Problem:

 • zagrożenie wybuchem filtrocyklonu pracującego wewnątrz budynku produkcyjnego spowodowane obecnością wybuchowego pyłu słodowego

Rozwiązanie:

 • dobór odpowiedniego systemu przeciwwybuchowego dostosowanego do warunków technicznych i parametrów medium, który w razie wybuchu zapobiegnie przedostaniu się płomienia do otoczenia

Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

Wybuchowy pył słodowy

Pył słodowy stanowi poważne zagrożenie wybuchowe. Skutków jego eksplozji nie da się niestety jednoznacznie określić. Jego konsekwencją mogą być:

 • uszkodzenia aparatów i całych instalacji procesowych,
 • naruszenie konstrukcji budynków, w których doszło do wybuchu,
 • zagrożenie zdrowia i życia personelu.

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe filtrocyklonu – wybór spośród dostępnych rozwiązań

Ze względu na wspomniane zagrożenia dla producenta słodu dobrano i zrealizowano dostawę oraz montaż odpowiedniego systemu przeciwwybuchowego filtrocyklonu, który będzie pracował wewnątrz budynku produkcyjnego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną nt. filtrocyklonu i założonymi parametrami medium zaproponowano dwa rozwiązania – zawór samozamykający EVN oraz bezpłomieniowe odpowietrzanie wybuchu typ VQ.

Ostatecznie zdecydowano o wyborze zaworu odciążającego EVN. Na decyzję zakupu wpłynęły bezkonkurencyjna cena oraz fakt o umiejscowieniu instalacji. Przy odpowiednich wytycznych można stosować wspomniane zabezpieczenia wewnątrz pomieszczeń zakładowych. Brak zagrożenia korozją umożliwił zastosowanie zaworu w wersji standard w wykonaniu ze stali węglowej.

Zawór odciążający typu EVN2.0 oferuje bezpłomieniowe odciążenie zgodne z normą EN 16009 i w razie wybuchu redukuje nadciśnienie do uprzednio obliczonej wartości.

Zintegrowany pochłaniacz płomienia chłodzi jednocześnie uchodzące gazy do temperatury poniżej temperatury zapłonu i zapobiega przedostaniu się płomienia do otoczenia.

Zawory odciążające wybuch HOERBIGER EVN 2.0
Zawór odciążający wybuch EVN
ZaletyOgraniczenia
 • samozamykanie się zaworu po wystąpieniu eksplozji,
 • niskie ciśnienie otwarcia (0,05 bar),
 • szeroki typoszereg,
 • możliwość stosowania (przy odpowiednich wytycznych) wewnątrz pomieszczeń zakładowych,
 • konstrukcja urządzenia umożliwiająca ograniczenie przenikania efektów spalania na zewnątrz i redukcję wysokiej temperatury wybuchu.
 • ograniczenia wynikające z maksymalnej dopuszczalnej wartości parametrów Kst, Pmax oraz wytrzymałości aparatu na zredukowane ciśnienie wybuchu Pred,
 • pojemność przestrzenna budynku, do którego jest kierowane odciążenie, musi stanowić z reguły co najmniej 15-krotność objętości chronionych aparatów lub zbiorników,
 • możliwość stosowania tylko w przypadku substancji nietoksycznych,
 • wymagane wyznaczenie strefy bezpieczeństwa.