Zabezpieczenie przeciwwybuchowe filtrocyklonu w zakładzie producenta słodu

Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis

  Problem:

  • zagrożenie wybuchem filtrocyklonu pracującego wewnątrz budynku produkcyjnego spowodowane obecnością wybuchowego pyłu słodowego

  Rozwiązanie:

  • dobór odpowiedniego systemu przeciwwybuchowego dostosowanego do warunków technicznych i parametrów medium, który w razie wybuchu zapobiegnie przedostaniu się płomienia do otoczenia

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Wybuchowy pył słodowy

  Pył słodowy stanowi poważne zagrożenie wybuchowe. Skutków jego eksplozji nie da się niestety jednoznacznie określić. Jego konsekwencją mogą być:

  • uszkodzenia aparatów i całych instalacji procesowych,
  • naruszenie konstrukcji budynków, w których doszło do wybuchu,
  • zagrożenie zdrowia i życia personelu.

  Zabezpieczenie przeciwwybuchowe filtrocyklonu – wybór spośród dostępnych rozwiązań

  Ze względu na wspomniane zagrożenia dla producenta słodu dobrano i zrealizowano dostawę oraz montaż odpowiedniego systemu przeciwwybuchowego filtrocyklonu, który będzie pracował wewnątrz budynku produkcyjnego.

  Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną nt. filtrocyklonu i założonymi parametrami medium zaproponowano dwa rozwiązania – zawór samozamykający EVN oraz bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu typ VQ.

  Ostatecznie zdecydowano o wyborze zaworu odciążającego EVN. Na decyzję zakupu wpłynęły bezkonkurencyjna cena oraz fakt o umiejscowieniu instalacji. Przy odpowiednich wytycznych można stosować wspomniane zabezpieczenia wewnątrz pomieszczeń zakładowych. Brak zagrożenia korozją umożliwił zastosowanie zaworu w wersji standard w wykonaniu ze stali węglowej.

  Zawór odciążający typu EVN2.0 oferuje bezpłomieniowe odciążenie zgodne z normą EN 16009 i w razie wybuchu redukuje nadciśnienie do uprzednio obliczonej wartości.

  Zintegrowany pochłaniacz płomienia chłodzi jednocześnie uchodzące gazy do temperatury poniżej temperatury zapłonu i zapobiega przedostaniu się płomienia do otoczenia.

  Zawory odciążające wybuch HOERBIGER EVN 2.0
  Zawór odciążający wybuch EVN
  ZaletyOgraniczenia
  • samozamykanie się zaworu po wystąpieniu eksplozji,
  • niskie ciśnienie otwarcia (0,05 bar),
  • szeroki typoszereg,
  • możliwość stosowania (przy odpowiednich wytycznych) wewnątrz pomieszczeń zakładowych,
  • konstrukcja urządzenia umożliwiająca ograniczenie przenikania efektów spalania na zewnątrz i redukcję wysokiej temperatury wybuchu.
  • ograniczenia wynikające z maksymalnej dopuszczalnej wartości parametrów Kst, Pmax oraz wytrzymałości aparatu na zredukowane ciśnienie wybuchu Pred,
  • pojemność przestrzenna budynku, do którego jest kierowane odciążenie, musi stanowić z reguły co najmniej 15-krotność objętości chronionych aparatów lub zbiorników,
  • możliwość stosowania tylko w przypadku substancji nietoksycznych,
  • wymagane wyznaczenie strefy bezpieczeństwa.

  Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

  Audyt ATEX

  Krok 1
  Audyt ATEX

  Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

  koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

  Krok 2
  Koncepcja ochrony

  Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

  Krok 3
  Projekt i dobór zabezpieczeń

  Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

  Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

  Krok 4
  Dostawa i montaż “pod klucz”

  Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

  Krok 5
  Wykonanie ORW i DZPW

  Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI
  SEBASTIAN SŁABOSZEWSKI – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
   Prewencja wybuchu:
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Kiedy należy stosować uziemienia elektrostatyczne?
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?

   Darmowa konsultacja