Co dla Ciebie zrobimy:

wykonamy audyt obiektu pod kątem właściwego doboru urządzeń elektrotechnicznych i oświetlenia oraz ich zgodności z normami  zaprojektujemy instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego  dostarczymy i zamontujemy zakupione urządzenia  wykonamy pomiary odbiorcze i okresowe  zinwentaryzujemy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dlaczego my:

Nasi inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Nasze działania w tym zakresie prowadzone są w sposób kompleksowy, tj. od audytu zakładu przemysłowego, przez dobór właściwych rozwiązań, po ich montaż. Dostarczane oprawy oświetleniowe oraz oprawy oświetlenia awaryjnego służą do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego ryzyka. GRUPA WOLFF jest także autoryzowanym dystrybutorem urządzeń elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (szaf sterowniczych, skrzynek zaciskowych i rozdzielnic elektrycznych) firmy Crouse-Hinds GmbH w Polsce – więcej informacji znajdziesz klikając tutaj >>. 

Oprawy i lampy ATEX

Liniowe oprawy oświetleniowe EX ATEX

Oferujemy oprawy oświetleniowe nadające się zarówno do oświetlenia podstawowego, jak i awaryjnego w strefach zagrożonych wybuchem, a wszystko to przy zachowaniu rozsądnych kosztów produkcji i późniejszego mkontażu dla inwestora.

eLLK LED – liniowe oprawy świetlówkowe led EX ATEX
eLLK LED – liniowe oprawy świetlówkowe led EX ATEX

Oświetlenie LED w wykonaniu przeciwwybuchowym

Co raz częściej mamy jednak do czynienia z rozwiązaniami zaprojektowanymi dla celów przemysłowych, również dla stref zagrożenia wybuchem.
Technologia LED od kilku lat rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Obecne rozwiązania nie tylko dorównują konwencjonalnym rozwiązaniom (świetlówki i źródła wyładowcze), ale wręcz je prześcigają. Dzieje się tak głównie za sprawą porównywalnych parametrów świetlnych oraz zdecydowanie dłuższej żywotności źródła światła.

AB 05 Ex Oprawy oświetleniowe do montażu natynkowego EX ATEX
AB 05 Ex Oprawy oświetleniowe do montażu natynkowego EX ATEX

Oprawy oświetleniowe natynkowe, zwieszane, projektory i naświetlacze w wykonaniu przeciwwybuchowym

Tego typu oprawy oświetleniowe są idealnym rozwiązaniem dla dużych przestrzeni, pomieszczeń o wysokich sufitach i obiektów wymagających dobrego oświetlenia. Stosowane są głównie w obszarach zagrożonych wybuchem, w instalacjach lądowych i morskich, w budynkach magazynowych, halach produkcyjnych oraz obiektach przemysłu chemicznego. Montowane są również jako oświetlenie zewnętrzne dla stref załadunku, terenów portowych i rafinerii.

Oświetlenie przemysłowe (bez EX)

Tego typu oprawy oświetleniowe są idealnym rozwiązaniem dla dużych przestrzeni, pomieszczeń o wysokich sufitach i obiektów wymagających dobrego oświetlenia. Ta kategoria oświetlenia nie jest dostosowana do stref zagrożenia wybuchem. PERDIDO-GW LED – Przemysłowa oprawa zawieszana LEDPrzemysłowa oprawa zawieszana LED przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach, odporny  chemicznie, świetnie dający sobie rade w niskich temperaturach. Sprawdź szczegóły ERISTE-GW LED – Przemysłowy naświetlacz LEDPrzemysłowy naświetlacz LED przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach, odporny  chemicznie, świetnie dający sobie rade w niskich temperaturach. Sprawdź szczegóły

EXIT – Oprawy oświetlenia awaryjnego do podświetlenia znaków ewakuacyjnych EX ATEX
EXIT – Oprawy oświetlenia awaryjnego do podświetlenia znaków ewakuacyjnych EX ATEX

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacyjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dostarczamy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego stanowiące element systemu przeciwpożarowego. W tym obszarze wykonujemy także niezbędne projekty i obliczenia, a także fizyczny montaż. W ofercie posiadamy oprawy przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz w wykonaniu zwykłym. Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej.

Latarki ATEX - przeciwwybuchowe
Latarki ATEX - przeciwwybuchowe

Latarki i lampy przenośne w wykonaniu przeciwwybuchowym EX ATEX

Przenośne oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym używane są najczęściej przez pracowników działów technicznych pełniących służbę w patrolach ochronnych lub inspekcyjnych, czy osoby wykonujące prace remontowe lub naprawcze. Ponieważ nie ma fizycznych granic pomiędzy obszarami zagrożenia podzielonymi na strefy, należy zwrócić szczególną uwagę na przenośne urządzenia elektryczne.