95% firm bada wybuchowość pyłów z nami ponieważ…

…znamy wymagania ubezpieczycieli audytujących zakłady, wiemy jak postępować po wybuchu, a także działamy kompleksowo, tj. od badania pyłu, przez audyt instalacji po jej zabezpieczenie. Jesteśmy partnerem, który pomoże Ci wybrać zadania, których realizacja będzie miała największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa… partnerem, który zaproponuje Ci różne koncepcje, aby wspólnie wybrać najlepszą z nich… partnerem który przeprowadzi Cię przez proces poprawy bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. A wszystko to w Twoim tempie. 

UBEZPIECZYCIEL

Znamy wymagania ubezpieczycieli. Wiemy jakie podjąć działania, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe warunki polisy.

Czytaj dalej

Wspieramy merytorycznie ubezpieczycieli i brokerów w czasie realizowanych przez nich audytów ubezpieczeniowych. Co więcej edukujemy sektor ubezpieczeniowy ustanawiając tym samym standardy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Wszystko to sprawia, że znamy ich oczekiwania oraz potrafimy je sprawnie realizować.

WYBUCH

Współpracujemy z zakładami, w których doszło do wybuchu. Dlatego wiemy jak określić przyczyny i wyeliminować je w przyszłości.

Czytaj dalej

Wielokrotnie analizowaliśmy przyczyny wybuchów pyłów w różnych branżach, a następnie zabezpieczaliśmy tamtejsze urządzenia, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Tylko w ostatnich latach pracowaliśmy w zakładach z branży energetycznej, spożywczej, czy drzewnej, w których wybuchy były przyczyną milionowych strat.

DZPW / ORW / AUDYT ATEX

Działamy kompleksowo. Na bazie otrzymanych wyników możemy opracować DZPW, ORW lub AUDYT ATEX.

Czytaj dalej

Od czego zacząć? Od Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem czy Oceny Ryzyka Wybuchu? A może od AUDYTU ATEX? Dwa pierwsze dokumenty są wymagane prawnie i powinny stanowić potwierdzenie, że dane miejsce pracy spełnia wymogi dyrektywy ATEX. Z kolei AUDYT ATEX to najszybsza i najtańsza metoda oceny stanu urządzenia czy instalacji produkcyjnej pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne koszt AUDYTU jest odliczany od ceny DZPW czy ORW  AUDYT przez co jest to idealne rozwiązanie na początek.

ZABEZPIECZENIA

Opracujemy dla Ciebie koncepcję zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem oraz wdrożymy wybrane przez Ciebie rozwiązanie.

Czytaj dalej

Pomożemy Ci określić, czy – a jeśli tak, to które – urządzenia w Twoim zakładzie muszą być zabezpieczone przed wybuchem. Mało tego – podpowiemy Ci, które urządzenia stwarzają największe zagrożenie, aby to właśnie nimi zająć się w pierwszej kolejności. W kolejnym kroku opracujemy koncepcję zawierającą różne sposoby zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem, abyśmy mogli wspólnie wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne dla Ciebie.

Badanie wybuchowości pyłów ma odpowiedzieć na pytanie czy dany pył jest wybuchowy, a jeśli tak, to jak duże zagrożenie generuje. Przykładowo, może się okazać, że dany pył jest wybuchowy, ale jego minimalna energia zapłonu jest tak wysoka, że ryzyko wybuchu praktycznie nie występuje. Może się także zdarzyć, że pył nie jest wybuchowy a tym samym realizacja całego badania składającego się z kilku testów będzie generować zbędne koszty. Z tych względów niezwykle istotne jest, aby testy podzielić na dwa etapy oraz wytypować tylko te parametry, których określenie jest niezbędne. To pozwala obniżyć koszt badania.

Jak ograniczamy koszty badania wybuchowości pyłów

Aby ograniczyć koszty badania dzielimy je na dwa etapy. Jeśli pierwsza część wykaże, że pył nie jest wybuchowy testy zostają przerwane, a Ty płacisz jedynie ułamek kwoty całego badania. Analogicznie druga część badania wykonywana jest tylko w przypadku pyłów sklasyfikowanych jako wybuchowe. Na tym etapie określane są dodatkowe parametry, które są niezbędne m.in. do opracowania AUDYTU ATEX lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla aparatów procesowych.

1-sza część badania

Weryfikujemy czy pył był wybuchowy

Pmax

Kst max

2-ga część badania

Płacisz tylko jeśli pył okazał się wybuchowy

MEZ

DGW

T5mm

TCL

Definicja powyższych parametrów

Pmax – maksymalne ciśnienie wybuchu

Maksymalne ciśnienie wybuchu to podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu instalacji przed wybuchem. W chwili wybuchu ciśnienie w urządzeniu zaczyna przyrastać, aż osiągnie swój maksymalny poziom lub spowoduje jego rozerwanie. Doświadczenie pokazuje, że wartość Pmax dla zdecydowanej większości pyłów mieści się w zakresie od 2 do 10 bar. Istnieje jednak wąska grupa pyłów, w przypadku których maksymalne ciśnienie wybuchu może znacznie przekroczyć 10 bar – są to głównie pyły metali.

Wartość parametru Pmax określa się doświadczalnie. W tym celu w specjalnym zbiorniku realizuje się serię wybuchów mieszanin pyłu z powietrzem w różnych proporcjach.


Kst max – współczynnik wybuchowości

Jest to współczynnik, który charakteryzuje dynamikę wybuchu danego pyłu zawieszonego w powietrzu. Im wyższe Kst max tym szybciej dany wybuch osiągnie swoje maksymalne ciśnienie. Jest to jeden z kluczowych parametrów branych pod uwagę przy doborze zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Ważne jest prawidłowe zrozumienie tego parametru. Czas liczony od zainicjowania wybuchu do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia wybuchu zawsze jest bardzo krótki i najczęściej trwa znacznie poniżej sekundy. Gdybyśmy zatem porównali wybuch dwóch pyłów o tym samym maksymalnym ciśnieniu wybuchu (np. Pmax = 5 bar g) oraz skrajnie różnych współczynnikach wybuchowości (np. Kst max = 50 oraz 500 bar∙m/s) to okazało by się, że jedyna różnica jest taka, że jeden rozwinął się do maksymalnego poziomu w czasie jednego mrugnięcia okiem, a drugi w czasie trzech mrugnięć okiem. Te różnice są ogromne dla zabezpieczeń przeciwwybuchowych, ale praktycznie niezauważalne dla człowieka.

Wartość parametru Kst max określa się doświadczalnie. W tym celu w specjalnym zbiorniku realizuje się serię wybuchów mieszanin pyłu z powietrzem w różnych proporcjach.

Wskaźnik Kst max jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawia poniższa tabela.

Klasa wybuchowości Kst [bar∙m/s] Nazwa
St 1 0 < Kst < 200 Wybuchowy
St 2 200 < Kst < 300 Silnie wybuchowy
St 3 Kst >300 Bardzo silnie wybuchowy

Kst max – Wskaźnik wybuchowości (EN 14034-2+A1:2011)


MEZ – minimalna energia zapłonu

Minimalna energia zapłonu opisuje podatność danej substancji na zapłon w wyniku wystąpienia różnych źródeł zapłonu. Parametr ten jest niezwykle istotny dla procesu oceny ryzyka wybuchu oraz AUDYTU ATEX. Co do zasady im niższa energia zapłonu danej substancji tym wyższe prawdopodobieństwo wybuchu. Wbrew obiegowym opiniom w przemyśle występuje wiele pyłów, które mogą ulec zapłonowi nawet od wyładowania elektrostatycznego.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych wartości minimalnej energii zapłonu dla pyłów. W tym miejscu należy podkreślić, że wartość ta jest zależna od kilku czynników, jak choćby wilgotność materiału czy też średnica jego drobin. Z tego względu najlepszą praktyką pozwalającą określić MEZ dla konkretnego pyłu jest przeprowadzenie jego badań.

Chmura pyłu Minimalna energia zapłonu [mJ]
Mąka pszenna 50
Cukier 30
Aluminium 10
Żywica epoksydowa 9
Cyrkon 5
Niektóre półprodukty farmaceutyczne 1

DGW – dolna granica wybuchowości

Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa po osiągnięciu odpowiedniego stężenia. Oznaczenie dolnej granicy DGW następuje po serii testów w komorze sferycznej. W większości przypadków mieści się w granicy 20-60g/m³. W odniesieniu do pyłów nie wyznacza się górnej granicy wybuchowości.


T5mm – temperatura zapłonu warstwy pyłu 5 mm

Oznacza najniższą temperaturę gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości. Standardowo normy sugerują wykonywanie oznaczeń dla warstwy pyłu o grubości 5 mm.


TCL – temperatura zapłonu obłoku pyłu

Parametr ten oznacza najniższą temperaturę gorącej wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu znajdującym się wewnątrz pieca. Do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu stosuje się piec rurowy znany jako piec Godberta-Greenwalda.

I tu pojawia się drugi obszar potencjalnych oszczędności. Na bazie blisko 30-letniego doświadczenie jesteśmy w stanie wskazać tylko te parametry wybuchowości i palności pyłów, które są kluczowe dla danej sytuacji. Innymi słowy, zamiast zalecać wykonanie wszystkich dostępnych testów, zalecamy wykonanie tylko tych, które będę niezbędne, co pozwala ograniczyć koszt o około połowę.

Mariusz Balicki

Darmowa konsultacja z omówieniem wyników

Czy Kst max = 53 [bar∙m/s] to dużo, czy mało? Przy jakich parametrach jesteśmy po bezpiecznej stronie? Czy w przypadku gdy MEZ (minimalna energia zapłonu) pyłu przekracza 3,43 J należy stosować uziemienia elektrostatyczne? Suche liczby mogą Ci niewiele mówić dlatego po wykonaniu badań wybuchowości pyłu zaproponujemy Ci darmowe spotkanie online, w ramach którego nasi inżynierowie omówią wyniki badania. Wyjaśnią na co zwrócić szczególną uwagę, a co możemy pominąć. Jeśli sytuacja będzie wymagała dalszych działań to wskażemy Ci konkretne rozwiązania.

Sprawdź odpowiedzi na powyższe pytania

Czy Kst max = 53 [bar∙m/s] to dużo, czy mało?

Parametr Kst max, który mówi nam o dynamice wybuchu wykorzystywany jest do doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Z tej perspektywy wartość 53 jest niska co oznacza, że do ochrony przed wybuchem będziemy w stanie zastosować większość typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. To iż jest to niska wartość potwierdza także tabela poniżej, która służy do klasyfikacji pyłów wybuchowych.

Klasa wybuchowości Kst [bar∙m/s] Nazwa
St 1 0 < Kst < 200 Wybuchowy
St 2 200 < Kst < 300 Silnie wybuchowy
St 3 Kst >300 Bardzo silnie wybuchowy

Z drugiej strony każdy wybuch niezależnie od wartości Kst max osiąga swoje maksymalne ciśnienie w ciągu ułamków sekund. Jeśli zatem maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax przewyższa odporność konstrukcyjną urządzenia, w którym doszło do wybuchu, to niezależnie od wartości Kst max dojdzie do jego zniszczenia. Dla pełniejszego obrazu dodajmy, że wytrzymałość konstrukcyjna większości urządzeń (odpylacze, cyklony, silosy, podnośniki kubełkowe) mieści się w granicach 0,4 – 1 bar g.


Przy jakich parametrach jesteśmy po bezpiecznej stronie?

Jedynym przypadkiem kiedy jesteśmy w pełni bezpieczni jest sytuacja, gdy badania wykażą, że dany pył jest niewybuchowy. W każdym innym przypadku należy podjąć adekwatne działania organizacyjne (np. procedury) i/lub techniczne (np. zabezpieczenia przeciwwybuchowe) w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu zabezpieczeń.


Czy w przypadku gdy MEZ (minimalna energia zapłonu) pyłu przekracza 3,43 J należy stosować uziemienia elektrostatyczne?

Tak wysoka minimalna energia zapłonu sprawia, że stosowanie uziemień elektrostatycznych w zdecydowanej większości przypadków nie jest wymagane. Wynika to z faktu, że osiągnięcie tak wysokiego poziomu energii wyładowania elektrostatycznego w praktyce jest bardzo trudne. Dla przykładu energia wyładowania elektrostatycznego mogą osiągać następujące wartości:

 • człowiek: 90 mJ (założenia: pojemność elektryczna człowieka 200 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])
 • wiadro: 9 mJ (założenia: pojemność elektryczna wiadra 20 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])
 • cysterna drogowa 2250 mJ (założenia: pojemność elektryczna wiadra 5000 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])

Należy jednak podkreślić, że MEZ dla wielu pyłów wynosi od kilku do kilkudziesięciu milidżuli. Poniżej przedstawiamy wartości do kilku pyłów powszechnie stosowanych w przemyśle.

Minimalna energia zapłonu pyłów

Chmura pyłu Minimalna energia zapłonu [mJ]
Mąka pszenna 50
Cukier 30
Aluminium 10
Żywica epoksydowa 9
Cyrkon 5
Niektóre półprodukty farmaceutyczne 1

Twój pył jest wybuchowy – co dalej?

Sam fakt, że pył jest wybuchowy nie pozwala ocenić, czy w danym zakładzie prawdopodobieństwo wybuchu jest wysokie, średnie, niskie, czy pomijalne. Mało tego – może się zdarzyć, że ryzyko wybuchu w danym urządzeniu jest wysokie, ale jego skutki będą pomijalne, tzn. prawdopodobieństwo, że ucierpią w nim ludzie, oraz że straty finansowe będą znaczne, jest niewielkie. W rezultacie każde urządzenie będzie stwarzało inne ryzyko. Od którego z nich zaczniesz zmiany? Odpowiedź jest prosta – od tego, w którym wybuch i pożar są najbardziej prawdopodobne a potencjalne skutki największe. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc ocenić poszczególne urządzenia oraz poprawić ich bezpieczeństwo.

AUDYT ATEX

Najszybsza i najtańsza droga określenia czy instalacja lub zakład produkcyjny spełnia minimalne wymogi dyrektywy ATEX.

Czytaj dalej

Opracowanie wskazuje, które obszary wymagają działań w pierwszej kolejności. Dokument często stanowi podstawę do rozmów z przełożonymi lub zarządem, a jego koszt jest odliczany w przypadku realizacji w kolejnym kroku oceny ryzyka wybuchu (ORW) lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Dodatkowym atutem jest fakt, że zapisu AUDYTU ATEX nie trafiają do oficjalnego dokumentu. Częścią raportu z audytu może być koncepcja zabezpieczenia instalacji przed wybuchem.

Ocena ryzyka wybuchu / DZPW

Są to opracowania wymagane prawem, które kwestie bezpieczeństwa wybuchowego omawiają w sposób najbardziej kompleksowy.

Czytaj dalej

Ich kompleksowość z jednej strony to spora zaleta z drugiej wiąże się z kilkoma zagrożeniami. Przykładowo czas niezbędny na opracowanie ORW lub DZPW często przekracza 5-6 tygodni, a koszt opracowania znacząco przewyższa opracowanie AUDYTU ATEX.

Wdrożenie zabezpieczeń

Zdarza się, że poziom ryzyka jest nieakceptowalny a co za tym idzie konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Czytaj dalej

W takich przypadkach przygotujemy dla Ciebie koncepcje zabezpieczenia instalacji przed wybuchem (w jednym lub więcej wariantów) wraz z kosztorysem. Jeśli ją zaakceptujesz przejdziemy do jej wdrożenia. Co ważne koncepcję przygotowujemy w oparciu o wszystkie typu zabezpieczeń (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu oraz izolację wybuchu). W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować koncepcję do specyfiki Twojego zakładu. Pamiętaj także, że koncepcja zabezpieczeń może także stanowić część AUDYTU ATEX.

WEBINAR – Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek

W jednym z zakładów produkcyjnych doszło do wybuchu pyłu. Zniszczeniu uległy trzy kosztowne urządzenia oraz budynek. Stary zaraz po zdarzeniu oszacowano na 5 mln złotych. Weź udział w webinarze, w czasie którego nasz ekspert odpowie na kluczowe pytanie: gdzie popełniono błędy, które były przyczyną tak olbrzymich strat.

Czytaj więcej o webinarze

CEL


Przeanalizować wybuch do jakiego doszło w zakładzie branży drzewnej. W wyniku zdarzenia poważnie lub całkowicie zniszczone zostały 4 obiekty – budynek oraz trzy filtry. Zaraz po wybuchu straty oszacowano na 5 mln złotych. Podczas wydarzenia pokażemy przyczyny i skutki.

HARMONOGRAM


 • 12:00 do 12:05: Premiera filmu analizującego wybuch
 • 12:05 do 12:40: Analiza wybuchu na żywo
 • 12:40 do 13:00: Odpowiedzi na pytania uczestników
 • Po 13:00: Udostępnienie szczegółowego studium przypadku (wiadomość email)

PROWADZĄCY


Zbigniew Wolff - wybuchowość pyłów

Zbigniew Wolff
Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego. W tym czasie wziął udział w kilkuset projektach polegających na zabezpieczeniu pojedynczych urządzeń lub kompletnych linii produkcyjnych przed skutkami wybuchu. Współpracował w tym obszarze zarówno z największymi koncernami, biurami projektowymi, czy ubezpieczycielami, jak również z mniejszymi, lokalnymi firmami. Pozwala mu to patrzeć na problematykę bezpieczeństwa w sposób szeroki z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Zbigniew posiada duże doświadczenie w branżach drzewnej, energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.


Wybuchowość pyłów to niezwykle istotny parametr, który pozwoli Ci stwierdzić czy w Twoim zakładzie występuje ryzyko wybuchu. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że nawet firmy, które decydują się na wykonanie badania nie zawsze są świadome potencjalnych skutków jakie może spowodować wybuch pyłu. Z tego względu przygotowaliśmy unikalny webinar, w ramach którego nasz ekspert pokaże nagranie z kamer przemysłowych oraz animacje, które następnie podda precyzyjnej analizie wskazując na główne przyczyny wybuchu, którego skutki oszacowana on 5 mln złotych.

Informacje o wybuchach rzadko wychodzą na światło dzienne. Z oczywistych względów nie są to informacje, którymi firmy chciałyby się dzielić. Z kolei w mediach często mówi się o pożarach, który co prawda był konsekwencją wybuchu, ale o samym wybuchu nikt nie wspomina. Dlatego udział w niniejszym webinarze jest wyjątkową szansą zobaczenia jak wybuch rozprzestrzenia się po instalacji oraz jakie powoduje konsekwencje.

Dla kogo

 • pracownicy BHP i UR
 • ubezpieczyciele / brokerzy
 • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Co zyskasz

 • dostęp do bazy wiedzy
 • imienny certyfikat
 • przewodnik ATEX

Wybuchowość pyłów – zakres badania

W celu określenia stopnia zagrożenia jakie stwarza dany pył, wykorzystuje się szereg urządzeń do określenia parametrów palności i wybuchowości. Co ważne laboratorium, w którym wykonujemy testy dysponuje dwoma urządzeniami służącymi do testowania wybuchowości (autoklawy wybuchowe) z objętością 20 dm³ (standard) i 1 m³ (,,golden‘‘ standard) w temperaturze atmosferycznej (25°C) oraz temperaturze podwyższonej (do 200°C). Wszystkie badania spełniają wymagania systemu jakości ISO 9001.

Tuba Hartmana do badania minimalnej energii zapłonu pyłów 1

Maksymalne ciśnienie wybuchu (Pmax) – maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania


Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (Kst max) – maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w jednostce czasu w trakcie wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych w zakresie wybuchowości substancji palnej w zamkniętym naczyniu w określonych warunkach badania


Minimalna energia zapłonu (pol. MEZ, ang. MIE) – najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania


Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu (TCL) – najniższa temperatura gorącej, wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu zawartym wewnątrz pieca


Temperatura zapłonu warstwy pyłu (T 5mm) – najniższa temperatura gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości


Dolna granica wybuchowości (pol. DGW, ang. LEL) – dolna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu

Pobierz PDF: Jak przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

 • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
 • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
 • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
 • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
 • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

  Pobierz darmowy PDF

  Co zyskasz dodatkowo:

  • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
  • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  • informacje o darmowych szkoleniach online
  • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

  Wybuchowe pyły najczęściej spotykane w przemyśle

  Można przyjąć, że wszystkie pyły organiczne są wybuchowe. To jednak nie wszystko – nie każdy zdaje sobie sprawę, że wybuchowe są także pyły wielu metali. Mało tego są one szczególnie niebezpieczne ponieważ och spalanie zachodzi bardzo gwałtownie, przez co ochrona przed skutkami wybuchu np. pyłu aluminium jest bardzo trudna i wymaga dużego doświadczenia. Poniżej przedstawiamy listę tych pyłów wybuchowych, które w przemyśle występują najczęściej.

  Produkty spożywcze i rolne

  Bawełna
  Białko jaj
  Błonnik / Celuloza
  Chmiel
  Cukier
  Drzewo korkowe
  Gluten
  Herbata
  Kakao
  Kasza manna
  Kawa
  Laktoza
  Lucerna
  Mączka drzewna
  Mąka / śruta owsiana
  Mąka / śruta pszeniczna
  Mąka / śruta sojowa
  Mleko w proszku
  Przyprawy
  Serwatka
  Siemie lniane
  Skórka z cytryny
  Skrobia ryżowa
  Skrobia kukurydziana
  Skrobia pszeniczna
  Skrobia ziemniaczana
  Słód
  Suszone owoce i warzywa
  Tapioka
  Tytoń
  Ziarno owsa

  Metale

  Aluminium
  Brąz
  Cynk
  Magnez

  Paliwa stałe i ich pochodne

  Biomasa
  Koks
  Sadza
  Węgiel brunatny
  Węgiel drzewny
  Węgiel kamienny

  Substancje chemiczne

  Antrachinon
  Askorbinian sodu
  Aspiryna
  Kwas adypinowy
  Kwas askorbinowy
  Maltodekstryna
  Octan wapnia
  Paraformaldehyd
  Siarka
  Stearynian ołowiu
  Stearynian sodu
  Stearynian wapnia

  Tworzywa sztuczne

  Formaldehyd mocznikowy
  Melamina
  Pochodne poliwinylu
  Poliakrylamid (PAM)
  Poliakrylan metylu
  Poliakrylonitryl (PAN)
  Polipropylen (PP)
  Polietylen (PE)
  Żywica epoksydowa
  Żywica fenolowa
  Żywica melaminowa

  Testy wybuchowości palnych pyłów

  Realizujemy szkolenia z zakresu ATEX wsparte pokazami wybuchów na żywo podczas których uczestnicy poza merytoryczną wiedzą przekazaną przez wieloletnich praktyków, mogą zobaczyć jak potężna siła drzemie w substancjach powszechnie stosowanych w przemyśle (pył węgla, cukru, kawy, herbaty, etc.).

  Organizowane przez nas demonstracyjne pokazy wybuchów mają na celu uświadamiać, jak poważne ryzyko wiąże się z przetwarzaniem i magazynowaniem palnych, a tym samym wybuchowych produktów czy substancji. Dotyczy to przede wszystkim branży drzewnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Wypadki z udziałem palnych pyłów, substancji ciekłych lub gazów potrafią doszczętnie zniszczyć zakłady produkcyjne, ale również zagrozić ludzkiemu życiu.

  Wybuch cukru pudru

  Wybuch glutenu

  Wybuch pyłu aluminium