie elektrostatyczne podczas rozładunku autocystern z mąką oraz cukrem, wyposażonych w układy dystrybucyjne z pompą
  • brak wyposażenia stanowisk rozładunku na zakładzie we własne pompy uniemożliwiający wykorzystanie funkcji systemu uziemiającego dotyczącej blokady transferu produktu w przypadku utraty uziemienia cysterny
  • zwarta zabudowa rurociągów transportowych i bliskie odległości od ściany utrudniające montaż przepustnic motylkowych

  Rozwiązanie:

  • wyposażenie stanowisk rozładowczych w systemy kontroli uziemienia cystern samochodowych (dostawa i montaż systemów)
  • modernizacja kąta trasy rurociągu umożliwiająca montaż przepustnic motylkowych (demontaż starych kolan / łuków rurociągów załadowczych i montaż nowych, wraz z kołnierzami)
  • dostawa oraz podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiającej wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemienia cysterny samochodowej

  Wzrost bezpieczeństwa

  System kontroli poprawności uziemienia znacząco obniżają ryzyko zapłonu i wybuchu od iskry elektrostatycznej

  Blokada transferu

  Bezpotencjałowe styki systemu spięto z dostarczonymi przepustnicami motylkowymi – transfer jest możliwy po prawidłowym uziemieniu

  Projekt pod klucz

  Wykonaliśmy kompletny system uziemiający wraz z blokadą transferu.

  Zagrożenie elektrycznością statyczną podczas rozładunku cystern samochodowych

  Cysterna samochodowa jest największym potencjalnie izolowanym elementem przewodzącym, który wjeżdża na teren zakładu, i jeśli nie będzie odpowiednio uziemiona, będzie stwarzała poważne ryzyko zapłonu. Przy pojemności 5000 pF może ona spowodować wyładowanie elektrostatyczne nawet do 2250 mJ.

  Zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi występuje np. podczas procesów rozładunku lub załadunku pojazdów. W związku z tym stanowiska, na które dostarczane są palne i wybuchowe substancje, powinny być wyposażone w systemy kontroli uziemienia. Dzięki odprowadzeniu z cysterny nagromadzonych ładunków elektrostatycznych ograniczone zostaje ryzyko przeskoku iskry elektrostatycznej, która mogłaby doprowadzić do zapłonu atmosfery wybuchowej. Poza samym uziemieniem cystern systemy mogą w łatwy i bezpieczny sposób weryfikować czy zgromadzone ładunki są właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli tak nie jest, kontrolery blokują proces.

  Zabezpieczenie stanowisk rozładunku mąki i cukru u producenta żywności

  W jednym z zakładów należących do koncernu spożywczego znajdują się dwa miejsca rozładunku cystern samochodowych do silosów. Pierwsze z nich to stacja rozładunku cukru do jednego silosu, drugie – rozładunku mąki do 10 silosów.

  Ze względu na brak wyposażenia stanowisk w pompy do rozładunku, za każdym razem do zakładu przyjeżdżają pojazdy posiadające własne układy dystrybucyjne z pompami, za pomocą których materiał jest transportowany poprzez rurociągi do zbiorników.

  Do uziemienia cystern samochodowych zaproponowano systemy, które poza uziemieniem pojazdów służą do monitorowania odpowiedniego odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi.

  Z zasady w sytuacji utraty połączenia cysterny z ziemią poprzez np. poluzowanie się klamry, uszkodzenie przewodów itp. system powoduje, że proces opróżniania pojazdu zostaje zablokowany. W opisywanych przypadkach nie było jednak możliwości wykorzystania tej funkcji ze względu na brak wyposażenia stanowisk rozładunku we własne pompy.

  Uziemienia elektrostatyczne - cytat

  Cysterna z układem dystrybucyjnym z pompą – jak w przypadku braku poprawnego uziemienia zablokować transfer produktu

  Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych procesów i umożliwić wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu uziemiającego zdecydowano o zastosowaniu przepustnic motylkowych, które zostały zamontowane na stałe na rurociągach transportujących.

  Ich montaż był jednak utrudniony ze względu na zwartą zabudowę rurociągów (brak możliwości montażu przed oraz za łukiem ze względu na brak miejsca, natomiast montaż na łuku skutkowałby wycieraniem zasuwy oraz dużym prawdopodobieństwem źle działającego układu).

  Montaż przepustnic nie był więc możliwy bez zmiany kąta trasy rurociągu. Modernizacji dokonano tak, aby nie wpłynęła w żaden sposób na przebieg procesu transportu produktu, ale pozwoliła na zabudowę zasuw i połączenie ich z systemem kontroli uziemienia. Podłączenie niezbędnej automatyki oraz elektryki umożliwiło wypracowanie sygnałów otwarcia i zamknięcia zasuw motylkowych w zależności od poprawnego uziemiania cysterny samochodowej.

  Oznacza to, że w przypadku, gdy system zweryfikuje, że cysterna jest poprawnie uziemiona i podpięta do konkretnego zasypu, dana przepustnica zostanie otwarta i produkt będzie transportowany do silosu, natomiast w przypadku odłączenia rury od pojazdu lub braku uziemienia – zasuwa zostanie zamknięta i proces rozładunku zostanie zatrzymany.

  Sprawdź dostępne rozwiązania

  Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

  Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

  Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

  Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

  Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

  Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

  Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

  Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

  System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia dla cystern

  System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

  System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
  Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaż

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
   • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
   • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
   • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
   Elektryczność statyczna:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
   • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
   • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

   Darmowa konsultacja