Zrealizowane Projekty: Stałe urządzenia gaśnicze

Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy – co przekonało inwestora?

Zabezpieczenie przenośników taśmowych biomasy stanowi etap kompleksowej modernizacji instalacji przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w dwóch elektrowniach. Modyfikacja wynika ze zmiany paliwa z węgla na mieszankę węgla ze znacznie łatwiej zapalną i wybuchową biomasą. Dowiedz się dlaczego w tym przypadku zrezygnowaliśmy z instalacji zraszaczowych/tryskaczowych na rzecz niskociśnieniowej mgły wodnej.

Zobacz więcej

Wieloletnia współpraca GRUPY WOLFF z dużą Grupą Kapitałową z branży energetycznej i cieplnej

Kiedy rozpoczęliśmy naszą współpracę z inwestorem, prawie wszystkie obiekty i budynki wymagały mniejszych lub większych modernizacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego. Niniejszy artykuł opisuje naszą długotrwałą współpracę.

Zobacz więcej

Pompownia ppoż. i zbiornik wody ppoż. dla elektrociepłowni

Jest to kolejny etap prac dla jednej z wielkopolskich elektrociepłowni, w ramach których wykonaliśmy pompownie wody ppoż. wraz ze zbiornikiem zapasu wody. Zadanie miało na celu dostosowanie obiektu do wymagań aktualnych przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zobacz więcej