Bezpieczeństwo procesowe

Dlaczego my:

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w dostawach zabezpieczeń procesowych, które chronią pojedyncze urządzenia, jak również całe instalacje produkcyjne przed uszkodzeniem w wyniku nieprawidłowego przebiegu procesu. Nasze działania obejmują zarówno analizy i audyty instalacji procesowych pod kątem bezpieczeństwa procesowego, prace projektowe jak również dostawy, montaże i serwis. Ważnym elementem naszych działań jest tzw. bezpieczeństwo wybuchowe, które stanowi idealne dopełnienie niniejszej oferty.

Zakres prac realizowanych w tym obszarze:

analizy i audyty instalacji pod kątem bezpieczeństwa procesowego dobór zabezpieczeń spełniających wymagania procesu oraz przepisy prawa  montaż lub nadzór nad montażem zabezpieczeń serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Skontaktuj się z naszym biurem

Sprawdź produkty

1. Audyty instalacji przemysłowych pod kątem bezpieczeństwa procesowego
2. Dobór zabezpieczeń spełniających wymagania procesu oraz przepisy prawa
3. Prace projektowe pod kątem poprawy bezpieczeństwa procesowego instalacji
4. Kompleksowe projekty instalacji technologicznych
5. Montaż lub nadzór nad montażem zabezpieczeń procesowych
6. Serwis systemów bezpieczeństwa procesowego

1. Płytki bezpieczeństwa w standardowym wykonaniu dla prostych zastosowań
2. Płytki bezpieczeństwa dla niskich, średnich i wysokich ciśnień pracy
3. Płytki bezpieczeństwa dla zbiorników niskociśnieniowych
4. Płytki bezpieczeństwa dla urządzeń i aparatów ciśnieniowych
5. Płytki bezpieczeństwa dla zastosowań sanitarnych i aseptycznych
6. Płytki bezpieczeństwa obustronnego działania
7. Głowice do montażu płytek bezpieczeństwa
8. Sygnalizacja zadziałania lub nieszczelności płytki bezpieczeństwa

1. zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem
2. sprężynowe zawory bezpieczeństwa

1. zawory redukcyjne sterowane pilotem
2. zawory redukcyjne bezpośredniego działania

1. zawory oddechowe dla nad- i podciśnienie
2. zawory upustowe sterowane pilotem
3. zawory redukcyjne do inertyzacji
4. zawory zrzutowe oraz włazy rewizyjne i technologiczne

1. rurowe dwukierunkowe przerywacze płomienia dla gazów i par cieczy palnych
2. rurowe dwukierunkowe przerywacze płomienia dla cieczy
3. końcowe przerywacze płomienia

1. Detektory gazu
2. Detektory płomienia
3. Detektory otwartej ścieżki
4. Detektory ultradźwiękowe
5. Sterowniki – detekcja
6. Monitory gazów i czynników chłodniczych