Mgłowe urządzenie gaśnicze czy zraszacze?

Projekt oraz montaż systemu gaszenia mgłą wodną dla przenośników taśmowych to część dużej modernizacji, jaką wykonujemy dla dwóch elektrowni. Konieczność poprawy bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w tych obiektach wynikała ze zmiany paliwa z węgla na mieszankę węgla ze znacznie łatwiej zapalną i wybuchową biomasą. Inwestor chciał uniknąć katastrof jakie dotknęły m.in. Elektrownie Turów oraz Dolną Odrę.

Wybuch w elektrowni Turów

Elektrownia Turów po wybuchu i pożarze wywołanym zapłonem pyłu węglowego zmieszanego z pyłem biomasy (materiały Policja).

Zanim jednak zostaliśmy wybrani do realizacji tego zadania, nasi eksperci wzięli udział w szeregu konsultacji. Ich zadanie polegało na rekomendacji optymalnych systemów bezpieczeństwa w tym doboru środków gaśniczych do wspomnianych przenośników taśmowych. Inwestor – duży europejski producent z branży chemicznej – rozważał tu zastosowanie jednej z dwóch technik:

Mgłowe urządzenia gaśnicze – argumenty “za”

O wyborze systemu ochrony przeciwpożarowej bardzo często decydują względy finansowe. W tym przypadku koszty obu rodzajów gaszenia pożaru byłyby na względnie podobnym poziomie, dlatego o wyborze zdecydowały:

 1. całkowity ciężar chronionego urządzenia wraz z instalacją gaśniczą i środkiem gaśniczym uwolnionym po aktywacji systemu,
 2. kwestie formalno-prawne związane z pozwoleniem na budowę,
 3. czas potrzebny na dostawę oraz montaż systemu.
Mgłowe urządzenie gaśnicze na przenośniku biomasy

Gaszenie przenośników taśmowych mgłą wodną. Ze względu na umowę o poufności, przedstawiamy przykład tego typu realizacji (materiały VID FireKill).

Mniejszy ciężar instalacji mgłowej w porównaniu do systemu zraszaczowego

Instalacja mgłowa wyróżnia się niższym zużyciem wody, co przekłada się na mniejszą pompownię oraz zbiornik wody ppoż. Choć są to ważne kwestie, to w tym konkretnym przypadku kluczowe znaczenie miały inne aspekty.

Kiedy obliczyliśmy całkowity ciężar instalacji zraszaczowej wraz z wodą, okazało się, że jej uruchomienie groziło zawaleniem się przenośników. Dla zobrazowania różnicy między ciężarem obu systemów gaszenia możemy porównać średnicę zastosowanych rur: instalacja mgłowa – rury DN40, instalacja zraszaczowa: rury DN100.

Mgłowe urządzenie gaśnicze nie wymaga pozwolenia na budowę

Drugim aspektem decydującym o wyborze mgłowego urządzenia gaśniczego był czas potrzebny na realizację zadania, który w dużej mierze zależał od wymogów formalnych związanych z budową pompowni.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym budowę pompowni dla instalacji mgłowej można zrealizować na tzw. zgłoszenie, z kolei w przypadku pompowni pod zraszacze konieczne jest pozwolenie na budowę. Zebranie wszystkich ważnych dokumentów i oczekiwanie na decyzję opóźniłoby termin realizacji zadania o 4 do 5 miesięcy.

Równie istotną kwestią był termin dostaw pomp. W przypadku pomp pod zraszacze wynosił on ponad pół roku z kolei w przypadku mgłowych urządzeń gaśniczych “zaledwie” 2,5 miesiąca. Są to dane na czas realizacji zadania, dlatego warto pamiętać, że terminy dostaw poszczególnych komponentów (nie tylko pomp, ale też np. czujników pod detekcję), podlegają ciągłym zmianom rynkowym.

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pobierz Check-Listy inwestora przemysłowego instalacji ppoż.

Proste, acz treściwe Check-Listy

 • pokażą Ci, jaką wiedzę powinieneś zgromadzić przed kontaktem z potencjalnym projektantem i wykonawcą instalacji przeciwpożarowych w swoim zakładzie przemysłowym, oraz jakie będą dalsze etapy inwestycji jeszcze przed “wbiciem pierwszej łopaty”
check-lista-inwestora-przemyslowego-instalacje-przeciwpozarowe

Pozostałe korzyści gaszenia mgłą wodną

Ochrona przed zalaniem i przestojem produkcji

Im większa ilość wody użytej do gaszenia, tym większe ryzyko szkód. Nie chodzi tu wyłącznie o omówione wcześniej nadmierne obciążenie chronionych maszyn. Po aktywacji instalacji przeciwpożarowej całą rozlaną wodę trzeba sprzątnąć, a maszyny wysuszyć i skontrolować przed wznowieniem produkcji. Wniosek nasuwa się sam – mgłowe urządzenia gaśnicze, przy tej samej lub wyższej skuteczności gaszenia, wymagają mniejszego strumienia gaśniczego niż instalacje tryskaczowe / zraszaczowe, a tym samym minimalizują długość przestoju.

Mniejsze zużycie wody przy kurtynach wodnych niż w przypadku zraszania

Wyobraź sobie sytuację pożarową w Twoim zakładzie przemysłowym. Pożar powstał w miejscu “A”, ale Ty oprócz gaszenia, chcesz także zabezpieczyć położone w pobliżu krytyczne dla Ciebie miejsce “B”. Zwykle w takim przypadku montuje się kurtyny wodne, których podstawowym zadaniem jest nieprzepuszczenie płomieni do zagrożonych miejsc. Prowadzenie akcji gaśniczej, a raczej zabezpieczającej takie obiekty przez zraszacze, zużyje ogromną ilość wody, której zasoby mogłaby posłużyć prawdziwej akcji gaśniczej. Natomiast kurtyny wodne stworzone przy wykorzystaniu dysz mgłowych (głowic mgłowych) skutecznie zabezpieczą wrażliwe miejsce, zużywając przy tym od 50 do 90% mniej wody.

chłodzenie mgłą wodną

Mniej potrzebnego miejsca i niższe koszty związane z budową zbiornika wody ppoż. i pompowni

Wspomniane mniejsze zużycie wody, które w skrajnych przypadkach może wynieść 90%, jak również nawet 10-krotnie większa skuteczność mgłowych urządzeń gaszenia w porównaniu do klasycznych systemów, w których środkiem gaśniczym jest woda, zostało potwierdzone doświadczalnie. Przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie przestrzeni pod zabudowę pompy oraz zbiornika wody ppoż. Nie tylko ułatwia to odpowiednie planowanie przestrzenne, ale także obniża koszty inwestycyjne.

Nie tylko mniejsze i lżejsze, ale łatwiejsze w montażu rury

Rury stosowane w stałych urządzeniach mgłowych niskociśnieniowych mają mniejszą średnicę, w porównaniu do instalacji tryskaczowych i zraszaczowych o podobnej skuteczności. Mniejszy ciężar nie tylko pozwala montować je do urządzeń i stropów hal o lekkiej lub niepewnej konstrukcji, ale także wpływa na koszty montażu – szczególnie w przypadku łączenia ich na tzw. wcisk.

Optymalny dobór systemu ppoż. to nie tylko kwestia kosztów

Po zakończeniu konsultacji udało nam się przekonać inwestora, że warto powierzyć nam realizację systemu gaszenia mgłą wodną. Q kolejnych miesiącach rozpoczęliśmy prace montażowe.

Jak pokazuje przykład naszego klienta, przy wyborze środków gaśniczych warto wziąć pod uwagę nie tylko koszty. Odpowiedź na pytanie “który system ppoż jest dla nas najlepszy”, może kryć się głębiej. Jeżeli przygotowujesz się do inwestycji, przeczytaj naszego ebooka:

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG

Stałe Urządzenia Gaśnicze w praktyce przemysłowej

zabezpieczenia ppoż w praktyce przemysłowej pobierz pdf

Pobierz PDF i dowiedz się:

 • jakie dylematy posiadali zarządzający polskimi zakładami przemysłowymi i jakie ostatecznie podjęli decyzje
 • jakie są punkty krytyczne podczas projektowania, montażu i eksploatacji systemów ppoż. w przemyśle
 • jakie są wymagania ubezpieczycieli na polskim rynku względem zakładów przemysłowych
 • budowie, zastosowaniu i co równie istotne ograniczeniach w stosowaniu ww. SUG