Wymagania ppoż. w świetle relacji prawo – zakład przemysłowy – ubezpieczyciel

Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Wymagania ppoż. w świetle relacji prawo – zakład przemysłowy – ubezpieczyciel

  Luka w wymaganiach ppoż. w polskim prawodawstwie

  Budując lub rozbudowując zakład przemysłowy, inwestor musi spełnić szereg wymagań prawnych związanych z ustawą Prawo Budowlane oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tzw. CEGŁA). Należy jednak zauważyć, że naczelnym celem stworzenia i egzekwowania tych aktów prawnych była dla ustawodawcy ochrona życia ludzkiego. Niestety nie istnieją żadne wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej mienia zakładów przemysłowych.

  Skutek: doszczętnie spalone zakłady przemysłowe, milionowe straty i zwolnienia grupowe

  Gdyby przeanalizować informacje medialne o dowolnie wybranym pożarze w zakładzie przemysłowym w Polsce, najczęściej spotkamy się z informacją, że cały budynek lub hala, w której doszło do pożaru, doszczętnie spłonęła. Informacje, które przekazuje straż pożarna, zwykle świadczą o tym, że pomimo błyskawicznego dojazdu do miejsca pożaru, był on już za mocno rozwinięty. Czy budynki, które spłonęły były wybudowane zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, jakie nakłada na ich właścicieli polskie prawo? W większości przypadków tak – zresztą takie stwierdzenia padają w wypowiedziach dla mediów bezpośrednio od strażaków, lokalnych władz samorządowych lub właścicieli spalonych budynków produkcyjnych. Dla przykładu przeanalizujmy dwa takie pożary:

  • W 2015 roku całkowicie spłonęła fabryka mebli tapicerowanych w Wolnym Dworze. Na straty wynoszące ponad 30 mln złotych składały się całkowicie spalone hale produkcyjne wraz z wyposażeniem, magazyny, materiały do produkcji i gotowe wyroby. Z tego względu pracę straciło 300 osób. Wszystko to stało się pomimo tego, że fabryka została wybudowana zgodnie ze wszystkimi wymaganymi prawem standardami bezpieczeństwa pożarowego.
  • W 2004 w Łodzi pożar strawił halę produkcyjną firmy zajmującej się produkcją płatków śniadaniowych i półproduktów do wyrobu chipsów. Straty sięgały 35 mln złotych. “Kiedy przybyli strażacy, ściany i dach już leżały. Ogień szedł jak burza, podsycały go łatwo palne opakowania, mączki, a także samo ocieplenie obiektu” – relacjonował starszy kapitan Piotr Jóźwiak, rzecznik prasowy łódzkich strażaków. Hala spełniała wymogi przeciwpożarowe.

  Hydranty – często są zawodne albo niewystarczające

  Zgodnie z wymaganiami ppoż. budynki magazynowe i produkcyjne wymagają zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Wodę tę pod odpowiednim ciśnieniem powinna zapewniać sieć wodociągowa. Gdyby nie zapewniała ona wymaganej ilości wody, konieczne staje się zapewnienie uzupełniającego źródła wody.

  W przypadku większości mniejszych i średniej wielkości zakładów przemysłowych, szczególnie jeśli są one zlokalizowane w okolicach aglomeracji miejskich, wystarczające do spełnienia wymogów ppoż. będą hydranty podłączone do okolicznej sieci wodociągowej. Ale czy na pewno jest to rozwiązanie, które sprawdza się w przypadku wybuchu pożaru?

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

  Proste, acz treściwe Check-Listy

  • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
  check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

  W poprzednim artykule omawialiśmy kluczową kwestię czasu, porównując wybuch pożaru w obiekcie chronionym przez Stałe Urządzenie Gaśnicze do pożaru w zakładzie przemysłowym nieposiadającym tej formy ochrony ppoż. Powyżej także wskazaliśmy, że nawet bardzo szybki dojazd straży do budynków bez ochrony SUG sprawia, że pożar jest już mocno rozwinięty.

  W efekcie do ugaszenia pożaru zwykle dysponowanych jest kilkanaście, jak nie więcej zastępów straży pożarnej. Nawet jeśli kilka z nich będzie podłączonych do okolicznych hydrantów, to reszta będzie musiała korzystać z własnych zapasów wody. Wielogodzinne akcje gaśnicze będą więc wymagać uzupełniania zapasów wody w wozach strażackich. Dla przykładu niedawny pożar zakładu produkującego wafle ryżowe w Skórzewie pod Poznaniem (w listopadzie 2023 r.) zmusił strażaków do ciągłego uzupełniania wody z hydrantów znajdujących się na parkingu pobliskiej galerii handlowej.

  Dostępność hydrantów to nie jedyne utrudnienie, z którym mierzą się strażacy, gdy przyjeżdżają do mocno rozwiniętego już pożaru w zakładzie przemysłowym. Nieżadko problemem są niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej, lub inne kłopoty, które wpływają na sprawność hydrantów. Pomimo obowiązkowych kontroli sprawności i ciśnienia w hydrantach, polskie przepisy nie regulują tych kwestii dosłownie, dlatego procedury kontrolne, jakie są wymagane od zarządzającego sieciami wodociągowymi, w różnych gminach mogą wyglądać inaczej.

  W 2022 roku na łamach czasopisma naukowego INSTAL ukazał się artykuł “Ocena parametrów wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe w świetle przeprowadzonych testów hydrantowych”. Kontroli poddano 724 hydranty (do PSP raportowana jest informacja o wydajności i ciśnieniu 491 hydrantów). Tylko 56% przebadanych hydrantów spełniło wymaganą wydajność 10 dm3/s. I choć w większości niedociągnięcia dotyczyły hydrantów “obcych”, czyli tych, które zamontowało nie przedsiębiorstwo wodociągowe, ale właściciele różnych posesji i obiektów podłączając się do sieci wodociągowej, to obowiązek zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci wg polskiego prawa należy do zarządzającego tą siecią.

  Jak ciśnienie w sieci wodociągowej wpływa bezpośrednio na możliwości prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną, pokazują informacje medialne o pożarach w zakładach przemysłowych:

  • pod koniec października 2016 roku spaliła się hala produkcyjna koło Tczewa. Strażacy walczyli nie tylko z pożarem, ale i z niewydolną siecią hydrantową. Opóźniało to prowadzenie akcji gaśniczej, ponieważ jednostki straży musiały dowozić wodę z oddalonej o 3 km stacji benzynowej, gdyż dopiero tam było odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach.
  • w 2015 roku w Zawierciu doszło do ogromnego pożaru hal produkcyjno-magazynowych. Pożar objął teren kilku firm, których mienia nie udało się uratować. Strażacy mieli problem z dostępnością wody, ponieważ okazało się, że wiele okolicznych hydrantów, będących pod zarządem miejskiej spółki wodociagowej, było zdewastowanych i niezdatnych do użytkowania.
  • w 2011 roku w Gniewie doszło do pożaru magazynu firmy Alma Color. Hala całkowicie spłonęła. Do akcji gaśniczej użyto aż 150 tys. litrów wody, z czego większość musiała być dowożona wozami strażackimi, ponieważ w okolicy zabrakło hydrantów, do których straż mogła się podłączyć.
  • straż miała problem z wodą i musiała ją dowozić także w przypadku pożaru zakładów Nikator produkujących opakowania dla branży spożywczej. Straty w tym pożarze wyniosły ponad 25 mln zł.
  • w 2012 roku pożar w fabryce rajstop w Malanowie całkowicie strawił halę o powierzchni 1000 m kw. wraz z wyposażeniem. Takżde tu strażacy mieli problem z wodą, którą musieli czerpać z pobliskich stawów.

  Z niewydolnymi instalacjami hydrantowymi spotykamy się niemal na codzień. Dla przykładu w ostatnim czasie w ramach kompleksowych prac ppoż. dla jednej z elektrociepłowni zmodrnizowaliśmy instalację hydrantwą, która rozciągała się na 11 poziomach. Wcześniej nie spełniała ona podstawych wymogów w zakresie wydajnosci i dostępności.

  W skrócie wspomniane zadanie polegał na montażu wewnętrznej instalacji hydrantowej w obiekcie energetycznym, przy zachowaniu ciągłości pracy obiektu i przestrzeganiu ścisłych standardów BHP w warunkach wysokiej temperatury i dużego zapylenia. Rozwiązanie obejmowało zaplanowanie trasy nowej instalacji tak, aby nie kolidowała z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi i technologią obiektu, a także montaż 11 pionów hydrantowych i stanowisk awaryjnego zasilania. Wróćmy jednak do głownego wątku tego artykułu.

  Co by było gdyby… zakłady miały instalacje tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe lub mgłowe?

  Cele montażu Stałych Urządzeń Gaśniczych mogą być różne. Właściwie tylko instalacje tryskaczowe zawsze montuje się po to, aby gasić pożar. W przypadku pozostałych typów instalacji przeciwpożarowych celem może być gaszenie, jak i zabezpieczenie (chłodzenie) chronionych miejsc, aby nie dopuścić do rozgorzenia pożaru i ułatwić pracę strażakom. Dokładnie opisaliśmy to w naszym dokumencie PDF, które stanowi swoiste kompendium inwestora przemysłowego w zakresie SUG tryskaczowych, zraszaczowych, mgłowych i wodno-pianowych. Niemniej jednak w każdym przypadku zastosowanie SUG wpływa na możliwość szybkiego ugaszenia pożaru i zmniejszenie powstałych szkód pożarowych.

  Lukę w przepisach prawnych wypełniają ubezpieczyciele

  Przypomnijmy raz jeszcze najważniejszą kwestię z początku artykułu: nie istnieją w polskim porządku prawnym żadne wymagania prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej mienia zakładów przemysłowych. Lukę tę wypełnia z reguły ubezpieczyciel, który może ubezpieczyć mienie od wszystkich ryzyk, wybranych ryzyk, czy nawet ubezpieczyć utracone dochody wskutek szkody (np. pożarowej) i braku możliwości zachowania ciągłości działania.

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

  zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

  Pobierz PDF i dowiedz się:

  • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
  • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
  • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
  • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

  Jak wyglądają procedury ubezpieczycieli w związku z wymaganiami ppoż.?

  W związku z tym, że ochrona mienia, czy zabezpieczenie źródeł dochodów na skutek przerwania ciągłości działania, jest działaniem dobrowolnym ze strony zarządzających zakładem przemysłowym, ubezpieczyciel może przeprowadzić ocenę ryzyka. Najczęściej rozpoczyna się ona od audytu ubezpieczeniowego, a następnie przeprowadzana jest już skrupulatna analiza ryzyka dla danej kategorii szkód / ryzyk, które zostały zdiagnozowane podczas wizyty audytowej. Efektem końcowym jest zaproponowanie kwoty składki ubezpieczeniowej i odpowiadającej jej sumy ubezpieczenia. Jest to dokładnie takie samo działanie jak np. w przypadku ubezpieczenia na życie, kiedy najczęściej osoba fizyczna zostaje skierowana na badania (audyt), określone zostaje ryzyko (wyniki badań są analizowane, zestawiane z wiekiem i innymi czynnikami) i zostaje zaproponowana składka i suma ubezpieczenia.

  Ubezpieczyciel ma także możliwość odmówienia ubezpieczenia, bądź narzucenia dodatkowych wymagań względem zakładu przemysłowego ponad wymagania prawne. To jest właśnie moment, w którym najczęściej pojawiają się Stałe Urządzenia Gaśnicze jako dodatkowy wymóg ubezpieczyciela względem zakładu przemysłowego. Instalacja SUG może być warunkiem krytycznym do zawarcia umowy ubezpieczenia, lub też może być czynnikiem obniżającym ryzyko, a tym samym obniżającym wysokość składki ubezpieczeniowej – zależy to od analizy poszczególnego przypadku.

  Oprócz postawienia wymogu zainstalowania SUG, ubezpieczyciel najczęściej dodatkowo określi standard, w którym ma być wykonana dana instalacja. Standardy te to wypracowane przez lata praktyki rynkowe, zgodnie z którymi należy projektować i montować stałe urządzenia gaśnicze. Do najczęstszych standardów należą amerykańskie FM Global i NFPA oraz niemiecki VdS. Na rynku funkcjonuje także polskie normy PN-EN.

  Ubezpieczyciele potwierdzają i jednocześnie apelują o zmianę przepisów prawnych

  “Polskie prawo podchodzi zbyt łagodnie do ważnej kwestii: ochrony przeciwpożarowej budynków. Bez gruntownych zmian przepisów nadal będziemy mieli do czynienia z ogromnymi pożarami, które powodują straty dla przedsiębiorców oraz ubezpieczyli.” Jest to cytat z opinii pana Jarosława Otoki – Starszego specjalisty ds. oceny ryzyka w TUiR Allianz Polska S.A. – opublikowanej na stronie Allianz przeznaczonej dla właścicieli firm. Z tej opinii jasno wynika, że pożar w zakładzie przemysłowym bez Stałego Urządzenia Gaśniczego praktycznie zawsze skazuje palący się budynek, na całkowite zniszczenie wraz z całym mieniem firmy, które zgromadziła ona w tym budynku. Straż pożarna może być wtedy skuteczna tylko w zakresie ochrony sąsiednich zabudowań.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Instalacje
  Tryskaczowe

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Instalacje
  Zraszaczowe

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Instalacja gaszenia sortowni odpadów

  Instalacje
  Pianowe

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  System sygnalizacji pożaru SSP

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Wykonujemy także:

  INSTALACJE HYDRANTOWE

  ZBIORNIKI WODY PPOŻ.

  POMPOWNIE WODY PPOŻ.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF MATEUSZ ŚWITAŁA
  MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Bezpieczeństwo pożarowe:
   • Jak chronić transformatory?
   • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
   • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
   Branże, dla których najczęściej pracujemy:
   • Spożywcza
   • Energetyczna
   • Przetwarzanie odpadów

   Darmowa konsultacja