Badanie wybuchowości pyłów

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Projekt

  Projekt
  Dostawa

  Dostawa
  Montaz

  Montaż
  Uruchomienie

  Uruchomienie
  Serwis

  Serwis
  Badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy

  95% firm bada wybuchowość pyłów z nami ponieważ…

  …znamy wymagania ubezpieczycieli audytujących zakłady, wiemy jak postępować po wybuchu, a także działamy kompleksowo, tj. od badania pyłu, przez audyt instalacji po jej zabezpieczenie. Jesteśmy partnerem, który pomoże Ci wybrać zadania, których realizacja będzie miała największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa… partnerem, który zaproponuje Ci różne koncepcje, aby wspólnie wybrać najlepszą z nich… partnerem który przeprowadzi Cię przez proces poprawy bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. A wszystko to w Twoim tempie. 

  UBEZPIECZYCIEL

  Znamy wymagania ubezpieczycieli. Wiemy jakie podjąć działania, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe warunki polisy.

  Czytaj dalej

  Wspieramy merytorycznie ubezpieczycieli i brokerów w czasie realizowanych przez nich audytów ubezpieczeniowych. Co więcej edukujemy sektor ubezpieczeniowy ustanawiając tym samym standardy w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Wszystko to sprawia, że znamy ich oczekiwania oraz potrafimy je sprawnie realizować.

  WYBUCH

  Współpracujemy z zakładami, w których doszło do wybuchu. Dlatego wiemy jak określić przyczyny i wyeliminować je w przyszłości.

  Czytaj dalej

  Wielokrotnie analizowaliśmy przyczyny wybuchów pyłów w różnych branżach, a następnie zabezpieczaliśmy tamtejsze urządzenia, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Tylko w ostatnich latach pracowaliśmy w zakładach z branży energetycznej, spożywczej, czy drzewnej, w których wybuchy były przyczyną milionowych strat.

  DZPW / ORW / AUDYT ATEX

  Działamy kompleksowo. Na bazie otrzymanych wyników możemy opracować DZPW, ORW lub AUDYT ATEX.

  Czytaj dalej

  Od czego zacząć? Od Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem czy Oceny Ryzyka Wybuchu? A może od AUDYTU ATEX? Dwa pierwsze dokumenty są wymagane prawnie i powinny stanowić potwierdzenie, że dane miejsce pracy spełnia wymogi dyrektywy ATEX. Z kolei AUDYT ATEX to najszybsza i najtańsza metoda oceny stanu urządzenia czy instalacji produkcyjnej pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne koszt AUDYTU jest odliczany od ceny DZPW czy ORW  AUDYT przez co jest to idealne rozwiązanie na początek.

  ZABEZPIECZENIA

  Opracujemy dla Ciebie koncepcję zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem oraz wdrożymy wybrane przez Ciebie rozwiązanie.

  Czytaj dalej

  Pomożemy Ci określić, czy – a jeśli tak, to które – urządzenia w Twoim zakładzie muszą być zabezpieczone przed wybuchem. Mało tego – podpowiemy Ci, które urządzenia stwarzają największe zagrożenie, aby to właśnie nimi zająć się w pierwszej kolejności. W kolejnym kroku opracujemy koncepcję zawierającą różne sposoby zabezpieczenia urządzeń przed wybuchem, abyśmy mogli wspólnie wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne dla Ciebie.

  Badanie wybuchowości pyłów ma odpowiedzieć na pytanie czy dany pył jest wybuchowy, a jeśli tak, to jak duże zagrożenie generuje. Przykładowo, może się okazać, że dany pył jest wybuchowy, ale jego minimalna energia zapłonu jest tak wysoka, że ryzyko wybuchu praktycznie nie występuje. Może się także zdarzyć, że pył nie jest wybuchowy a tym samym realizacja całego badania składającego się z kilku testów będzie generować zbędne koszty. Z tych względów niezwykle istotne jest, aby testy podzielić na dwa etapy oraz wytypować tylko te parametry, których określenie jest niezbędne. To pozwala obniżyć koszt badania.

  Jak ograniczamy koszty badania wybuchowości pyłów

  Aby ograniczyć koszty badania dzielimy je na dwa etapy. Jeśli pierwsza część wykaże, że pył nie jest wybuchowy testy zostają przerwane, a Ty płacisz jedynie ułamek kwoty całego badania. Analogicznie druga część badania wykonywana jest tylko w przypadku pyłów sklasyfikowanych jako wybuchowe. Na tym etapie określane są dodatkowe parametry, które są niezbędne m.in. do opracowania AUDYTU ATEX lub Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla aparatów procesowych.

  1-sza część badania

  Weryfikujemy czy pył był wybuchowy

  Pmax

  Kst max

  2-ga część badania

  Płacisz tylko jeśli pył okazał się wybuchowy

  MEZ

  DGW

  T5mm

  TCL

  Definicja powyższych parametrów

  Pmax – maksymalne ciśnienie wybuchu

  Maksymalne ciśnienie wybuchu to podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę przy zabezpieczeniu instalacji przed wybuchem. W chwili wybuchu ciśnienie w urządzeniu zaczyna przyrastać, aż osiągnie swój maksymalny poziom lub spowoduje jego rozerwanie. Doświadczenie pokazuje, że wartość Pmax dla zdecydowanej większości pyłów mieści się w zakresie od 2 do 10 bar. Istnieje jednak wąska grupa pyłów, w przypadku których maksymalne ciśnienie wybuchu może znacznie przekroczyć 10 bar – są to głównie pyły metali.

  Wartość parametru Pmax określa się doświadczalnie. W tym celu w specjalnym zbiorniku realizuje się serię wybuchów mieszanin pyłu z powietrzem w różnych proporcjach.


  Kst max – współczynnik wybuchowości

  Jest to współczynnik, który charakteryzuje dynamikę wybuchu danego pyłu zawieszonego w powietrzu. Im wyższe Kst max tym szybciej dany wybuch osiągnie swoje maksymalne ciśnienie. Jest to jeden z kluczowych parametrów branych pod uwagę przy doborze zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

  Ważne jest prawidłowe zrozumienie tego parametru. Czas liczony od zainicjowania wybuchu do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia wybuchu zawsze jest bardzo krótki i najczęściej trwa znacznie poniżej sekundy. Gdybyśmy zatem porównali wybuch dwóch pyłów o tym samym maksymalnym ciśnieniu wybuchu (np. Pmax = 5 bar g) oraz skrajnie różnych współczynnikach wybuchowości (np. Kst max = 50 oraz 500 bar∙m/s) to okazało by się, że jedyna różnica jest taka, że jeden rozwinął się do maksymalnego poziomu w czasie jednego mrugnięcia okiem, a drugi w czasie trzech mrugnięć okiem. Te różnice są ogromne dla zabezpieczeń przeciwwybuchowych, ale praktycznie niezauważalne dla człowieka.

  Wartość parametru Kst max określa się doświadczalnie. W tym celu w specjalnym zbiorniku realizuje się serię wybuchów mieszanin pyłu z powietrzem w różnych proporcjach.

  Wskaźnik Kst max jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawia poniższa tabela.

  Klasa wybuchowości Kst [bar∙m/s] Nazwa
  St 1 0 < Kst < 200 Wybuchowy
  St 2 200 < Kst < 300 Silnie wybuchowy
  St 3 Kst >300 Bardzo silnie wybuchowy

  Kst max – Wskaźnik wybuchowości (EN 14034-2+A1:2011)


  MEZ – minimalna energia zapłonu

  Minimalna energia zapłonu opisuje podatność danej substancji na zapłon w wyniku wystąpienia różnych źródeł zapłonu. Parametr ten jest niezwykle istotny dla procesu oceny ryzyka wybuchu oraz AUDYTU ATEX. Co do zasady im niższa energia zapłonu danej substancji tym wyższe prawdopodobieństwo wybuchu. Wbrew obiegowym opiniom w przemyśle występuje wiele pyłów, które mogą ulec zapłonowi nawet od wyładowania elektrostatycznego.

  Poniżej prezentujemy kilka przykładowych wartości minimalnej energii zapłonu dla pyłów. W tym miejscu należy podkreślić, że wartość ta jest zależna od kilku czynników, jak choćby wilgotność materiału czy też średnica jego drobin. Z tego względu najlepszą praktyką pozwalającą określić MEZ dla konkretnego pyłu jest przeprowadzenie jego badań.

  Chmura pyłu Minimalna energia zapłonu [mJ]
  Mąka pszenna 50
  Cukier 30
  Aluminium 10
  Żywica epoksydowa 9
  Cyrkon 5
  Niektóre półprodukty farmaceutyczne 1

  DGW – dolna granica wybuchowości

  Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa po osiągnięciu odpowiedniego stężenia. Oznaczenie dolnej granicy DGW następuje po serii testów w komorze sferycznej. W większości przypadków mieści się w granicy 20-60g/m³. W odniesieniu do pyłów nie wyznacza się górnej granicy wybuchowości.


  T5mm – temperatura zapłonu warstwy pyłu 5 mm

  Oznacza najniższą temperaturę gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości. Standardowo normy sugerują wykonywanie oznaczeń dla warstwy pyłu o grubości 5 mm.


  TCL – temperatura zapłonu obłoku pyłu

  Parametr ten oznacza najniższą temperaturę gorącej wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu znajdującym się wewnątrz pieca. Do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu obłoku pyłu stosuje się piec rurowy znany jako piec Godberta-Greenwalda.

  I tu pojawia się drugi obszar potencjalnych oszczędności. Na bazie blisko 30-letniego doświadczenie jesteśmy w stanie wskazać tylko te parametry wybuchowości i palności pyłów, które są kluczowe dla danej sytuacji. Innymi słowy, zamiast zalecać wykonanie wszystkich dostępnych testów, zalecamy wykonanie tylko tych, które będę niezbędne, co pozwala ograniczyć koszt o około połowę.

  Mariusz Balicki

  Darmowa konsultacja z omówieniem wyników

  Czy Kst max = 53 [bar∙m/s] to dużo, czy mało? Przy jakich parametrach jesteśmy po bezpiecznej stronie? Czy w przypadku gdy MEZ (minimalna energia zapłonu) pyłu przekracza 3,43 J należy stosować uziemienia elektrostatyczne? Suche liczby mogą Ci niewiele mówić dlatego po wykonaniu badań wybuchowości pyłu zaproponujemy Ci darmowe spotkanie online, w ramach którego nasi inżynierowie omówią wyniki badania. Wyjaśnią na co zwrócić szczególną uwagę, a co możemy pominąć. Jeśli sytuacja będzie wymagała dalszych działań to wskażemy Ci konkretne rozwiązania.

  Sprawdź odpowiedzi na powyższe pytania

  Czy Kst max = 53 [bar∙m/s] to dużo, czy mało?

  Parametr Kst max, który mówi nam o dynamice wybuchu wykorzystywany jest do doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Z tej perspektywy wartość 53 jest niska co oznacza, że do ochrony przed wybuchem będziemy w stanie zastosować większość typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. To iż jest to niska wartość potwierdza także tabela poniżej, która służy do klasyfikacji pyłów wybuchowych.

  Klasa wybuchowości Kst [bar∙m/s] Nazwa
  St 1 0 < Kst < 200 Wybuchowy
  St 2 200 < Kst < 300 Silnie wybuchowy
  St 3 Kst >300 Bardzo silnie wybuchowy

  Z drugiej strony każdy wybuch niezależnie od wartości Kst max osiąga swoje maksymalne ciśnienie w ciągu ułamków sekund. Jeśli zatem maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax przewyższa odporność konstrukcyjną urządzenia, w którym doszło do wybuchu, to niezależnie od wartości Kst max dojdzie do jego zniszczenia. Dla pełniejszego obrazu dodajmy, że wytrzymałość konstrukcyjna większości urządzeń (odpylacze, cyklony, silosy, podnośniki kubełkowe) mieści się w granicach 0,4 – 1 bar g.


  Przy jakich parametrach jesteśmy po bezpiecznej stronie?

  Jedynym przypadkiem kiedy jesteśmy w pełni bezpieczni jest sytuacja, gdy badania wykażą, że dany pył jest niewybuchowy. W każdym innym przypadku należy podjąć adekwatne działania organizacyjne (np. procedury) i/lub techniczne (np. zabezpieczenia przeciwwybuchowe) w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu zabezpieczeń.


  Czy w przypadku gdy MEZ (minimalna energia zapłonu) pyłu przekracza 3,43 J należy stosować uziemienia elektrostatyczne?

  Tak wysoka minimalna energia zapłonu sprawia, że stosowanie uziemień elektrostatycznych w zdecydowanej większości przypadków nie jest wymagane. Wynika to z faktu, że osiągnięcie tak wysokiego poziomu energii wyładowania elektrostatycznego w praktyce jest bardzo trudne. Dla przykładu energia wyładowania elektrostatycznego mogą osiągać następujące wartości:

  • człowiek: 90 mJ (założenia: pojemność elektryczna człowieka 200 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])
  • wiadro: 9 mJ (założenia: pojemność elektryczna wiadra 20 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])
  • cysterna drogowa 2250 mJ (założenia: pojemność elektryczna wiadra 5000 pF; poziom naładowania się elektrycznego 30 kV [IchemE])

  Należy jednak podkreślić, że MEZ dla wielu pyłów wynosi od kilku do kilkudziesięciu milidżuli. Poniżej przedstawiamy wartości do kilku pyłów powszechnie stosowanych w przemyśle.

  Minimalna energia zapłonu pyłów

  Chmura pyłu Minimalna energia zapłonu [mJ]
  Mąka pszenna 50
  Cukier 30
  Aluminium 10
  Żywica epoksydowa 9
  Cyrkon 5
  Niektóre półprodukty farmaceutyczne 1

  Twój pył jest wybuchowy – co dalej?

  Sam fakt, że pył jest wybuchowy nie pozwala ocenić, czy w danym zakładzie prawdopodobieństwo wybuchu jest wysokie, średnie, niskie, czy pomijalne. Mało tego – może się zdarzyć, że ryzyko wybuchu w danym urządzeniu jest wysokie, ale jego skutki będą pomijalne, tzn. prawdopodobieństwo, że ucierpią w nim ludzie, oraz że straty finansowe będą znaczne, jest niewielkie. W rezultacie każde urządzenie będzie stwarzało inne ryzyko. Od którego z nich zaczniesz zmiany? Odpowiedź jest prosta – od tego, w którym wybuch i pożar są najbardziej prawdopodobne a potencjalne skutki największe. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc ocenić poszczególne urządzenia oraz poprawić ich bezpieczeństwo.

  AUDYT ATEX

  Najszybsza i najtańsza droga określenia czy instalacja lub zakład produkcyjny spełnia minimalne wymogi dyrektywy ATEX.

  Czytaj dalej

  Opracowanie wskazuje, które obszary wymagają działań w pierwszej kolejności. Dokument często stanowi podstawę do rozmów z przełożonymi lub zarządem, a jego koszt jest odliczany w przypadku realizacji w kolejnym kroku oceny ryzyka wybuchu (ORW) lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Dodatkowym atutem jest fakt, że zapisu AUDYTU ATEX nie trafiają do oficjalnego dokumentu. Częścią raportu z audytu może być koncepcja zabezpieczenia instalacji przed wybuchem.

  Ocena ryzyka wybuchu / DZPW

  Są to opracowania wymagane prawem, które kwestie bezpieczeństwa wybuchowego omawiają w sposób najbardziej kompleksowy.

  Czytaj dalej

  Ich kompleksowość z jednej strony to spora zaleta z drugiej wiąże się z kilkoma zagrożeniami. Przykładowo czas niezbędny na opracowanie ORW lub DZPW często przekracza 5-6 tygodni, a koszt opracowania znacząco przewyższa opracowanie AUDYTU ATEX.

  Wdrożenie zabezpieczeń

  Zdarza się, że poziom ryzyka jest nieakceptowalny a co za tym idzie konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

  Czytaj dalej

  W takich przypadkach przygotujemy dla Ciebie koncepcje zabezpieczenia instalacji przed wybuchem (w jednym lub więcej wariantów) wraz z kosztorysem. Jeśli ją zaakceptujesz przejdziemy do jej wdrożenia. Co ważne koncepcję przygotowujemy w oparciu o wszystkie typu zabezpieczeń (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, bezpłomieniowe odciążanie wybuchu oraz izolację wybuchu). W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować koncepcję do specyfiki Twojego zakładu. Pamiętaj także, że koncepcja zabezpieczeń może także stanowić część AUDYTU ATEX.

  WEBINAR – Wybuch pyłu, który w 2 sekundy zniszczył 3 filtry i budynek

  W jednym z zakładów produkcyjnych doszło do wybuchu pyłu. Zniszczeniu uległy trzy kosztowne urządzenia oraz budynek. Stary zaraz po zdarzeniu oszacowano na 5 mln złotych. Weź udział w webinarze, w czasie którego nasz ekspert odpowie na kluczowe pytanie: gdzie popełniono błędy, które były przyczyną tak olbrzymich strat.

  Czytaj więcej o webinarze

  CEL


  Przeanalizować wybuch do jakiego doszło w zakładzie branży drzewnej. W wyniku zdarzenia poważnie lub całkowicie zniszczone zostały 4 obiekty – budynek oraz trzy filtry. Zaraz po wybuchu straty oszacowano na 5 mln złotych. Podczas wydarzenia pokażemy przyczyny i skutki.

  HARMONOGRAM


  • 12:00 do 12:05: Premiera filmu analizującego wybuch
  • 12:05 do 12:40: Analiza wybuchu na żywo
  • 12:40 do 13:00: Odpowiedzi na pytania uczestników
  • Po 13:00: Udostępnienie szczegółowego studium przypadku (wiadomość email)

  PROWADZĄCY


  Zbigniew Wolff - wybuchowość pyłów

  Zbigniew Wolff
  Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa wybuchowego. W tym czasie wziął udział w kilkuset projektach polegających na zabezpieczeniu pojedynczych urządzeń lub kompletnych linii produkcyjnych przed skutkami wybuchu. Współpracował w tym obszarze zarówno z największymi koncernami, biurami projektowymi, czy ubezpieczycielami, jak również z mniejszymi, lokalnymi firmami. Pozwala mu to patrzeć na problematykę bezpieczeństwa w sposób szeroki z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Zbigniew posiada duże doświadczenie w branżach drzewnej, energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.


  Wybuchowość pyłów to niezwykle istotny parametr, który pozwoli Ci stwierdzić czy w Twoim zakładzie występuje ryzyko wybuchu. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że nawet firmy, które decydują się na wykonanie badania nie zawsze są świadome potencjalnych skutków jakie może spowodować wybuch pyłu. Z tego względu przygotowaliśmy unikalny webinar, w ramach którego nasz ekspert pokaże nagranie z kamer przemysłowych oraz animacje, które następnie podda precyzyjnej analizie wskazując na główne przyczyny wybuchu, którego skutki oszacowana on 5 mln złotych.

  Informacje o wybuchach rzadko wychodzą na światło dzienne. Z oczywistych względów nie są to informacje, którymi firmy chciałyby się dzielić. Z kolei w mediach często mówi się o pożarach, który co prawda był konsekwencją wybuchu, ale o samym wybuchu nikt nie wspomina. Dlatego udział w niniejszym webinarze jest wyjątkową szansą zobaczenia jak wybuch rozprzestrzenia się po instalacji oraz jakie powoduje konsekwencje.

  Dla kogo

  • pracownicy BHP i UR
  • ubezpieczyciele / brokerzy
  • rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

  Co zyskasz

  • dostęp do bazy wiedzy
  • imienny certyfikat
  • przewodnik ATEX

  Wybuchowość pyłów – zakres badania

  W celu określenia stopnia zagrożenia jakie stwarza dany pył, wykorzystuje się szereg urządzeń do określenia parametrów palności i wybuchowości. Co ważne laboratorium, w którym wykonujemy testy dysponuje dwoma urządzeniami służącymi do testowania wybuchowości (autoklawy wybuchowe) z objętością 20 dm³ (standard) i 1 m³ (,,golden‘‘ standard) w temperaturze atmosferycznej (25°C) oraz temperaturze podwyższonej (do 200°C). Wszystkie badania spełniają wymagania systemu jakości ISO 9001.

  Tuba Hartmana do badania minimalnej energii zapłonu pyłów 1

  Maksymalne ciśnienie wybuchu (Pmax) – maksymalne ciśnienie występujące w zamkniętym naczyniu podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczone w określonych warunkach badania


  Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (Kst max) – maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w jednostce czasu w trakcie wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych w zakresie wybuchowości substancji palnej w zamkniętym naczyniu w określonych warunkach badania


  Minimalna energia zapłonu (pol. MEZ, ang. MIE) – najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych warunkach badania


  Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu (TCL) – najniższa temperatura gorącej, wewnętrznej ścianki pieca, w której dochodzi do zapłonu obłoku pyłu w powietrzu zawartym wewnątrz pieca


  Temperatura zapłonu warstwy pyłu (T 5mm) – najniższa temperatura gorącej powierzchni, w której dochodzi do zapłonu znajdującej się na tej powierzchni warstwy pyłu o określonej grubości


  Dolna granica wybuchowości (pol. DGW, ang. LEL) – dolna granica wartości stężenia substancji palnej w powietrzu, przy której może dojść do wybuchu

  Pobierz PDF: Jak przekonać zarząd do poprawy bezpieczeństwa wybuchowego?

  Zdobądź argumenty, poznaj przykłady, wykorzystaj nasze dane do Twojej prezentacji.

  • Poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach.
  • Dowiedz się, jak do bezpieczeństwa podchodzą inne firmy oraz jak wygląda proces zabezpieczania instalacji krok po kroku.
  • Sprawdź, dlaczego 80% zakładów przemysłowych w Polsce nie spełnia wymagań Dyrektywy ATEX
  • Poznaj, dlaczego najdroższe nie zawsze znaczy najlepsze
  • A na koniec zdobądź argumenty dla wciąż nieprzekonanych, w zależności od stanowiska, jakie zajmują.

   Pobierz darmowy PDF

   Co zyskasz dodatkowo:

   • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
   • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
   • informacje o darmowych szkoleniach online
   • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

   Wybuchowe pyły najczęściej spotykane w przemyśle

   Można przyjąć, że wszystkie pyły organiczne są wybuchowe. To jednak nie wszystko – nie każdy zdaje sobie sprawę, że wybuchowe są także pyły wielu metali. Mało tego są one szczególnie niebezpieczne ponieważ och spalanie zachodzi bardzo gwałtownie, przez co ochrona przed skutkami wybuchu np. pyłu aluminium jest bardzo trudna i wymaga dużego doświadczenia. Poniżej przedstawiamy listę tych pyłów wybuchowych, które w przemyśle występują najczęściej.

   Produkty spożywcze i rolne

   Bawełna
   Białko jaj
   Błonnik / Celuloza
   Chmiel
   Cukier
   Drzewo korkowe
   Gluten
   Herbata
   Kakao
   Kasza manna
   Kawa
   Laktoza
   Lucerna
   Mączka drzewna
   Mąka / śruta owsiana
   Mąka / śruta pszeniczna
   Mąka / śruta sojowa
   Mleko w proszku
   Przyprawy
   Serwatka
   Siemie lniane
   Skórka z cytryny
   Skrobia ryżowa
   Skrobia kukurydziana
   Skrobia pszeniczna
   Skrobia ziemniaczana
   Słód
   Suszone owoce i warzywa
   Tapioka
   Tytoń
   Ziarno owsa

   Metale

   Aluminium
   Brąz
   Cynk
   Magnez

   Paliwa stałe i ich pochodne

   Biomasa
   Koks
   Sadza
   Węgiel brunatny
   Węgiel drzewny
   Węgiel kamienny

   Substancje chemiczne

   Antrachinon
   Askorbinian sodu
   Aspiryna
   Kwas adypinowy
   Kwas askorbinowy
   Maltodekstryna
   Octan wapnia
   Paraformaldehyd
   Siarka
   Stearynian ołowiu
   Stearynian sodu
   Stearynian wapnia

   Tworzywa sztuczne

   Formaldehyd mocznikowy
   Melamina
   Pochodne poliwinylu
   Poliakrylamid (PAM)
   Poliakrylan metylu
   Poliakrylonitryl (PAN)
   Polipropylen (PP)
   Polietylen (PE)
   Żywica epoksydowa
   Żywica fenolowa
   Żywica melaminowa

   Testy wybuchowości palnych pyłów

   Realizujemy szkolenia z zakresu ATEX wsparte pokazami wybuchów na żywo podczas których uczestnicy poza merytoryczną wiedzą przekazaną przez wieloletnich praktyków, mogą zobaczyć jak potężna siła drzemie w substancjach powszechnie stosowanych w przemyśle (pył węgla, cukru, kawy, herbaty, etc.).

   Organizowane przez nas demonstracyjne pokazy wybuchów mają na celu uświadamiać, jak poważne ryzyko wiąże się z przetwarzaniem i magazynowaniem palnych, a tym samym wybuchowych produktów czy substancji. Dotyczy to przede wszystkim branży drzewnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej oraz energetycznej. Wypadki z udziałem palnych pyłów, substancji ciekłych lub gazów potrafią doszczętnie zniszczyć zakłady produkcyjne, ale również zagrozić ludzkiemu życiu.

   Wybuch cukru pudru

   Wybuch glutenu

   Wybuch pyłu aluminium

   Modelowe podejście do bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym

   Audyt ATEX

   Krok 1
   Audyt ATEX

   Podczas Audytu ATEX zwrócimy uwagę na braki w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i wskażemy zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności, aby najmocniej przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa.

   koncepcja-ochrony-instalacji-przed-wybuchem-atex

   Krok 2
   Koncepcja ochrony

   Wynikiem Audytu ATEX jest także wstępna koncepcja ochrony instalacji przed wybuchem. Pozwala ona oszacować koszty zabezpieczeń. Po badaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przechodzimy do finalnej koncepcji i projektu.

   Krok 3
   Projekt i dobór zabezpieczeń

   Po akceptacji koncepcji i zbadaniu parametrów wybuchowości pyłu z instalacji przystępujemy do finalnego doboru zabezpieczeń przeciwwybuchowych i stworzenia projektu uwzględniającego wszystkie wymagane zmiany na produkcji.

   Fot. 3. Zabudowany taśmociąg dostarczający miał węglowy z hali węgla do zbiornika miału węglowego, zabezpieczony za pomocą systemu odsprzęgania wybuchu typu HRD na zasypie do zbiornika.

   Krok 4
   Dostawa i montaż “pod klucz”

   Koordynujemy cały proces dostawy i montażu zabezpieczeń. Posiadamy własne zespoły montażowe i serwisowe posiadające doświadczenie w realizowaniu montażu bez konieczności zatrzymania pracy zakładu inwestora.

   Krok 5
   Wykonanie ORW i DZPW

   Przeprowadzamy powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu i sporządzamy (lub aktualizujemy) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zwykle przeprowadzamy również szkolenia dla załogi z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego.

   Zabezpiecz swoją instalację.

   Darmowa konsultacja

   Odpowiem na Twoje pytania odnośnie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem palnych i wybuchowych pyłów na produkcji i realizacją wymagań Dyrektywy ATEX.  Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

   MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
   Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

   Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Projekt

    Projekt
    Dostawa

    Dostawa
    Montaz

    Montaż
    Uruchomienie

    Uruchomienie
    Serwis

    Serwis

    Przykładowe pytania

    Wymagania Dyrektywy ATEX:
    • Czy mój pył jest wybuchowy?
    • Kiedy należy wykonać Dokument Zabezpieczania Przed Wybuchem, a kiedy warto zacząć od Audytu ATEX? 
    • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
    Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
    • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
    • Czy klapę dekompresyjną skierowaną w stronę drogi można zabezpieczyć panelem kierunkowym?
    • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?

    Darmowa konsultacja