Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem

MARIUSZ BALICKI – jestem do Twojej dyspozycji
Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Nie odbieram? Kliknij! Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu lub w trasie. Proszę wyślij SMS lub e-mail – na pewno odpowiem, lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

  Girl in a jacket

  Projekt
  Girl in a jacket

  Dostawa
  Girl in a jacket

  Montaż
  Girl in a jacket

  Uruchomienie
  Girl in a jacket

  Serwis
  Wyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem

  Inżynierowie GRUPY WOLFF realizują prace polegające na wyznaczeniu odpowiedniego rodzaju stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu dla istniejących, jak również nowo-budowanych instalacji i obiektów. W przypadku nowo-budowanych obiektów / instalacji Inżynierowie oceniają bezpieczeństwo instalacji w fazie projektowej. Pozwala to w odpowiednim momencie określić specyfikacje techniczne dla urządzeń elektrycznych lub nieelektrycznych, które mogą być zainstalowane w strefach zagrożenia wybuchem. Rozwiązanie to umożliwia właściwy dobór kategorii urządzeń przed procesem zakupowym.

  W/w procedura eliminuje możliwość błędnego doboru kategorii urządzeń oraz konieczności ich wymiany w późniejszym czasie.

  Zakres działań realizowanych przez Inżynierów GRUPY WOLFF obejmuje:

  • Klasyfikacja rodzaju i wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem
  • Weryfikacja / możliwość złagodzenia klasyfikacji oraz złagodzenia zasięgu stref przy zastosowaniu odpowiednich procedur i środków technicznych
  • Aktualizacja stref zagrożenia wybuchem – określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożenia wybuchem po zmianach na instalacji

  Inżynierowie przeprowadzają inwentaryzacje instalacji procesowych lub ich fragmentów w odniesieniu do wymagań wynikających z Dyrektyw ATEX 95 i 137. Efektem tych prac jest Raport wskazujący poprawność doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pod kątem ich pracy w wyznaczonych Strefach Zagrożenia Wybuchem.

  Podział na strefy zagrożenia wybuchem wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 5.1.):

  • Strefa 0 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy czasu
  • Strefa 1 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania
  • Strefa 2 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres czasu
  • Strefa 20 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy czasu
  • Strefa 21 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania
  • Strefa 22 — przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres czasu

  Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, jakie wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

  Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 5.1.)„pracodawca dzieli przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako: strefa 0, strefa 1, strefa 2, strefa 20, strefa 21, strefa 22”.

  Rozporządzenie wskazuje, iż pracodawca powinien posiadać Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który będzie opracowany na podstawie Oceny Ryzyka Wybuchu, a ta z kolei będzie zawierać podział przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem.

  W razie pytań skontaktuj się ze mną

  Andrzej Wolff
  dr hab. inż. Andrzej Wolff - jestem do Państwa dyspozycji
  +48 60* *** ***   - pokaż numer
   a.wo***@***  - pokaż email

  Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, zakresu współpracy
  Nie odbieram? Kliknij!
  Prawdopodobnie w tym momencie jestem na spotkaniu. Proszę wyślij SMS lub e-mail - na pewno odpowiem,
  lub zostaw swój numer, abym mógł oddzwonić

    Temat wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    E-mail firmowy (wymagane)

    Telefon firmowy (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącz plik