Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier

Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier

  Problem:

  • piec zasilający suszarnię trocin w gorące powietrze generuje iskry oraz gorące cząstki, które poprzez układ transportu pneumatycznego przedostają się do cyklonu odpylającego oraz silosu, co może prowadzić do pożaru lub wybuchu
  • zbyt krótki odcinek kanału między bębnem suszarniczym a cyklonem uniemożliwia zachowanie wymaganej odległości między czujnikiem iskier a dyszą gaśniczą
  • lokalizacja instalacji suszarniczej i magazynu trocin pod nieogrzewaną wiatą, co mogłoby powodować zamarzanie wody gaśniczej

  Rozwiązanie:

  • zabezpieczenie kanału pomiędzy bębnem suszarniczym a cyklonem odpylającym oraz linii transportu do silosu poprzez system detekcji i gaszenia iskier
  • wydłużenie kanału między suszarnią a cyklonem w celu zapewnienia minimalnej odległości między czujnikiem iskier a dyszą gaszącą
  • zastosowanie instalacji ogrzewania instalacji wodnej narażonej na ujemne temperatury otoczenia

  Eliminacja zagrożenia

  Jak pokazuje doświadczenie, w instalacjach tego typu często pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu.

  Niezbędne obliczenia

  Przy zabezpieczaniu instalacji nie można poprzestać jedynie na montażu docelowego zabezpieczenia. W tym wypadku obliczenia były kluczowe.

  Wymagająca lokalizacja

  Zamontowana instalacja musiała być tak skonstruowana, aby uchronić ją przed zamarzaniem.

  Sprawdź szczegóły nt. wdrożonych urządzeń i usług:

  Zagrożenia podczas produkcji pelletu – przykłady

  Wybuch w zakładzie Georgia-Pacific, który produkuje płyty sklejkowe ranił 7 osób. Dwie z nich zmarły. Jak wskazano: „Pomimo ryzyka wybuchu i deflagracji, które wynikało z obecności w procesie wysoce łatwopalnego pyłu oraz iskier, instalacja odpylająca, w tym system wykrywania i gaszenia iskier, nie spełniały licznych standardów branżowych ustanowionych przez National Fire Protection Association i FM Global”. Po tym zdarzeniu sąd zażądał od trzech firm łącznej kwoty odszkodowania wynoszącej ok. 134 mln złotych. Firmy zobligowane do wypłaty odszkodowania to:

  • producent instalacji odpylającej (51% kwoty),
  • producent systemu wykrywania i gaszenia iskier (26% kwoty),
  • Georgia-Pacific – zakład produkcyjny, w którym doszło do wybuchu (23% kwoty).

  W 2014 roku w zakładzie przetwórstwa drzewnego miał miejsce pożar silosu z trocinami, który znajdował się wewnątrz hali produkcyjnej. Na szczęście sytuację udało się opanować i pożar nie przeniósł się na pozostałe hale. Nieoficjalne źródła podawały, że do zapłonu przyczyniły się iskry, które przedostały się z wentylatora.

  Trzy lata później (2017 r.) w zakładzie zajmującym się przetwórstwem drewna doszło do podobnego zdarzenia. W silosie, w którym znajdowały się trociny, doszło do zapłonu i wybuchu, który uszkodził górną część zbiornika. Prawdopodobną przyczyną pożaru było przedostanie się zanieczyszczeń (metalowych wiórów z linii produkcyjnej) do trocin. Po pożarze straty szacowano na ok. 50 tys. zł. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

  To tylko trzy przykłady z wielu, które mają miejsce w przemyśle drzewnym. W większości procesów technologicznych związanych ze wspomnianą obróbką drewna powstają iskry lub gorące cząsteczki, które mogą trafić m.in. do filtra. Są one jednym z najczęstszych inicjatorów zapłonu pyłu i mogą spowodować pożar lub wybuch w rurociągach, cyklonie, a najczęściej w silosie.

  Instalacja przyjęcia, suszenia i magazynowania trocin

  Przedmiotowa instalacja zbudowana jest z kosza zasypowego, układu transportu wilgotnych trocin do suszarni bębnowej wraz z piecem zasilającym ją w gorące powietrze, cyklonu odpylającego oraz silosu. Suche trociny odbierane są z suszarni bębnowej, a następnie transportowane pneumatycznie do cyklonu, w którym następuje odbiór pyłu. Trociny z cyklonu transportowane do silosu magazynowego, także z wykorzystaniem transportu pneumatycznego.

  Jak pokazuje doświadczenie, w instalacjach tego typu często pojawiają się iskry oraz gorące cząstki, które mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu. Mogą mieć one różne źródło. W przypadku opisywanej instalacji może je generować piec służący do zasilania suszarni w gorące powietrze. Iskry mogą także powstać w wyniku uderzenia np. metalowego elementu o wewnętrzne ścianki instalacji. Taki element może się dostać do instalacji wraz z trocinami poprzez kosz zasypowy.

  Konieczne stało się więc skuteczne wyeliminowanie tych zagrożeń. W tego typu przypadkach najczęściej stosuje się systemy detekcji i gaszenia iskier. Tak też było tym razem.

  Zabezpieczenie układu transportu pneumatycznego suchych trocin systemem gaszenia iskier

  Jak wyeliminować iskry z transportu pneumatycznego trocin

  System detekcji i gaszenia iskier montuje się na kanałach i przesypach, którymi palny produkt transportowany jest do urządzeń i aparatów, i we wnętrzu których może dojść do wybuchu lub pożaru. Biorąc to pod uwagę, w niniejszym przypadku czujniki systemu oraz dysze gaszące zostały zamontowane w dwóch punktach, tj.:

  1. na kanale o wymiarach 700 x 700 mm, którym trociny po suszarni transportowane są pneumatycznie do cyklonu,
  2. na kanale o średnicy DN400, którym suche trociny z cyklonu transportowane są do silosu.

  W celu określenia punktów montażu detektorów oraz dysz gaśniczych na obu kanałach pod uwagę wzięto ich rozmiar oraz ilość transportowanego materiału przypadającą na 1 m3 objętości kanału. Dodatkowo uwzględniono tu całkowity czas reakcji systemu oraz prędkości przepływu materiału w kanale, która została wcześniej zmierzona.

  O ile w przypadku kanału DN400 nie napotkaliśmy problemów, to w przypadku kanału 700 x 700 mm okazało się, że jest on zbyt krótki w stosunku do przekroju oraz szybkości przepływu powietrza, która wynosiła około 30 m/s. Przy takich parametrach długość kanału powinna wynosić co najmniej 6-7 metrów. Niestety w rzeczywistości mierzył on zaledwie 4 m. Konieczna była przebudowa instalacji w celu wydłużenia kanału.

  Montaż instalacji hydraulicznej pod nieogrzewaną wiatą

  Ze względu na umiejscowienie instalacji suszarniczej i magazynu trocin na zewnątrz, pod nieogrzewaną wiatą, wykonaliśmy instalację ogrzewania rur wraz z otuliną izolacyjną oraz specjalne pokrowce termoizolacyjne na jednostki gaśnicze. Dzięki temu wszystkie rury do doprowadzania wody i zbiornika będą zabezpieczone przed zamarzaniem na całej długości.

  Dostępne rozwiązania PPOŻ i prewencji wybuchu

  System wykrywania i gaszenia iskier

  Wykrywanie
  i gaszenie iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Stałe Urządzenia
  Gaśnicze

  Możemy dostarczyć jedynie stałe urządzenia gaśnicze lub też wykonać dla Ciebie komplet prac związany z doborem systemu dla danego pomieszczenia lub obliczeniami dla wydajności, tak aby zapewnić wymaganą ochronę.

  System detekcji pożarów tlewnych

  Detekcja
  i sygnalizacja pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  Projektowanie instalacji oddymiania i wentylacji

  Oddymianie
  i wentylacja

  Wraz z kompletnym systemem ppoż. dla obiektów przemysłowych (SUG, detekcja i sygnalizacja pożaru) możemy dostarczyć systemy oddymiania i wentylacji opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów.

  pyłomierze-elektryzowanie-indukcyjne-zasada-działania

  Detekcja
  zapylenia

  Oferujemy czujniki zapylenia do montażu w kanałach i rurociągach (np. po czystej stronie filtrów odpylających), a także do montażu w większych przestrzeniach. Są to urządzenia prewencyjne, monitorujące ryzyko pojawienia się atmosfery wybuchowej.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Darmowa konsultacja

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form prewencji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Grupa WOLFF BOGDAN NOWAK
  BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji
  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

  Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

   Projekt

   Projekt
   Dostawa

   Dostawa
   Montaz

   Montaż
   Uruchomienie

   Uruchomienie
   Serwis

   Serwis

   Przykładowe pytania

   Prewencja wybuchu:
   • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
   • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
   • Jak chronić filtry, kiedy istnieje zagrożenie przedostania się do nich gorących cząstek?
   Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
   • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
   • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
   • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?

   Darmowa konsultacja