Wyposażenie 9-ciu stanowisk rozładowczych cystern na terenie nowego bloku energetycznego w systemy kontroli uziemienia

Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt

  Dostawa

  Dostawa

  Montaż

  Montaż

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  Serwis

  Serwis
  System kontroli uziemienia dla cystern drogowych

  Problem:

  • ryzyko zapłonu w wyniku wyładowania elektrostatycznego podczas rozładunku cystern samochodowych i kolejowych na stanowiskach rozładowczych na terenie bloku energetycznego

  Rozwiązanie:

  • wyposażenie dziewięciu stanowisk rozładowczych w certyfikowane systemy kontroli uziemienia dedykowane dla cystern samochodowych oraz kolejowych
  • rozwiązanie pozwalające na zablokowanie procesu rozładunku w przypadku braku poprawnego uziemienia oraz informujące operatora o jego stanie poprzez sygnalizację świetlną

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń:

  Inwestycja związana z budową nowego bloku energetycznego wiąże się z szerokim spektrum prac. Wspólnym mianownikiem wszystkich elementów tak dużego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie optymalnych rozwiązań technicznych (często podyktowanych regulacjami prawnymi), które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas późniejszej pracy bloku.

  Potrzeba wyposażenia stanowisk rozładowczych w systemy kontroli uziemienia

  W ramach budowy nowego blogu energetycznego wyposażyliśmy dziewięć stanowisk rozładowczych cystern samochodowych oraz kolejowych w systemy uziemiające wraz z kontrolą stanu uziemienia. Było to podyktowane ryzykiem wyładowań elektrostatycznych podczas procesów rozładunku, które będą realizowane na terenie elektrowni, co może stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.

  Istotny był również dobór takiego rozwiązania, które w przypadku nieprawidłowego uziemienia nie pozwoli na rozpoczęcie procesu rozładunku lub go zablokuje. Należy w tym miejscu pamiętać, że proste zaciski uziemiające bez układu monitorującego nie będą w takich sytuacjach wystarczające. Zaoferowane systemy spełniają wynikające z projektu zalecenia. Oprócz certyfikatów Ex spełniają warunki SIL2 (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa), co oznacza, że ryzyko ich awarii jest od 1000 do 10000 razy mniejsze w stosunku do standardowego wykonania.

  Monitorowanie stanu uziemienia cystern samochodowych i kolejowych

  W przypadku niniejszej inwestycji cysterny drogowe oraz kolejowe były rozładowywane na różnych stanowiskach. Z tego względu nie było konieczności stosowania systemów, które byłyby w stanie obsłużyć oba typy pojazdów. W zamian zastosowano systemy kontroli uziemienia w dwóch rożnych wariantach.

  Systemy przeznaczone do kontroli stanu uziemienia cystern samochodowych są wyposażone w funkcję, dzięki której w pierwszej kolejności rozpoznają cysternę drogową – próba oszukania systemu poprzez podpięcie klamry uziemiającej do innego przedmiotu kończy się fiaskiem (system nie zezwala na rozpoczęcie rozładunku cysterny). W przypadku pozytywnej weryfikacji pierwszego warunku, system sprawdza czy uziom, do którego został on podłączony (najczęściej bednarka) zapewnia szybkie i bezpieczne odprowadzenie ładunków elektrycznych do ziemi. Po spełnieniu obu warunków następuje rozpoczęcie procesu rozładunku, podczas którego system będzie bez przerwy monitorował stan uziemienia. W przypadku, gdy połączenie między cysterną a ziemią zostanie przerwane w wyniku np. poluzowania się klamry lub uszkodzenia przewodów, proces zostanie zablokowany. Informację o tym użytkownik uzyska na podstawie diody świetlnej, która zaświeci się na czerwono. W zależności od potrzeb możliwe jest również zastosowanie dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej.

  W przypadku cystern kolejowych przewidziano zastosowanie systemów kontroli uziemienia, które po podłączeniu klamry do ich konstrukcji mierzą rezystancję połączenia uziemiającego. Jeśli jest ona niższa niż 10 omów, system uruchamia urządzenia, które są odpowiedzialne za transfer medium (np. pompy, zawory itp.). W przypadku, gdy oporność przekroczy wartość graniczną (tak jak wcześniej, może to być na skutek uszkodzenia przewodu lub zerwania klamry), system zatrzyma proces i poinformuje użytkownika o tym fakcie poprzez sygnalizację świetlną.

  W przypadku jednego ze stanowisk rozładowczych montaż systemu monitorującego nie był możliwy w bezpośrednim sąsiedztwie cysterny. Z tego względu system zamiast w  przewód spiralny, został wyposażony w szpulę z samozwijalnym przewodem prostym o długości 15 m.

  Systemy uziemiające przystosowane do trudnych warunków pracy

  Systemy uziemiające często są montowane w miejscach, w których narażone są na działanie czynników zewnętrznych oraz środowiska korozyjnego. Ze względu na to, że ich praca ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa i nie może być niczym zachwiana, należy zwrócić szczególną uwagę na ich wykonanie. Standardowy system kontroli uziemienia składa się z jednostki monitorującej, zacisku wraz z bolcem do jego odwieszania oraz z przewodu uziemiającego. Jednostki monitorujące systemów, które dostarczyliśmy w ramach niniejszego zadania, posiadają obudowę ognioszczelną Ex d, dzięki czemu mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem. Dodatkowo wyposażone są one w diody LED, których zadaniem jest informowanie użytkownika o stanie uziemienia.

  Zaciski uziemiające wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają ostre zęby z węglika wolframu, dzięki którym klamra może przebić się przez warstwy rdzy, lakieru lub innych zanieczyszczeń, które mogą znajdować się na elementach cystern, do których je podpinamy. Z kolei przewody uziemiające posiadają osłonkę hytrelową, która gwarantuje odporność na warunki chemiczne lub mechaniczne. Odpowiednio wykonane systemy gwarantują niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach.

  Świadomość zagrożenia jako podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa

  Świadomość potrzeby zastosowania odpowiednich systemów uziemiających oraz monitorujących stan uziemienia w znaczący sposób przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom nasz Klient ograniczy ryzyko zapłonu na skutek wyładowań elektrostatycznych podczas prowadzonych na terenie bloku rozładunków cystern, które na pozór mogą wydawać się błahą czynnością niewymagającą dodatkowych zabezpieczeń.

  Sprawdź dostępne rozwiązania

  Klamra uziemiająca z przewodem spiralnym

  Zacisk uziemiający z przewodem spiralnym

  Najprostsze rozwiązanie, które można podpiąć bezpośrednio do bednarki lub do systemu monitorującego stan uziemienia (zalecane).

  Przenośny zestaw z klamrą samotestującą

  Przenośny zestaw z klamrą testującą stan uziemienia

  Zestaw dzięki zabudowanemu na jednej z klamr kontrolerowi z diodą informuje operatora w sposób ciągły czy uziemienie jest skuteczne.

  Zacisk uziemiający z przewodem zwijanym na szpuli

  Zacisk uziemiający ze szpulą zwijającą

  Szpula zwijająca przewód uziemiający stanowi idealną alternatywę dla naszych standardowych przewodów spiralnych.

  System kontroli uziemienia cystern z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia dla cystern

  System kontroli stanu uziemienia cystern drogowych i kolejowych z opatentowanym trójstopniowym testem. Możliwość spięcia np. z pompą lub zaworem.

  System kontroli uziemienia z zaciskiem uziemiającym

  System kontroli uziemienia z zasilaniem bateryjnym

  System kontroli uziemienia beczek, zbiorników IBC i innych zbiorników oraz instalacji procesowych sygnalizujący stan uziemienia poprzez diodę LED.

  Skonfiguruj własne rozwiązanie.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie elektryczności statycznej oraz uziemień i systemów kontroli. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Grupa WOLFF Krzysztof Szopa
  Krzysztof Szopa – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt

   Dostawa

   Dostawa

   Montaż

   Montaż

   Uruchomienie

   Uruchomienie

   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Uziemienia jako zabezpieczenie przed wybuchem:
   • Jak zabezpieczyć operacje technologiczne jak np. załadunek i rozładunek produktów z cystern kolejowych i samochodowych?
   • Jakie są sposoby na odprowadzenie ładunków z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji procesowych itp.
   • Jak zabezpieczyć konstrukcje urządzeń i instalacji?
   Elektryczność statyczna:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z elektrycznością statyczną na terenie mojego zakładu produkcyjnego?
   • Jakie mam możliwości związane z zapobieganiem wybuchom na skutek wyładowania elektrostatycznego?
   • Jak realizować ochronę antyelektrostatyczną pracowników?

   Darmowa konsultacja